Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harbi Sözler

En güzel harbi sözler 2015 k?sa sayfas? - Sayfam?zda birbirinden de?i?ik ve yeni ba?ka yerlerde okuyamayaca??n?z sizler için haz?rlad???m?z harbi sözler k?sa olanlar?n? haz?rlad?k. Ayr?ca buradaki resimli harbi sözler facebook twitter sayfalar?n?zda da payla? yapabilirsiniz.
Yalan Sokaklarda Buldum Seni bilemezdim Seni Böyle Sevecegimi , Sensizlik Oldu ?imdi Sonum, öLüm olucak Art?k Sonum
Kula Kulluk Etmek Varm?yd? Bu A?k Kitab?nda, Seviyorsan Ma?dem Yak Bi Cigara, Çek içine Bitsin Bu Sevda..
Biz öLemke için Do?duk güzelim, AzraiL Al?r Benim Can?m? Ne A?k Bitirir Beni Ne Sevgi ALLAH ?m Var Yalan Gerisi.. kral harbi sözler
Anlatsam Derdimi Anlamaz Kimse, Sevemez KimSe Benim Gibi, yaland?r Bu Dünyada Sevgi geçkeleri görmez Sevilen Ki?i...
Yok bu Sevdan?n Sonu, A?k benim için Dipsiz Kuyu, Sana Bu Yaz?lar?m iyi Oku, Sevme beni Ba?ka Sevdalarda Bul Kendini...
Harbi Adam?z Bizde Olmaz geri, takar?z Vitesi 5 e Gideriz ileri, Arkaya Bakma Dönemezsin geri, Bu Alemi ben Dizerim önüme A?k?m? izler Hepsi..
A?klar?m?z Snaal De?il Güzelim Harbi Biz Sevdikmi Gideriz Ebebedi Senin gibi insanlar?n Yeri bar Kö?eleri, benim A?k?m Bo?ar Seni...
Yahz?larda Anlatamad?m Sevgimi ne yapars?n Güzelim Sözlerimiz Harbi Seviyoruz i?te Varm? ötesi??
Damar harbi sözler . Bir Sigara Yakt?m izledim Seni, Bir Jilet Vurdum koluma Kan?mda Gördüm resmini...
Biz Afilli Sözler Söylemeyiz Sevgilimize Biz Sosyetik kelimeler Tüketmeyiz A?k?m?za Biz Harbi Adam?z Severiz belaya Bula??r?z, Biz Delikanl? Adam?z Sevdikmi ALLAH ?na Kadar tapar?z...
Delikanl? Adam Harbi OLmal? Arkadan konu?upda Dedikodu Yapmamal?..
zar atmam ?ansa inanmam orTada bi ?ans warsa onuda ben yarat?r?m.
Bir Ç??L?kTI YanL?zL???m Hepiniz Sa?irDiniz .
SaK?n üzmesin seni Kar??L?ks?z SevqiLer, baqr?na ta? basars?n aC?Lar birqün diner. Giden qitsin aLd?rma yanq?nLarda söner.. SaK?n dönüp bakma ard?na KraL'Lar önde qider..
mütluluklâr dílêrím yêní âsk?ndâ sên bêní dü$ünmedên ya$amana bak sênín dêrtlerín varya benim yan?mda ben onlarla ya$arIm sen keyfine bak !
KUMSALI KAYBETMEYE CESARET ETMED?KÇE ?NSAN YEN? DEN?ZLER KE?FEDEMEZ
$aÑL?y?z $öh®etLiyiz Pa$ayIz K®aL?z ®ekLamIz Ma®kayIz FaLaÑ?z FiLaÑ?z K®aL?Ña de?iL aLayIÑa BaSa®Iz Tek Fa®kImIz istanbullu oLmAmlz
LaF DaLa??nA GirmE KapaK OlursuN / U?ra?mA EtikeT OlursuN / AdaM OL BeLk? Yan?mdA YeR BuLursuN!

TuTamicaM SözLer VerMem BaSiT ki?iLerLe MEvZuu yaPMAm BaZ? ?yLri AsLa AfeTmem A??r GeLiYoSa Bu SzLer FiRar SerBesT ÜsTeLeMem
KaRaNL?K BeNi HaPsEd?yOr ... HePs? GeRçE?? GöRmEm ?ÇiN... AMA GeRçEk OlAn TeK ?Ey "ºÖ??©?¼"º ... Ve O BeNi Ça??R?Yor
Harbi sözler facebook . EzAnLa BaSLaR SeLa iLe BiTeR ?sTeYeNe De?iL ALAYINA G?DER
biz doluyu bosa vuranlardan?z her ne kadar cilal? tas üstünde dans etmesini bilmesekte her karakolda ismimiz her cezaevinde resmimiz her meyhanede masam?z her dostlar?m?zda façam?z her bu sitedeki gardaslar?m?zdada argomuz vard?r
A?k K?z Arkada??n?n Duda??ndan Öpmek Kadar Ucuzsa Bende O A?k? Satacak Kadar ?erefsizim
SeVDiMDe Ne oLDu : ToRBaC?LaR eN iYi DoSTuM, eFeS PiLSeN iSe ZeNqiN oLDu
nefes almak harap olmu? bedense harap elimizden dü?müyor nedense esrar ?arap ümit etmek zaten bana çoookkk uzak be karde?im
Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç yemektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir
uyumaK zor , uYanmaK KoLay oLacak .. SaBah? ipLe ceKeceKsin .. Ne qeceLer rahatLatacak seNi Ne quNduzLer , öLmeyi isteyip öLemeyeceksin
Millet day? olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakal dolmu? yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri ?ey me?ersem buymu? harbiden halimiz DUMAN olmu?..
SEN?N RUHUN FAH??E OLMU? GÜZEL?M BEDEN?N BAK?RE OLSA NE YAZAR
Resti Cektim Kadere Belki ?syan Oldu Ta?t? Tek Bir Ba??ma Kald?m Kahbe Ac?s? Bende SakL? Ama Bundan Sonra S!kt!r Ettim A?k?
Arama Beni Bo? Sokaklarda Çekiyorum Seni Dü?ünerek Cigara, harbi Adamda Olmaz yalan Sevgim Oldu Yan?nda yalan...
Yalan Sokaklarda Buldum Seni bilemezdim Seni Böyle Sevecegimi , Sensizlik Oldu ?imdi Sonum, öLüm olucak Art?k Sonum...
Cebim Esrar Dolu Sar?yorum tek Ba??ma, Gözlerin geldi Akl?ma Yakt?m Bir Cigara Hayalin kar??mda Vuruyorum Dumana, Sensiz Çekilmez Bu Dünya Bunu Anla...
Dertlerin Sonu Gelmez , Sevdim Seni Bitmez Bu Sevgi, Sevgilerinde Sonu yok Sevdim Seni OLamad?n benim Gibi...
A?k Geçekleri Göstermektir Sanal Oyunlar Pe?inden Ko?u? Seni Seviyorum Demek De?ildir Seviyorsan Sonuna kadar gidiceksin, Gidemiyorsan Bitirceksin..
Sensiz Oldu?um her An Kalbim Durucak Sanki O An, Sensin Benim Sözlerim A?k?nd?r Benim nefesim...
Sen Sadece Vasiyetimi yazd???m kâ??d?n üstündeki kelimelerin sonundaki nokta Olursun...
yeni Bir A?k Sayfas? Aç?ca??m kendime, Karalama Sevgiler Bitti Art?k Ömrümde Sana Yol verdim Güzelim Güle Güle...
Yeni Bir Sayfa Açt?m Kendime ?çinde Sen Yoksun Kalbim Hayvanat Bahçesi De?ilki ?çinde Köpekler Bulunsun.
Nefes Ald???m Zaman Seni Görüyorum inan, Sensiz geçen Zaman hep Ölüyorum Bunada inan....
Azrail Geldi Art?k Bu Sevgi Bitti Dersin, Benim Sevgimi Azrail K?skan?yor O yüzden Bu Can? Al?yor.
Vars?n Olmas?n Hayatta Her ?stedi?imiz Biz Olana Elhamdülillah olmayanada Eyvallah demesini iyi biliriz
Ba?armak zordur! Kolaya kaçarsan sonuç basitle?ir. Unutma, yoku? a?a?? inmek kolayd?r ama manzara tepeden seyredilir.
Sanmas?nlar y?k?ld?k, sanmas?nlar çöktük.. Bir ba?ka bahar için sadece yaprak döktük.
Unutma, haketti?i kadard?r bir insana verilen de?er. Ve asl?nda herkes, kendi de?erini kendisi belirler.
Yalan A?k?nla Gül Gibi Solaca??ma, Gerçek A?k ile yeniden çiçek açar?m öyle bitiririm bu hayat?...
Harbi A?klar?n yerini yalanlar Alm??, Yalanlar ise harbi A?klardan uzak kalm?? Senin Gibi Yalanc? Sevgili.
Güne? Olamasamda, Bir mum Olup Hayat?na I??k Saçmak isterdim Sevgilim, ben Seni Böyle Sevdim.
Güller Pe?indenden Ko?arken, Papatlayar? ezme onlar?n günah? ne? Yalan A?klar? Ya?ayaca??na, gerçek A?klarla ya?amay? Dene!!!
özüm, gerçe?im sensin benim tek sevdi?im, karanl?k dünyama güne? gibi do?dun bebe?im seviyorum seni tek gerçe?im.
Seninle Yalan Rüzgar? de?il, ilkbahar?n ye?il umutlar? olmak isterim, seninle ya?anm??lar? de?il ya?anmak isteyen gelece?e ko?mak isterim sevdi?im.
Hayat yalan Karanl?k Bir Bo?luk ve ben O Bo?lu?un içinde kaybolan bir gerçe?im.
Sanal Sevdalar? B?rakt?m Geçmi?te gerçekleri Ar?yor kalbim yeni hayat?n denizinde, belki h?rç?n bir dalga olurum harbi a?klar?n denizinde.
hayat?n ne kadar renkli olursa olsun, bir yalan u?runa bo? i?lerin pe?inden ko?ma!
Sevmek Yürek ister ben ise hayat?m? feda ettim senin u?runa bir yalan oldun sende sevgi yolunda!
A?k Bir Su Gibidir, içmesini bilirsen susuzlu?un gider, içmesini bilmezsen her?ey biter.
Bu hayat? çekilmez yapan biz de?il, sadece kar??m?zdakilerin vaad etmi? olduklar? yalanlara kap?lmam?zd?r.
A?k, Gerçeklerin pe?inden Ko?anlara, Yalanlar? hissettirmeden ya?atan bir duygudur.
Ne Ba?? var Bu A?k?n Ne de Sonu, Sende yalan oldun Bitirdin bu oyunu! Elveda Sana Game Over Oldun Art?k hayat?mda!
Karanl?k Dünyam? Ayd?nlatan bir y?ld?z olman? isterdim, Sen Sadece bir y?ld?z?n yans?mas?ym??s?n yalanc? sevgilim.
Hani Ya?anacakt? bu a?k bir ömür boyu? hani Yalanlar? silecektik hayat?m?zdan ya?ayacakt?k do?rular?? hani mutlu olucakt?k yalan rüyalara kap?lmayacakt?k? Mutlulu?u Biz Aynalarda Aram???z Sevgilim, Yalanm?? Her?eyin...
Her Nefesimde Hayalin Gözlerimde, her Hayalinde Nefes Al?yorum Seninle.. Sen Benim Birici?imsin..
Ya?amak için Sebebim Sen, Ölmem için bir Sözün yeter, ben Sevmi?im harbiden, Hayat?m? Ad?nla Süsledim her ya?ad???m günün senin içindir sevgilim.
Bir Sigaran?n Bitmeyen Duman?s?n benim için, her içime çekti?imde seni anl?yorum ne kadar sevdi?imi...
Seni tan?d?m hayat? ya?ad?m, hayat? ya?ad?m yalanlara kap?ld?m, asl?nda sende bu hayat?n içinde bir yalanm??s?n vefas?z...
Dostumsun demek için, sadece güldü?ünde de?il a?lad???nda da yan?nda olsun i?te ozaman gerçek dostu bulmu?sundur!
Harbi Dost bulmak için zor günleri bekleyeceksin, yan?nda olan dostun, olmayandan ALLAH korusun.
Ne çin i?i ne japon i?i bizimki orjinal TÜRK i?i severiz gerçekleri.
iki yabanc? de?iliz seninle sadece birbirimize yabanc?la?an iki sevgiliymi?iz yalan sevginin içinde...
Nereye Gitti?ine De?il, Nereden geldi?ine Bak ilk önce! Sonra Ona Do?ru Hayat?n? Kur Hayat?n içinde...
Hayat? Kat?ks?z ya?amak isterdim seninle yalandan uzak, bo? dü?ünlerden ?rak, bir bulut olmak için güne?ten uzakla?t?n sevgilim...
Kendi içinde ya?ad???n hayat do?rular?nd?r, Hayat?na hayat eklersen ya do?rular? yada do?ruyu bozan büyük yalanlar?n esiri olursun
A?k K?z Arkada??n?n Duda??ndan Öpmek Kadar Ucuzsa Bende O A?k? Satacak Kadar ?erefsizim
SeVDiMDe Ne oLDu : ToRBaC?LaR eN iYi DoSTuM, eFeS PiLSeN iSe ZeNqiN oLDu
nefes almak harap olmu? bedense harap elimizden dü?müyor nedense esrar ?arap ümit etmek zaten bana çoookkk uzak be karde?im
Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç yemektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir
uyumaK zor , uYanmaK KoLay oLacak .. SaBah? ipLe ceKeceKsin .. Ne qeceLer rahatLatacak seNi Ne quNduzLer , öLmeyi isteyip öLemeyeceksin
Millet day? olmu? etraf? bo? b?rakt?k çakal dolmu? yürüdü?ümüz gayri meçhul yolmu? alem dedikleri ?ey me?ersem buymu? harbiden halimiz DUMAN olmu?..
SEN?N RUHUN FAH??E OLMU? GÜZEL?M BEDEN?N BAK?RE OLSA NE YAZAR
Resti Cektim Kadere Belki ?syan Oldu Ta?t? Tek Bir Ba??ma Kald?m Kahbe Ac?s? Bende SakL? Ama Bundan Sonra S!kt!r Ettim A?k?
KUMSALI KAYBETMEYE CESARET ETMED?KÇE ?NSAN YEN? DEN?ZLER KE?FEDEMEZ
$aÑL?y?z $öh®etLiyiz Pa$ayIz K®aL?z ®ekLamIz Ma®kayIz FaLaÑ?z FiLaÑ?z K®aL?Ña de?iL aLayIÑa BaSa®Iz Tek Fa®kImIz istanbullu oLmAmlz
LaF DaLa??nA GirmE KapaK OlursuN / U?ra?mA EtikeT OlursuN / AdaM OL BeLk? Yan?mdA YeR BuLursuN!
TuTamicaM SözLer VerMem BaSiT ki?iLerLe MEvZuu yaPMAm BaZ? ?yLri AsLa AfeTmem A??r GeLiYoSa Bu SzLer FiRar SerBesT ÜsTeLeMem
KaRaNL?K BeNi HaPsEd?yOr ... HePs? GeRçE?? GöRmEm ?ÇiN... AMA GeRçEk OlAn TeK ?Ey "ºÖ??©?¼"º ... Ve O BeNi Ça??R?Yor
EzAnLa BaSLaR SeLa iLe BiTeR ?sTeYeNe De?iL ALAYINA G?DER
biz doluyu bosa vuranlardan?z her ne kadar cilal? tas üstünde dans etmesini bilmesekte her karakolda ismimiz her cezaevinde resmimiz her meyhanede masam?z her dostlar?m?zda façam?z her bu sitedeki gardaslar?m?zdada argomuz vard?r

#2333

 
© 2015
AŞK