Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Hat?ra Mesajlar?

En Güzel Hat?ra Mesajlar? K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel de?i?ik anlaml? yeni Hat?ra Mesajlar? haz?rlamaya çal??t?k..
Bana hat?rlama de?il, unutma sanat?n? ö?ret; çünkü hat?rlamak istemediklerimi hat?rl?yorum ve unutmak istediklerimi unutam?yorum Themistocles. anlaml? hat?ra mesajlar?
Boyuna geçip giden ömürde, hat?ralar? anmak, ya?amay? uzatmak m?d?r, k?saltmak m?? Ru?en E?ref Günayd?n
Eski hat?ralar?m?z, yeni umutlar?m?z olmal?d?r A Houssaye
Gençler ümitleriyle, ihtiyarlar an?lar?yla ya?arlar Frans?z Atasözü
Hat?ra yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r Andre Gide
Hayat?m?zda en yüce, en güçlü ve faydal? dayana??m?z, ana baba evinden kalma hat?ralar?m?zd?rDostoyevski
?nsanlar? ac? hat?ralar kadar hiçbir ?ey birbirine ba?layamaz Louis Verneuil
?ster tatl?, ister ac? olsun, hat?ra insana ?st?rap verir Dostoyevski
Öyle hat?ralar vard?r ki, anlat?rken güzelli?i gider George Sand
Hani gözler vard?r ya sözleri anlatan
Hani sözler vard?r ya gözleri a?latan
Hani an?lar vard?r ya de?eri geç anla??lan
Bir de a?k vard?r ya sevgiyle payla??lan
Bir gün bulu?uruz bir yerde
Akl?mdas?n gündüzümde gecemde
Hiç kimse dolduramaz yerini
Kimseler sevemez seni
Seni sevdi?im gibi
Bir gün bulu?uruz bir yerde
Akl?mdas?n gündüzümde gecemde
Hiç kimse dolduramaz yerini
Kimseler sevemez seni
Seni sevdi?im gibi...
sil ?²a?тa?¸ ?²a?la?¼a?º qεяε?º ?²azε?¸, ?½aчaт? s?f?яla?¼a?º
уa??¼Ï…яℓυ ѕσ?ºa?ºâ„“aя∂a ?½aуaт??¼? aя?уσяυ?¼
ॐ๑ Ǻήήe Beή ?¼ÇºÎ®?§Çº?Œ Ç¿?»?‘?³?¼ ๑ॐ
?mzaya gereq yok eskiler Bizi Tan?r...
hyt ceheNneMmi?the Haberimiz yokhMu$
b?˜y ya?˜L?$ á?˜Lá¥Ã¡?˜ heR$e¥d?­?˜ ?˜efRet e?‘ioRu?œ
[NeFrEtE sEwGiDeN dAa ChOq GüwEn?r?mçÜnKü nEfReTiN SaHtEs? olmas!]
kuSSam kâc întîhâr cIkâr îcîmdên? kêSSêm kâc ayrîLîk akâr Bîlêklêrîmdên?
kan kaybedio hayat?m, can çeki?io hayallerimyasamak zor gelio art?q bananerde hata yapt?m die dü?ünüorum
yüreinde kül olmuj iki hece olarak kal?jam art?qq
bitiorum her nfsteNE HAL?M VARSA GÖRDÜM!!çOq kO?tum Çoq yoruLdmVe simdi bnde d?tüm
nefret sözleri
dü?lerm ba?kagercekler baskaaaama Umrumdada deiiiLL!
Anlatamadigim birseyler var , hep baska baharlara biraktigim Ucurumlari tam a$arken k?r?l?yor kanatlarim
***?Y? DOSTLAR B?R?KT?RD?MM HEPS? A?LEM OLDU***
masallar gerçek deil nekadar hayal etsende
istiklal boyunca gözünde ya?lar sadece arkas?na bakmaktan korkar!!!
De?i$ir her$ey de?i$ir daha oynanmad? son eL!
Kendimi anlatacak olsam sadece nefretimi hayk?r?rd?m dünyaya»
£y ?$T@NBUL ! Sana yeniLdim bir günahkar yüzünden Verme istemem! B?rak! Üstü kals?n! aLaca??m yok senden
an?lcak bir 'ad?n'bile yok
Bu чa$a?¼ ?²Îµ?¹?©?¼ ?ºuяaℓℓaя?© ?²Îµ?¹ ?ºöчaя?©?¼ ?²Îµ?¹ чa$aя?©?¼ ώε ?²Îµdεℓ?©?¹?© ?²Îµ?¹ ödεя?©?¼ Bu ?²Îµ?¹?©?¼ ?½aчaттa ?º?© duяu$u?¼, ώaяℓ?©??©?¼, ?©spaт?©?¼!
» DÜ?man keL?MEsiN?N aNlaMIN? Arkada? S?faT?N? ta??yanLarDAn Ö?REnD?m!!!
Hayat denen ?ey dilimin ucunda!
Kimi zaman gülüp geçti?in, kimi zaman bat?p gitti?in sokaklar?n çat?s? yok
Beklerken bütünle?mi?im so?uk mermerin rengiyle me?er bu soka??n bir ta??ym???m kaç yabanc? basm?? üstümesayamad?m
Kal derken gitmeleri hayk?ramad?m Kap?m?n önündeyim, beklerim ben Zaten kalkmay? ba?aramad?m
YA?ADI?IM H?Ç B?R ?EYDEN P??MAN DE??L?M, ÖFKEM YA?AYAMADIKLARIMA
An belki geçicidir, fakat hat?ra ebediyen kal?c?d?r Bud Meyer
Hat?rlanma sanat?, dikkati çekme sanat?d?r Samuel Johnson
Arkada b?rakt?klar?m?z?n hat?ralar?nda ya?amak, ölmemektir Campbell

#2543

 
© 2015
AŞK