Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Sözleri

Bir Rüyan?n Gerçe?e Dönü?tü?ü En Tatl? halisin Sevgilim Günayd?n.

Güzelli?in Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyan?n en muhte?em eseri bugün seninle rüyalar?m? süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günayd?n Sevgilim.

Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usulca, gözlerini açt???nda ben olay?m gözlerinde ben olay?m odan?n her yerinde günayd?n sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her?ey istedip?in gibi gitsin bebe?im Günayd?n.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.

Güne? kadar Ayd?nl?k, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zaman? Günayd?n Sevgilim.

Merhaba Hayata Merhaba! Uyand?m A?k?m?n Ad?yla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yaln?z B?rakma Günayd?n A?k?m Sanada :p

Her günün Ayr? Bir güzelli?i Olsun yan?nda güne Gülerek Ba?la Sevgilim, Bugünde Seni K?skans?n her?eyim Günayd?n.

Günün ayd?n olsun bugün benden sana bir arma?an olsun günayd?nlar bebe?im.

Ya?anacak bütün senelerin üstünde Ad?n, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yaz?l? sevgilim Günayd?n Olsun Sana.

Öpücüklerle Uyand?rmak isterdim seni, Yan?mda Olsan Sarard?m O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabah?m Sensin benim Tek iLac?m Günayd?n A?k?Mmmm

Bir Sabah? Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaç?nc? Sabah?m Hat?rlamaz oldu bedenim, dön art?k sevgilim dön art?k her?eyim sensiz ba?layan güne, gün diyemem sevgilim. GUNAYDIN her?eyim.

Ya?amay? Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen ya?ams?n sen benim için yeni bir günsün bebe?im Günayd?n her?eyimmm..

Bugünün sabah güne?i yüzüme vurdukça sanki sen bak?yormu?sun gibi geliyor bana güne? bile gözlerini k?skan?yor sevgilim bunu unutma. Günayd?n A?kImMMmMMm

Her Sabaha Ad?nla uyanmak sanki yeniden do?mak gibi sevgilim Günayd?nlar Birtanem benim.

Sadece Bu Sabah De?il Her Sabah Koynumda resminle uyan?yorum hayata Bebe?im Seni böylede sevdim, Günayd?n birtanem.

Sabah?n Bütün Güzel renkleri Odana dolsun, hayat?n tatl?, Günün ayd?n olsun sevgilim...

Bir gün gözlerimi açt???mda sadece sen ol yan?mda, 1 gün de?il her gün seni göreyim rüya gibi yan?mda bebe?im, Günayd?n Olsun Sanada.

Herkez meydana toplanm?? güne?in do?mas?n? bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkez güne?in do?mas?n? beklerken, güne? ise senin uyanman? bekliyor, günayd?n sevgilim

Bir öpücük göderiyorum sevgilim hadi kalk uyan, bir nefes kadar yan?nday?m ellerini tutuyorum, sana sar?l?yorum sevgilim, günayd?n.

Birgün gözlerine bak?p günayd?n dersem, gözlerini açt???nda güne? o zaman do?mu? demektir.

Güne?i senin için ben uyand?rd?m, belki yan?nda de?ilim ama sana sevgimi yollad?m, günayd?n bebe?im.

Dostluk ne sadaka nede söz ister, dostluk yürek harbilik cesaret ister, yüre?i güzel dostum günayd?n.

Günayd?n dünyan?n en tatl? bebe?ine, seni seviyorum a?k?m günayd?n.

Haydi kalk uyan, bir gülü? savur etraf?na k?skans?n seni güne?.

hüzünlü derin bi gecenin ???lt?s?ndan do?an sabaha senle merhaba demek dünyay? parlayan güzelli?inle ayd?nlatmak gözlerini aç?p dünyay? güldüren bitanecik bebi?imeee sevgi dolu günayd?nlar günüm senle olsun bi tanem..

Günayd?n; benim viran gönlümün sultan? Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m Günayd?n: ay yüzlüm Günayd?n; can?m?n canan? Günayd?n….

Günayd?ngünayd?n Pozitif dü?ün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta Ve hatta... Kat?la kat?la Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifle?ecek Gökku?a?? gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olu?an renk Beyazd?r... Ve gülmek bula??c?d?r Haydi bula?t?r!

Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n

Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n

Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im

Dur gitme Söylenmemi? sözler var suskun dudaklar?mda Ç??l?klar?mda hapsetti?im Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya haz?r Yeni ba?tan ya?anacak sevdalar / yüre?imde Günayd?n?m...

Yere dü?en ya?mur damlalar? Kalbine inecek güne?i engellemesin Güne? bulutlar?n aras?ndan Hep sana do?ru baks?n Güne? güzellikler getirsin Günayd?n

Günayd?n iyi sabahlar Okadar güzel uyuyorsun ki Sanki bulutlar üzerinde Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalt? haz?rla. Seni uyand?rmak istemem Elinden yemek çok güzel Sen bir dahisin Kahvalt?m? rengarenk yap?yorsun Yemesen de yan?mda otur B?rak çay?m? ben koyar?m Sen birtanem kar??mda otur

Görev sizde ey idare Hortumlar? kesin diye Gerek kalmas?n vergiye Günayd?n beyler günayd?n

Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n....

Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n....

Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n...

Günayd?n bahar kokulum k?r çiçe?im nefesim gözüm... her ?eyim günayd?n günayd?n....

Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör her?eyden önce al bu tatl? buse sanad?r sana günayd?n günayd?n günayd?n can?m

Herkez meydana toplanm?? güne?in do?mas?n? bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkez güne?in do?mas?n? beklerken, güne? ise senin uyanman? bekliyor, günayd?n sevgilim

Bir öpücük göderiyorum sevgilim hadi kalk uyan, bir nefes kadar yan?nday?m ellerini tutuyorum, sana sar?l?yorum sevgilim, günayd?n.

Birgün gözlerine bak?p günayd?n dersem, gözlerini açt???nda güne? o zaman do?mu? demektir.

Güne?i senin için ben uyand?rd?m, belki yan?nda de?ilim ama sana sevgimi yollad?m, günayd?n bebe?im.

Dostluk ne sadaka nede söz ister, dostluk yürek harbilik cesaret ister, yüre?i güzel dostum günayd?n.

Günayd?n dünyan?n en tatl? bebe?ine, seni seviyorum a?k?m günayd?n.

Haydi kalk uyan, bir gülü? savur etraf?na k?skans?n seni güne?.

hüzünlü derin bi gecenin ???lt?s?ndan do?an sabaha senle merhaba demek dünyay? parlayan güzelli?inle ayd?nlatmak gözlerini aç?p dünyay? güldüren bitanecik bebi?imeee sevgi dolu günayd?nlar günüm senle olsun bi tanem..

Günayd?n; benim viran gönlümün sultan? Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m Günayd?n: ay yüzlüm Günayd?n; can?m?n canan? Günayd?n….

Günayd?ngünayd?n Pozitif dü?ün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta Ve hatta... Kat?la kat?la Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifle?ecek Gökku?a?? gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olu?an renk Beyazd?r... Ve gülmek bula??c?d?r Haydi bula?t?r!

Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n

Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n

Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im

Dur gitme Söylenmemi? sözler var suskun dudaklar?mda Ç??l?klar?mda hapsetti?im Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya haz?r Yeni ba?tan ya?anacak sevdalar / yüre?imde Günayd?n?m...

Yere dü?en ya?mur damlalar? Kalbine inecek güne?i engellemesin Güne? bulutlar?n aras?ndan Hep sana do?ru baks?n Güne? güzellikler getirsin Günayd?n

Günayd?n iyi sabahlar Okadar güzel uyuyorsun ki Sanki bulutlar üzerinde Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalt? haz?rla. Seni uyand?rmak istemem Elinden yemek çok güzel Sen bir dahisin Kahvalt?m? rengarenk yap?yorsun Yemesen de yan?mda otur B?rak çay?m? ben koyar?m Sen birtanem kar??mda otur

Görev sizde ey idare Hortumlar? kesin diye Gerek kalmas?n vergiye Günayd?n beyler günayd?n

Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n....

Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n....

Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n...

Günayd?n bahar kokulum k?r çiçe?im nefesim gözüm... her ?eyim günayd?n günayd?n.... CANÖZÜM

Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör her?eyden önce al bu tatl? buse sanad?r sana günayd?n günayd?n günayd?n can?m

Hayatta ke?ke dedi?in her?ey bir demet gül gibi avuclar?nda olsun.. !GÜNAYDIN HUZURUM...

#1686

 
© 2015
AŞK