Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harbi Serseri Sözleri

Harbi Serseri Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik Harbi Serseri Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Harbi Serseri Sözünüz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.
Bo?Ver! ?imdi Goz YAsLarimi SiLMeyi Gücün YeTeRSe KahKahaya Bo? Beni Birak YaNakLarimi DuDakLarimi .. Gucun VAr iSe Yure?iDeN Öp Beni
66)HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'
67)ArTik SanDaLYeMDeN Son DeFa DuSuYorum
68) Fark imi Fark eTTin Ya.. ArTik FarkeTMeSeNDe Fark eTMeZ
69)uMutLar TuKeNDi GeNe iÇiYoRum aNNe. .
70) DeTayLAr AynaDir Fark'i YansiTir .. KraLLar iz BiRakir SoyTariLAr KisKanir .. SaLLanirSaDa YiKiLmaz TahTim
71)GeceLeri geLme jiLet tutarIm.. Uzatma koLLarInI Sanada AtarIm SenIn Icin a?Lar Kendimi dO?rarIm Dedim Ya GüzeLim Ben PisKopatIm..
72)Hele bir ???klar sönsün ..Sular durulsun . B?çak ataca??m Da??n dikine ..K?sa devre yaps?n kalbim..Ellerim inatla dökülsün c?garaya ..Sen beni ozaman Gör..Hele küssün meydan lar Kald?r?mlara ya?mur dökülsün ..Da??ls?n Di?lerimde gülü?ler ..Kaybettiklerim bi dönsün ..Sen beni ozaman gör ...
73)BeDeNim KaRanLikLara RuHum Sana Ait . .
74)HayaTi uÇurumLArDa Geçmi? Bir AdaMada MeZar oLaRak uçuRumun KeNari Yakisir. Unutma! ucurumun KeNArindada ÇiCekLeR YeTisir
75)kardan adamLarIn SaLtanatI Güne$ görünCeye kadardIr !
76)Seni ben kendime KADER saymi$tim, Ugruna her$eyi góze almi$tim. Yüregin ta$tanmi$ ¢ök ge¢ anladim. Bir damla góz ya$i DEGMEZMIS SANA !
77)CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BeNDe SeNin GozLeRiNe Kanmsim GuNesin YeR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SeNin GozLerinDe yanmisim . .
78)GeL BuLut oLDa Ya? Biraz iSLanDir aL BaSimi DizLeriNe YasLandir DeLirMisim SeVDe BeNi usLandir..
79)oLüm GeLdi?i Zaman YaniMa GeLMe.. Ben AzRaiLLe'De HeSap KiTap Yaparim !!
80)Bir Ç??L?kTI YanL?zL???m Hepiniz Sa?irDiniz . .
81) mütluluklâr dílêrím yêní âsk?ndâ sên bêní dü$ünmedên ya$amana bak sênín dêrtlerín varya benim yan?mda ben onlarla ya$arIm sen keyfine bak !
82)Sen Uzaktaysan Ben Yan?nday?m Sen AteSteysen Ben Korday?m BirGün Bu Dünyadan Göçersen Bilki Senden Önce Orday?m Sonsuz aSk?m..!
83)Tam KarsiYa GeÇeRKeN BirakTi?in "O" eL BeNim ..
84)KraL OLsan Tac?n Gider SuLtan OLsan Tahtin Gider... KraL De?iLim Tacim Gitsin SuLtan De?iLim Tahtim GitSin Ben Kendi HaLinde Bir A?acim Fakat DaLimi Kiranin A?acini Kökünden Sökerim.
85)SaK?n üzmesin seni Kar??L?ks?z SevqiLer, baqr?na ta? basars?n aC?Lar birqün diner. Giden qitsin aLd?rma yanq?nLarda söner.. SaK?n dönüp bakma ard?na KraL'Lar önde qider..
86)F?rt?na Ne Kadar Sert Eserse Essin Kayadan Al?p Götürece?i Sadece Tozudur !
87)GüL SuNaN Bir eLde Da?ma Bir miktar GüL KoKuSu KaL?r.
88)SeNi BoyLe SevDi?iMi BiLSeLer aSaLAr BeNi aMa GuZeLLi?in 10 PaRa eTMeZ ! BeNDeKi Bu a$k oLmassa . .
89)Be? PaRa eDermi VarLi?in. . YokLu?un BeNi aCitS?n aLeM af eTsin Seni BeN AfFetMeM NeRDe unuttuySan BeNi Orda KALL..
90)GeCeeLrin KaRanLi?i YeTMeZ Gibi GunDuzLerimi De KaRarTTin KapanSin KapiLar UstuMe KaRanLikLArDa Ve SoGukLarda YaSamaYa AlisTim
91) BeN YaSaDikÇa seN Ç?Ld?RaCaKsin!!!
92)uCurumun KeNaRinDa oLsan BiLe Sirf Hayata GiciKlik oLsun DiYe GuLumSe
93) Askini KaNimLa YazDim Her Bir YaniNa
94) Da?Lar oNumDe e?iLirKeN KaYaLaRa YaLVArMamm
95)OmRomu OmRuNe NeFeSiMi NeFeSiNe KaTaYim GeL isMini Da?LaRa TasLara YAzaYim GeLLL
96)çarm?ha gerilmekle e?de?ermi? "elveda"n? engelleyememek
97)DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..!
98)SiL K?Z?M SiL AkL?nDaKi O KaRaNL?K ESeRi En KRALINDAN ÜSTÜNDÜR Bu GöRDüYüN SeRSeRi..!
99)Sevipte Sevdigini Söyliyemiyeni Sevilen Affetsin!! Sevmeyipte Sevdigini Söyliyeni Allah Kahretsin..!!
100)BeNDeN SaNa SöYLeMeSi ZoR YaZMaSi KoLaY BiR SöZCüK..HOsÇAkAL...
101)Giden Gitmi?tir, Gitti?i Gün Bitmi?tir. Ben Gideni De?il , Giden Beni Kaybetmi?tir..
102)Siz aLaYiNa GiDeRKeN BeN KraL'?nDan DöNüYOdum ..
103)Keskin K?L?ç oLmak iÇin Çok Çekiç Yemen GerEkir
ZaR aTMaM $aNSa iNaNMaM. oRTaDa BiR $aNs VaRSa oNuDa Ben yaraT?R?M...!
2se¥tan'In tek gûnahI MeLek'e öLan a$k'I¥DI o¥$a acIMasI öLMa¥an MeLek'In $e¥tan'Dan FarkI ¥öktur..!
3'Sanal Alem ??te daLqasIz denize herkes KAPTAN!
4) îlk görûstê a$kâ înânîrmîS?n yöksà di$arî c?k?p têkrârmî gîrêyîm ?
5µmµtLârâ kânmâ µmµtLâr Bîr gûn îmkân§izLâsîr hâyâtî töz PêmBê yâ§îyörµm §ânmâ, hêr Rênk Bîr gûn §îyâhLâ§îr ...
6YakLa$Ma¡UZakLa$¡DîDîk DîDîk eDerîM ha¥atInI, BenDen Ba$kasIna ¥a$atMaM senî, tarîhînî VururuM, anILarInI asarIM, ¥ûregîne saPLarIM kenDîMî
7BeDenînDe ¥atI¥a kaLIrIM, tenînDe BekLerîM geLecegîMî..¥akLa$Ma Daha kû¢ûk a$kLara katLanaMaZsIn BENÎMLE ÔLÛRSÛN
8)BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa GeRi DöNmEK ?sTeRsEn SaK?N DöNmE....ÇüNkÜ; SeNiN GuRuRuNuN BiTTi?i YeRDe BeNiM Nefretim BAsLAr
9)Ben Kubar Kadar Asil, Deligonca Kadar U¢uk, Afgan Gibi Komik, Papix Kadar Lüx & Cocaine Kadar Tehlikeliyim !
10)SözLerin Büyük Yüreqin Kûcûk YanLi$Larin Cok DoqruLarin Yok Kendine qöre $anSLisin Fakat Bana qöre ZavaLLisin !
11)Bir $iseden dóküLen SARAP ' in degiL, Bir tek kagitLa SariLan ESRAR ' in degiL, SödayLa patLayan HAP ' in degiL, Biz DELIKANLI adamin MUPTELA ' Siyiz !
11)HeR YüRe?iN Kö?eSiNDe YaRaL? BiR YeR VaRD?R..Kaynakwh:
12) kaybettim bugün kendimi, hükümsüzdür.. sonu yok bunun, bo?luklardan bo?luk be?endim. vazgeçtim bugün her?eyden halsiz ?u kalbim.
13)Seni Benim kadar seven varsa, Sana Benim kadar Hasret kaLs?n!
14)§IrLar ΢Înde BÎr Dûnyam var BÎrde §en Var§In ΢Îmde Ne §enÎ KayBedeCek Kadar Ce§urum Nede §enÎ KazanaCak Kadar Gû¢Lû!!..
15)Sevgi ¿ Nefret Midir ¿ Sevgi ¿ Seni Seviyorum Demek Midir ¿ Sevgi ¿ Yan?nda Olabilmek Midir ¿ Sevgi ¿ Seninim Diyebilmek Midir ? Sevgi Sen Yokken Seninle Ya?ayabilmektir
16) Beni BiR " ALLAH'IM BiR'de DOST'Lar?m BiLSin , GeriSi ?LerLeSin!!
17)Bêdênîm kârânLîk'Lârâ, Rûh'ûm sânâ âît.
18)Nefessiz zorday?m zamans?z bir mekanda Ç?kmaz bir yolday?m, amans?z isyanda
19)Ölümsüz Dünyada... Ecel Ol AL BEN?... Nefessiz Zordayim... Zamans?z Bir Mekanda... Ç?kmaz Bir Yoldayim... Amans?z ?syanda... Ecelim OL BEN?M..
20)HayaT Bir EMANETSE B?rAKTIGIN YERDEY?Z HayaT Bir OYUNSA KRAL?N? OYNAR?Z HayaT SevMEKSE ÖLÜMÜNE SEVER?Z
21) Sevene SevdaL?y?z Gidene Hep A?Lar?z Alsalarda Bu Can?m?z? Biz SeveRsek UnutMay?z
22)Bizi Eskiler Tan?r, Yeniler örnek alir, Tan?mayanlar ise ?bret Al?r..
23)Ben Senî önLar gîBî UcuZ Bar Kö$eLerînDekî HesaPLarDa DegîL, Yûce Bîr DaVanIn OrtasInDa DîMDîk A¥akta BuLDuM Reîs.BakI$LarIn DeLîP Ge¢erken NaMertLîgî, YûrûDûn töZLu ¥öLLarDa VaZge¢MeDîn GörDûM Reîs.KuruLurken TuZakLar ArD ArDa VururLarken Senî, GöZûnû BîLe KIrPMaDIn, gûLDûn Ge¢tîn Reîs..
24) Biraz Kül, Biraz Duman, o benim i?te.
25) Sön NêfêSîm Sêndê KâLmî$ öLêmîÿörûm.
26) KâLbîmê qömdûm kêfênsîz öLûLêrîmî..
27) Dûnÿâ dûrmâdîk¢â, Kîÿâmêt köpmâdîk¢â EsrAr
28)Konu?acaksan öyLe Bir Konu?Ki , Inanay?m . AqLatacaksan öyLe Bir aqLatKi , Susmayay?m . Gideceksen öyLe Bir GitKi , öLümüne Unutay?m ; Ama Seveceksen öyLe Bir SevKi , Konu?sanDa , GitsenDe , AqLatsanDa Seni Yüreqimde Ya?atay?m..!
29)Bu aRaLAr oT TakiLiYom isTeYen.. ezip GeÇeR isTeYeN SARIP iCeR!
30)Bizi anlatan ?iirler yaz?lmad? henüz.Çünkü biz dünyan?n oyununda, hayat?n ac?mas?zl???nda ve de sevdiklerimizin bayg?n bak??lar?nda unutulduk
31)Belki sisLi 1 k?s gecesi Belki soguk 1 Sohbahar ceSedimi buLacakLar camurLar araSinda 1eLinde reSmin 1eLinde Silahi var diyecekLer Ama Sen inanmayacakSin Sonra kalkip bana geLeceksin eqiLip SariLacaksin O Soguk Vücuduma iSte o An 1 fiSilti DuyacakSin DudakLarimdan "'ELveda"'
32)Bizler umutsuzlu?un oldu?u yerde, umudumuzu kaybetmeden yürümeyi biliriz. Her yürüdü?ümüz yolda Çak?llar, her durdu?umuz yerde Çakallar olsa ne yazar!Ya ölümüne Severiz, yada tek kalemde Sileriz!Tarihi Biz Yazd?k..Tarihtende Biz Sileriz
33)Sen .. Seni SeVeni Da?da Çoban oLsa... SeVMe! SEni SEvMEyeni MiSirDa SuLTan oLsa .
34)£srAr'La ya$arKen YaLan DunYa'da Zamani ?cmi$iz haBerimiz yOk
35)uyumaK zor , uYanmaK KoLay oLacak .. SaBah? ipLe ceKeceKsin .. Ne qeceLer rahatLatacak seNi Ne quNduzLer , öLmeyi isteyip öLemeyeceksin..!
36)Bir Daha Sevecek Kadar AdiLe?ecekSe Yüre?im, ELLerimde Onu ParçaLayacak Kadar AsiL oLacak And?m oLsun...
37)Yoldan biri geçti demin, Alayla bak?p serseri dedin, Bu kadar gururlu olma, O geçen serseri senin, Bir zamanlar ki sevdi?in, Bir dü?ün hak verirsin, O serseri dedi?in, SENin ESER?N.
38)ÂLEMÎ ÂLêm ÿâpân û¢ Bê$ ¢âkâL'sâ ... KRALLIK Bîzê ÿÂkî$mâz..
39)$aÑL?y?z $öh®etLiyiz Pa$ayIz K®aL?z ®ekLamIz Ma®kayIz FaLaÑ?z FiLaÑ?z K®aL?Ña de?iL aLayIÑa BaSa®Iz Tek Fa®kImIz !zm!tL! oLmAmlz!
40)****** Gönüllerin Kahbeli?i Koymaz Bize, Unutanlar? Bizde Unuturuz Asilce..
41)Siyah biLe kaybetmi$ aSaLetini yokLu?unun karanL???nda...
42)Ruzgara kap?lm?? yaprak g?b?y?m sevdal? yureg?m can çek???yor
43) HAYAT ?Ç?NDEN NE ÇIKACA?INI B?LMESEKTE AÇMAMIZ GEREKEN B?R ZARFTIR!
44)Sen Birtek [S]ana Güven, Kimseye Güvenme. Sen Birtek [S]eni Sev, KimseLeri Sevme. [S]`Leri [b] Yap Ama Kimseye SöyLeme !
45)BiLiyorsun Seni BeBekLer qiBi Sevdim, Seni ÇiçekLer gibi Sevdim, Seni meLekLer giBi Sevdim! Çünkü Sen tapILacak kadIndIn Bu Devirde! Oysa Ben Seni BöyLe Sevdi?im için, Sana BöyLe yandI?Im için , AsILacak AdamIm Bu ?ehirde .
46)ALd???m Nefesten Soruyorum da, Verdi?im NefeSte BuLam?yoRum.?ki NefeS Aras? Ne KadarL?kS?N i?te Onu BiLemiyorum.
47) BenLe Ya$aD?kLaR?N? uNut, Ya$aMaD?kLaR?N? Dü?ün....!
48)Nasil bir cakil tasi bir ciga , bir kivilcim bir yangina donusme karari veriyorsa tek bir kelime de gelecek hakkinda karar verir
49) §£n B£nim h£m war öLma, h£md£ yök öLma §£B£Bim§in qüLüm.
50)A?KIN ICIN KAN DOKMEK GEREKIYORSA DÜNYANIN ?AH DAMARINI KESER?Z YOK ?LLEDE SEN?N KANIN D?YORSAN FARK ETMEZ GÜZEL?M B?Z TOPRAKDADA SEVER?Z..!
51)buraLardan qitme.. buraLar qitsin.. SEN qitme.. qitmek çözecekse.. biri qidecekse.. buraLar qitsin SEN qitme..
52)Âkân Göz Yâ§LârImI Sânâ Hârâm Êttîm..
53) nefret'e Sevgiden fazLa Güvenir?m Ded? ?eYtan;ÇüNnk? NeFReT?nN sAhtEs? oLmAzz
54)BiR GüLün BedeLi BiN Y?La BedeL SewginiN De?eRi BiR Ömre BedeL ÖmrümüN De?eRi SaNa BedeL
55)Büyük aDim AT Korkma . .Uçurum Küçük Adimlarla Geçilmez!
56)Bu aLemDe KraLda TaniMam.... KURAL'da
57)Gitmek istiyorsan Gidebilirsin, Biz Ne ayr?L?kLr Görmü? Adam?z, Çekinme SEnde Vur S?rt?mdan, Biz Ne ihanetLer GÖrmü? adam?z..
68)Dün üstünde yürüdü?üm çimenler, bu gün üzerimde ye?eriyor.!!!!!!!
59)Uzun bir yola C?kt?m, Geldim-Gördüm-?a??rd?m, S?k?lmam Dedim S?k?ld?m, Tükenmem Dedim Tükendim, Ezdirmem DeDim EZD?M, Tek Yürek Geldim DAGITTIM, Gene Tek Yürek GidiYorum.. FazLa Söze Gerek Yok EskiLere Sorun Anlats?n Beni..
60)Gercek Dost'µ árámá O Her zámán ÿánindadir Záten .. Kaynakwh:
61)'AL£mIn kRaL? BIzIz D£Dik KraL mIyIz? KRALIZ. RaCoNu bIz k£sIyoRuz D£dIk K£sIyoRmuyuz? K£SIYORUZ. rAcon sAnALdA kIzA a$?K oLmAmAk, kAnkA`ya yAmuk yApmAmAk!
Kiz DiYe oNem VeRenin.. GuZeL DiYe Ka?ar SeVenin! PaRa DiYe Dost SaTanin! KraL oLsa TahTini MAfYa oLsa MeKaNini .......
62)Sana Bu Sat?rLar? Gurbetten Yaz?yorum ! Her Kelimemden Sonra ?sminLe Ba?l?yorum Anlaki Her?eyimsin Unutmak ?stemiyorum Kim Kimi Unutursa LeyLadan Mecnundan Beter Olsun
63)Geçici HeVes De?iL.. Hak eDeNe NeFes oLurum...
64)Sen Gelmezsin Bir Türlü.. Dertlerim Türlü Türlü.. Nice Dertleri Çektim.. Bu Ba?ka Türlü

#2600

 
© 2015
AŞK