Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Sözleri

Sevgiliye Günayd?n Sözleri K?sa 2015 - Sizlerde de burada olmayan farkl? arkada?a sevgilinize dosta varsa yorum bölümünden gönderin payla?al?m. Sayfam?zda ayr?ca anlaml? günayd?n sözleri arkada?a olanlar? oldu?u gibi günayd?n sözleri k?sa ve uzun olanlar? da mevcuttur.

Her Sabaha Ad?nla uyanmak sanki yeniden do?mak gibi sevgilim Günayd?nlar Birtanem benim
Sadece Bu Sabah De?il Her Sabah Koynumda resminle uyan?yorum hayata Bebe?im Seni böylede sevdim, Günayd?n birtanem
Sabah?n Bütün Güzel renkleri Odana dolsun, hayat?n tatl?, Günün ayd?n olsun sevgilim
Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n....
Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n....
Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k, ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n...
Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im nefesim, gözüm... her ?eyim günayd?n günayd?n.... CANÖZÜM
Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör her?eyden önce al bu tatl? buse sanad?r sana günayd?n günayd?n günayd?n can?m
Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n....
Günayd?n, günayd?n Pozitif dü?ün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta... Kat?la kat?la Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifle?ecek Gökku?a?? gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olu?an renk Beyazd?r... Ve gülmek bula??c?d?r Haydi, bula?t?r!
Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n
Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n
Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im
Dur gitme Söylenmemi? sözler var suskun dudaklar?mda Ç??l?klar?mda hapsetti?im Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya haz?r Yeni ba?tan ya?anacak sevdalar / yüre?imde Günayd?n?m...
Yere dü?en ya?mur damlalar? Kalbine inecek güne?i engellemesin Güne? bulutlar?n aras?ndan Hep sana do?ru baks?n Güne? güzellikler getirsin Günayd?n
Günayd?n iyi sabahlar, Okadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalt? haz?rla. Seni uyand?rmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvalt?m? rengarenk yap?yorsun, Yemesen de yan?mda otur, B?rak çay?m? ben koyar?m, Sen birtanem kar??mda otur,
Görev sizde ey idare Hortumlar? kesin diye Gerek kalmas?n vergiye Günayd?n beyler günayd?n
Günayd?n sevgilerin en güzeli.. günayd?n günümün güne?i.. günayd?n kalbimi esir alan sevgili.. günayd?n dü?lerimin kayna??.. günayd?n sevincim ve kaderim.. günayd?n her?eyim..
Günayd?n Bebegim Bugunde Herzamanki gibi muhtac?m sana
Günayd?n Bebi?kom!...
Hayat?ma renk katan , her gece sabah? bana özleten biricik a?k?m Günayd?n
Her günün Ayr? Bir güzelli?i Olsun yan?nda güne Gülerek Ba?la Sevgilim, Bugünde Seni K?skans?n her?eyim Günayd?n.
Merhaba Hayata Merhaba! Uyand?m A?k?m?n Ad?yla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yaln?z B?rakma Günayd?n A?k?m Sanada :p
Güne? kadar Ayd?nl?k, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zaman? Günayd?n Sevgilim.
Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.
Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her?ey istedip?in gibi gitsin bebe?im Günayd?n.
Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usulca, gözlerini açt???nda ben olay?m gözlerinde ben olay?m odan?n her yerinde günayd?n sevgilim.
Güzelli?in Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyan?n en muhte?em eseri bugün seninle rüyalar?m? süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günayd?n Sevgilim.
Bir Rüyan?n Gerçe?e Dönü?tü?ü En Tatl? halisin Sevgilim Günayd?n.
?öyle bir bak güne? ne güzel parl?yor, masmavi gökyüzü, ku?lar heyecanla dört bir yana uçu?uyor.....Umutlar?n yüre?inde hep taze kals?n, ku?lar?n heyecan? gibi kalbin p?rp?r etsin ve bir bebe?in gülümsemesi kadar günün tatl? geçsin...GÜNAYDIN !!!...
GÜNAYDIN sevgimin öbür ad? GÜNAYDIN yüregimin mutlu yan? GÜNAYDIN özledigim zamanlardakis?cak soluk VARLIGIM YOKLUGUM UMUDUM Uykusuzluguma e? soluk, ?imdi günün ayd?n olsun. Ve her yeni günün yan?nda seni benim kadar çoooook sevecek koca bir yüregin olsun...!
Beyaz papatyalar aras?nda bir gülsün sen.öylesine güzel öylesine canl?s?n ki;dokunursam yapraklar?n solar sand?m.onun için sana bu kadar yak?nken, hep sessiz ve sensiz kald?m....günayd?n balpete?im...
A?k yüre?in güne?idir.Kimi yürekte her gün do?ar, kimi yürekte ebediyen batar.Yüre?ime do?an güne?e ortak ettim seni.Sende güne?inden mahrum etme beni.....bal?m GÜNAYDIN
Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim.ve sen en güzel rüyandan, en mutlu sabah?na uyan.Asl?nda her gece bahçemde oturup;y?ld?zlar? izlerken, sabah kalkt???mda bir günayd?n duymakt? istedi?im.?imdi sana duyamad???m? yaz?yorum:GÜNAYDIN Dünyan?n en güzel gerçe?i.GÜNAYDIN
bu sabah senin için araland? gözlerim...bugün dahada büyük sana özlemim...zaten günden güne art?yor...her?eye de?ecek mükemmel sewgilim ...GÜNAYDIN.
Günler Ayd?nl?k Zaman?n Huzurlu OLsun Günün Ayd?n Olsun Günayd?n Olsun Sana Birtanem..
Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her?ey istedip?in gibi gitsin bebe?im Günayd?n.
Dünyan?n En Tal? En Güzel insan?na ve böyle güzel bir insan sahip oldu?um için çok ?ansl?y?m seni seviyorum Biricik Askim kocaman GÜNAYDIN
Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n
Senin Yan?nda Çabuk Geçti Saatler Sensiz Geçmek Bilmedi Günler Anlad?mki Sen Hayat?m?n Bir Parças? Gönlümün Yar?s?s?n Günayd?n A?k?m
Günlerimin ????? Gecelerimin Y?ld?z?s?n Sabahlar?m?n Güne?i Gecelerimin Ay'?s?n Sabahlar?m?n Günayd?n? gecelerimin Duman?s?n Bebe?im Günayd?n.
Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.
Günün Ayd?n Olsun. , Dilerim Ki Yüre?ine Gülün Gölgesi Dü?mesin Ve Sen, Yüzünde Gülü?lerin En Güzeli Ile Bak Gelece?e
Güzelli?in Gibi Gününde Ayd?n Olsun Günayd?n A?k?m Sana Günayd?n Sadece Sana..
Bir Rüyan?n Gerçe?e Dönü?tü?ü En Tatl? halisin Sevgilim Günayd?n.
Her Gune Sen?n Ask?nla Baslamak Senin Sevg?nle Uyanmak Cok Guzel... Seni Cooook Seviorum Askitomm
Günlerimin Biricik Ayd?n ????? Bugün Gün Senin için Do?uyor Kalbimden Günayd?n Bebe?im..
Güzelli?in Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyan?n en muhte?em eseri bugün seninle rüyalar?m? süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günayd?n Sevgilim.
Kelimelerin Anlam?n? Çoktan Yitirdi?i Bir Zamanday?m. Hayat?mda Anlam?n? Yitirmeyen Tek ?ey Sana Duydu?um Sevgidir. Günaydin A?kim Seni Çok Seviyorum
karanL?k geçmi? Silindi ömrümüzden I??kla Bak?yoruz Art?k gelece?imize Günayd?n Sevgilim..
Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usulca, gözlerini açt???nda ben olay?m gözlerinde ben olay?m odan?n her yerinde günayd?n sevgilim.
Günler Bukadar Güzelse Sebebi Sensin Günayd?n A?k?m
Ya?amay? Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen ya?ams?n sen benim için yeni bir günsün bebe?im Günayd?n her?eyimmm
Bugünün sabah güne?i yüzüme vurdukça sanki sen bak?yormu?sun gibi geliyor bana güne? bile gözlerini k?skan?yor sevgilim bunu unutma Günayd?n A?kImMMmMMm

#2334

 
© 2015
AŞK