Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Etkileyici Ho? Sözler

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice

A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez...

Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde...

Umutsuzlu?a kap?ld???n zaman gökyüzüne bak ! Mutlaka seni kar??layacak S?cak bir Güne?, Deli bir ya?mur yada parlak bir y?ld?z vard?r!

Ay ?????n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parças?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum!!!

Mevsim a?l?yor bugün, özlüyor o ayd?nl?k günlerini, ayr?l?yor yapraklar a?açlardan bir hasret rüzgar?yla. Bana Eylül'ü ya?atma ey sevgili!

Ya??yorsam, bu gelecek günlerin bana seni getirece?ine inand???m içindir.

E?er bir gün gururunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar.

?nsan vard?r zaman? kendi hesab?na yontar, insan da vard?r bir ya?am boyu zaman onu yontar

#1005

 
© 2015
AŞK