Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Sözler K?sa

Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!

Hayat yoku?unu t?rman?rken, kar??la?t???n?z insanlara iyi davran?n çünkü ini?te yine onlarla kar??la?acaks?n?z!!!

Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üstüne ad?n? yazdim. Sigara bitti?inde unutacakt?m seni. Duman duman atacakt?m, seni içimden. Rüzgar savuracakt?, kullerini fakat...Seni unutmay? dü?ünürken. Nerden bilebilirdim ki. Seni her nefeste içime çekti?imi!

Sevmeden sevilmeden bu hayat yasanmazki, kalplerdeki heyecan sebepsiz baslamazki, sen olmassa, yanimda avutamam kendimi, dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi...

Rüzgar?n Keman?n? Çald??? Ve Damlalar?n Pencereye Vurdu?u So?uk Bir Gecede, Yata??na Uzan?p Hayalini Kurdu?un Tüm Güzellikler Senin Olsun Sevgilim..

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N.

Sevgide fedakarl?k yolunu bulamayanlar? asla gönül kap?n?zdan içeri sokmay?n.

Bir s?cak yüz arad?m ?u tenha sokaklarda sanki herkes yabanc? herkes dar?lm?? bana. ne derdimi soran var ne tan?d?k bir çehre. ne tarafa uzansam ellerim bo? kal?yor, mutlu olan kimseler hüznümü artt?r?yor.

Zamans?z ya?an ya?mur bulutu gibi gelip oturaca??m gözbebeklerine a?layacaks?n, bir burukluk duyacaks?n vefas?z yüre?inde beni unutmayacaks?n, bir kabus gibi uykular?n? bölece?im gece yar?s?, nas?l ben sen? unutmad?ysam sende beni unutamayacaks?n.

Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir !!

Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey, ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il, ?ark? söylemek istiyorum.

Seni Sevdi?imi Dü?ündükçe Ölmeyi Diliyorum Tanr?dan... Her Seferinde Kalbim Ba?ka Bir ?syan Ç?kar?yor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Söker Ayaklar?mla Çi?nerdim... Ama Elimde De?il Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Söküp Çi?neye Bilmek... Yapabildi?im Tek ?ey Seni Sevebilmek..

Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!

Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üzerineyazd?m ismini. Sigara bitti?inde unutucakt?m seni. ?çimden savurucakt? külleri rüzgar. Fakat seni unutmay? dü?ünürken nerden bilirdim ki seni her nefeste içime çekti?imi.

Bilirim buz da?? gibidir özlem karanlik geceleride bilirim kulaklar?m ç?nlad?g?nda özleyenim vard?r uzaklara ve yine bilirim ki özleyenim ÖZLED???MD?R.....

hayat beklentilerle doludur ama o beklentiler hayatta de?ildir.

Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman sizi hayata ba?layan biri oldugunu dü?ündü?ünüz and?r

B?R MEMLEKETTE NAMUSLU ?NSANLAR EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMADIKÇA, O MEMLEKET ?Ç?N KURTULU? YOKTUR.

B?R DEN?Z DÜ?ÜN SUSUZ B?R ?NSAN DÜ?ÜN MUTSUZ B?R GECE DÜ?ÜN UYKUSUZ B?R BAHAR DÜ?ÜN Ç?ÇEKS?Z B?R GÖNÜL DÜ?ÜN SEVG?S?Z B?R DE BEN? DÜ?ÜN SENS?Z

Bir ceylan gibi ürkek ?imdi bak??lar?mdaki sensizlik Ve ?skalanm?? hayallerimde gencliqim, , Eremediqim vuslatlarda ümidim Geriye getirebilirmisin (sürqün qünlerimi..Ac?lar?n pranqas? vermez ellerini, Bu qece..yine yok edemedim ba? ucundaki hayalini Hüzünlerimin dar aqac?na Ast?m kendimi

#1079

 
© 2015
AŞK