Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hadis Sözleri

Peygamber Efendimiz(s.a.v)'den bize kadar gelen o mübarek hadislerinden sözleri burada sizlerle payla?aca??z. ??te Hz. Muhammed (s.a.v) k?sa hadis sözleri;
En sa?lam kulp, kelime-i ?ehadettir.
En de?erli söz, Allah'? zikretmektir.
En iyi ilim, faydalan?lan ilimdir.
En iyi zenginlik, gönül zenginli?idir.
En iyi az?k, takvad?r.
En iyi i?, farz olan amelleri yapmakt?r.
En ?erefli ölüm ?ehid olarak ölmektir.
En kötü ?ey, bid'attir.
En kötü mazeret, ölüm an?ndaki mazerettir.
En kötü pi?manl?k, k?yametteki pi?manl?kt?r.
En kötü kazanç, faizden gelendir.
En büyük hata, yalan söylemektir.
Kötü ?iirler, ?eytan?n na?meleridir.
Gençlik, bir çe?it deliliktir.
Ba?kalar?ndan ibret almak, saadettir.
Allahü teâlâ, affedeni affeder.
Öfkesine hâkim olan?n mükâfat?n? verir.
Musibete sabredene kaybettiklerini verir.
Sabredenin sevab?n? kat kat fazla verir.
Ba?kas?n? alaya alan? rezil eder.
Her i? neticesiyle de?erlendirilir.
Gelmesi kesin olan ?ey [ölüm], yak?nd?r. (Beyheki, ?bni Asakir)

#2609

 
© 2015
AŞK