Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Sevgilim Mesajlar? K?sa

* Bu gözler güne?in do?u?uyla ilk seni görmek ister, bir tanem uyan art?k... Günayd?n...

* Bitanem sen bana ne yapt?n da akl?m? senden alam?yorum... Beni güzelli?inle büyüledin... Büyülü a?k?ma kocaman günayd?n...

*Bu sabah senin için güne?le uyand?m... Yan?nda de?ilim ama sevgimi yollad?m... Haydi kalk art?k aç o güzel gözlerini, bak sana kocaman günayd?nlar yollad?m. Günayd?n sevgilim, her ?eyim...

* Bu sabah mavi bulutlarla avucuna sevgiyi, gönlüne a?k? usulca b?rak?yorum... Güne? her zaman do?sun ve her do?an güne? sana mutluluk getirsin... Günayd?n bitanem...

* Günayd?n biricik a?k?m, seni çok seviyorum... Öyle tatl? uyuyorsun ki, inan uyand?rmaya k?yam?yorum...

* Bir umutla ba?lar her güzel gün... Gün güzel olunca umut da özel olur... Her yeni gün sana umut getirsin... Umudun sevgi, sevgin sonsuz, sabah?n ayd?n olsun, kocaman öpüldün... Günayd?n her ?eyim...

* Bir sabah seninle güne uyanaca??m? hiç sanmazd?m... Art?k benim yan?mdas?n ve güne seninle ba?lay?p kahvalt?m? ellerinden yemek o kadar güzel ki... Seni çok seviyorum a?k?m günayd?nn...

* Bir rüyan?n gerçe?e dönü?en en tatl? halisin a?k?m... Günayd?n...

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#784

 
© 2015
AŞK