Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Özlem Mesajlar?

Hani insan a?lamak ister, g özlerinden ya? gelmez ! Hani gülmek ister, yürekten gülemez. Hani birini beklersin ama o hiç gelmez! ?ste o zaman ölmek istersinde ecel gelmez

Gözlerin sular kadar berrak gülü?ün bir çocu?unki kadar s?cak bana benden ayr? geçirdi?in her an? anlat... Seni çok özledim.

Zaten tabiat? bile ayr?l?k üzerine kurmam??m? yaradan, yaprak dü?er dal?ndan damla ayr?l?r bulutlardan seviyorum derken bile ayr?l?r sözler dudaklardan..

Biri var uzaklarda hayk?r?yor, biri var uzaklarda seni özlüyor, biri var uzaklarda seni sensiz ya?amaktan korkuyor, biri var uzaklarda seni çok ama çok seviyor...

Ellerini tutmaktan de?il, birgün b?rakmaktan korkar?m. Ac? çekmekten a?lamaktan de?il, seni incitmekten korkar?m. Seni sevmekten de?il ben sensizlikten korkar?m.

Beklemek güzeldir dönecekse e?er beklenen.... Özlemek güzeldir özlüyorsa e?er özlenen..

Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n, sen ise yaln?z benimsin birtanem...

Ben her gece sen uyurken deniz olup vuruyorum sahillere, rüzgar olup esiyorum sessizce, sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye, bensizken ü?ümeyesin diye

Telefondaki sessiz nefesine, s?cac?k gülümsemene, kar??mda otururken beni süzmelerine hasret kald?m. ?nanki varl???na, arkada?l???na, dostlu?una muhtac?m. Seni ?nan?lmaz Özledim.

Unutamam ki, beni hiç tan?mam??s?n, severken unutmak olmaz anlamam??s?n, bunca y?l yalanm?? a?k? bulamam??s?n, yan? ba??mdayd?n oysa çok uzakm??s?n.

K?? bahar? özler bende seni, toprak suya hasret bende sana, ac?mas?z bir dünya her?eyi yalan, sevgisiz bir hayat mecburuz buna.

Özlem bence ne bir ?eye duyulan hasret nede ulu bir arzulay??. O bence içten içe a?lay?? yada senden ayr? yasay??...

?imdi sensizli?in uçurumlar?nday?m. Girdaplar?nday?m yaln?zl???m?n. Yoklu?un kayg?... özlemlerindeyim. Yüre?imin seninle oldu?u heryerdeyim.

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin zaman zaman tak?l?rsa uzaklara kulaklar?n ans?z?n ç?nlarsa bilki bir yerlerde delice özleniyorsun.

Bal?klar?n sevgisini bilirmisin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende ?imdi sana dokunam?yorum çünkü sen hep yüre?imdesin.

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için, uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazsin

Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin sen var ya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin.

Yanl?zl?k ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede s?cak çöllerde olmakt?r, yanl?zl?k bu ?ehirde seni aray?pta bulamamakt?r...

E?er can?n s?k?l?yorsa gece her zamankinden karanl?k gözüküyorsa gökyüzüne bak ve sabah? dü?ün inan sabah? bekleyen tek sen olmayacaks?n.

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgide sensiz olmaz... Unutma sevmek daima beraber olmak de?ildir. Sen yokken bile seni o yürekte ya?atabilmektir..

Merhaba hüzün adas?..Ben duygu gemisi... Gecenin katranl???nda yana?t?m liman?na... Yüküm mutluluk... Kulak ver bak ne diyor gemide ki ses: özledim seni.... Birici?im...

Yüre?im umulmayan yaralarla ba? edemezken bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel çünkü gülü?ünü "çok özledim"

Sesine mevsimlerin e?ildi?i, gözlerine bahar?n a?lad???, a?lar gibi gülmeni, dokunu?lar gülecek gibi duran yüzünü özledim...

Ans?z?n bir duygu körüklenirse yüre?inde, akl?na tak?l?rsa uzaklar ve bir de kulaklar?n ç?nlarsa amans?z, bil ki bir yerlerde özlenmi?sindir...

Usand?m ye?ermemi? umutsuz bahçeyi beklemekten, usand?m, tarla ku?unun sesinden usand?m bu yürekten kendimden usand?m durup durup seni özlemekten.

Hasretim rengine siyah m? desem a?armak bilmiyor sonsuz geceler ya gülerdim ya ölürdüm görsem ömrümden uzansa sensiz geceler...

Kaybetme korkusu taa içimdeyken, bekle diyorsun, dönece?im bir gün. Beden beklemesine bekliyor ama yürek kan a?l?yor sensiz geçen hergün...

Ak?am?n matem rengine büründü?ü saatte gökyüzündeki kandiller tek, tek yanmaya ba?lad???nda içimde sessiz bir ç??l?k... Özlemeyi özledim. Özlemeye de?er ne kald?ysa...

Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n, sen ise yaln?z benimsin Birtanem...

Bir karanl?k geliyor yoklu?unun ard?ndan. Ne zaman güne? batsa bu son gecem diyorum. Vazgeç yalan dünyan?n köhne saltanat?ndan. Yeti?ir bunca keder bunca elem diyorum. Bu ne bitmez ayr?l?k, bu ne bitmez özlem diyorum.

Neden bu kadar zor seni sevmek ve bulamamak dokunmak istedikçe uzakla?mak dü?ündükçe unutmak neden bu kadar zor seni sevdi?im halde söyleyememek hep bir?eyler gizlemek sana sahip olaca??m yerde seni kaybetmek...

Yaln?zl?k ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede s?cak çöllerde olmakt?r, yanl?zl?k bu ?ehirde seni aray?pta bulamamakt?r...

Bir an?ms?n okuyupta bitiremedi?im, bir özlemsin yalvar?pta hükmedemedi?im, bir sen sensin merhaba deyipte elveda diyemedi?im, bir tek bildi?im var sensiz ben hiçim.

E?er can?n s?k?l?yorsa gece her zamankinden karanl?k gözüküyorsa gökyüzüne bak ve sabah? dü?ün inan sabah? bekleyen tek sen olmayacaks?n.

Hasretin öldürdü beni. ?imdi geceler çaresiz, geceler sensiz, bir öpü?ten daha s?cak ?imdi ya?mur damlas?, gelip konar dudaklar?ma sessiz. Söylemi? miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.

Elimde denizden çald???m bir midye var. Denize o kadar uzak ki senle ben gibi ama aram?zda bir fark var o denize sen bana aitsin.

?imdi saat sensizli?in ertesi, yildiz do?mu? gökyüzü ayaydin, avutulmu? çocuklar çoktan uyudu. Bir ben kaldim tenhasinda gecenin, bir avutulmamis ben...

Giderim ben umutsuzca yelkensiz gemi misali hasretin vurur beni vefas?z bir hançer gibi sanmaki korkar?m ben ölümden..Ac? ayr?l?ktan korkar?m sensizlik ne demektir bilemezsinki ayr?l?ktan ac? ölümden gerçek...

A?k?na tutulup gözya?? döken sensizli?in ac?s?n? y?llarca çeken, her an a?k?ndan boynunu büken o benim gönlümdür i?te gönlüm.

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için, uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazsin

Bir an?ms?n okuyupta bitiremedi?im, bir özlemsin yalvar?pta hükmedemedi?im, bir sen sensin merhaba deyipte elveda diyemedi?im, bir tek bildi?im var sensiz ben hiçim.

Hani insan a?lamak ister, g özlerinden ya? gelmez ! Hani gülmek ister, yürekten gülemez. Hani birini beklersin ama o hiç gelmez! ?ste o zaman ölmek istersinde ecel gelmez

#1212

 
© 2015
AŞK