Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Mesajlar Sevgiliye

* Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a?Ik olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet..

* Mevsimlerden sonbaharday?m, senin yüzünden. Dünyadaki herkes için herhangi biri ama herhangi biri için dünyalara de?ersin.

* Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bu günden ba?lam?yorsun?

* Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

* ?stedi?iniz kadar yüksek s?r?klar üzerine ç?k?n. Her ko?ulda kendi bacaklar?n?zla yürüyeceksiniz.

* Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.

* Hani eliniz ya?l?yken bir türlü kap?y? açamas?n?zya i?te a?k odur bir türlü kap?s?n? açamas?n?z!

* Bu ara ihtiyac?m var sana, ellerimi sak?n b?rakma, bana huzur veren tek yer senin yan?n bunu sak?n unutma!

* Olmad???n biri olarak sevilmektense, oldu?un biri olarak nefret edilmek daha güzeldir.

* Hayat deniz kenar?nda kumdan kaleler yapmaksa e?er dalgalar?n onu y?kaca??n? hesaba katmamakt?r ya?amak

* Gülü?üne bir kur?un s?ksada ölüm unutma UMUDA kur?un i?lemez gülüm...

* Sensiz bu dünya ne bana dar ne sana yeter ki gönlüm senin le olsun gerisi bana yeterde artar.

* Bir kur?un sesi kadar h?zl? geçer hayat..ama öylesine zordur ki kur?unu havada sevday? yürekte tutmak ...

* Sen bir cehennem olsayd?n sanmaki senden vazgeçerdim sana ula?mak için bilsen ne günahlar i?lerdim..

* Sen hiç denizin ortas?nda yemye?il bir orman gördün mü sak?n olmaz deme ben senin gözlerinde ölülerin bile bulamad??? cenneti gördüm

* Yagmur vuruyorsa pencerene, bilki o zaman ben agliyorum. yagmur pencerene nasil vuruyorsa, benim gozyaslarim da kalbime vuruyor tipki yagmur gibi...

* Uyan?nca uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan. Hayatta sadece bir kez görülebilen harika bir rüyas?n sen...

#709

 
© 2015
AŞK