Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gustave Flaubert Sözleri

Deha Tanr? vergisidir, ama yetenek bizimdir.

Ne olursa olsun mutlu de?ildi, hiçbir zaman mutlu olmam??t?. Hayat?n bu yetersizli?i, dayand??? ?eylerin hemen bozulup çürümesi nereden geliyordu? Ama, bir yerlerde kuvvetli ve güzel bir insan, hem co?kunluk, hem de incelikle dolu k?ymetli bir varl?k, bir melek k?l??? alt?nda bir ?air kalbi, gökyüzüne ?airane dü?ün destanlar? söyleyen tunç telli bir rebap bulunsayd?, onunla tesadüfen niçin kar??la?mamal?yd?? Ah, ne imkans?zl?k! Zaten hiçbir ?ey böyle bir ara?t?rmaya de?mezdi; her ?ey yalan söylüyordu, her gülümsemenin alt?nda s?k?nt?dan bir esneme vard?. Her sevinç bir lanet, her zevk bir i?renme gizliyordu ve en iyi öpücükler, dudaklarda gerçekle?mesi imkans?z daha yüksek bir ?ehvet özlemi b?rak?yordu.

#453

 
© 2015
AŞK