Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzellik ?le ?lgili Sözler

En güzel ki?inin sevdi?idir. Sappho

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

Güzel ve göz al?c? her?ey iyi olmayabilir, ancak iyi olan her?ey güzeldir. Ninon de Lenclos

Güzelli?e pek güvenme. Vergilius

Güzelli?in on para etmez, bu bendeki a?k olmazsa. A??k Veysel

Güzellik Allah'?n ihsan?d?r. Aristoteles

Güzellik, alt?ndan daha çok h?rs?z ça??r?r. Shakespeare

Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür. Balzac

Güzellik do?ruluk, do?ruluk güzelliktir. Keats

Güzellik güçtür;gülümseyi? de k?l?c?d?r onun. Charles Reade

Güzellik, her yerde ho? kar??lanan bir misafirdir. Goethe

Güzellik k?sa süren bir saltanatt?r. Victor Hugo

Güzellik, ?araptan da kötüdür; güzelle birlikte onu seveni de y?kar. Zimmermann

I??klar söndü?ü zaman, bütün kad?nlar güzeldir. Plutarkhos

Ruhun güzelli?i, bedenin güzelli?i kadar kolayl?kla görülmez. Aristoteles

#1410

 
© 2015
AŞK