Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harika Sözler

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...

Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...

En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.

Mutlu olmay? biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il...

Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im...

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...

Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi. Sen benim de?il onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar a?las?n...

Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!

Üç yanL???m oLdu... tan?d?m, güvendim, inand?m... bir do?rum oLdu sevdim her?eyden çok sevdim ama ne yaz?k ki üç yanL?? bir do?ruyu götürüyormu?

HAYATTA AKITTI?IN GÖZYA?LARINI S?LECE??NE ... AKMASINA SEBEP OLANLARI HAYATINDAN S?L...!!!! Hayatta Her ?nsan Bir Ki?idir , Ama Her Ki?i Bir Ki?ilik SAH?B? De?ildir.

SEN OK G?B? DO?RU OL..BIRAK YAY UTANSIN E?R?L???NDEN..

Mevlana derki: "A?k; topuklar?ndan etine kadar i?lemi? bir nas?rd?r, ya can?n ac?ya ac?ya ad?m atacaks?n yada can?n? ac?ta ac?ta söküp atacaks?n... Her iki yolda da, tek bir gerçek olacak; CANIN ÇOK AMA ÇOK ACIYACAK!!" ....

Gün Geçtikçe ?kiyüzlüleri Sever Oldum; Çünkü Ya?ad?kça Yirmi Yüzlü ?nsanlar Gördüm. [Mehmet Akif Ersoy]

Ne Delikanl?l?k bilekte Nede Ka?arl?k Etektedir Delikanl?l?k Yürekte Ka?arl?k Niyettedir.. !

"Leyla'n?n a?k? unutturacaksa Mevla'y?; Unutmaktansa Mevla'y?, unuturum

Leyla'y?! ..."

çocukken yar?n neler oynayabilirz diye dü?ünürdük..?imdi ise hayat bize yar?n hangi oyunu oynayacak diye dü?ünürüz !!

Kalp Ruh' a demi?ki ben severim, a??k olurum ama nedense as?c?s?n? sen çekersin...!!! Ruh da ona cevap vermi?; sen yeterki sev ben ac?y? da çekerim çileyi de... !!!

Bir gün Mecnun çölde Leyla'y? dü?ünerek gezerken namaz k?lan b?r faninin önünden geçer... Namaz? bitirdikten sonra fani:"Ey Mecnun beni görmüyor musun da namaz k?larken önümden geçiyorsun?"der. Mecnun da:"Ey fani ben Leyla'y? dü?ünürken Seni görmedim, Sen Mevla'y? dü?ünürken beni nas?l gördün"der

Hayat sana arka arkaya dikenlerini gösteriyorsa sak?n üzülme, aksine sevin...Çünkü çok yak?nda gülü de gönderecektir. "HZ. MEVLANA"

öyle çok gidiyorum kii.. öyle çok kalmamak için bu yalanlar içinde..ben yine susuyorum hayata yine en derin ac?m? sakl?yorum sahte gülü?üme..ald?rma..hayallerde yalanla?t? büyüdükçe...

Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker..Unutma ! Kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anl?k gaflet yeter !..[Hz. Mevlana]

ya sevmesin kimse kimseyi yada akmas?n gözlerden ya?..ya olmas?n ayr?l?k denen ?u illet yada adam gibi sevmesini ö?rensin bu millet

ç?ld?r?yorsun dimi beni gördükçe? üzgünüm ac? çekmek s?rayla..

bu ne?enin sonudur elbet ba? a?r?s?^^kahkahalar bugün senin, peki ya bundan sonras??

En Harika Sözlerimde bUldum Seni Bebe?im Hayat?mDan Gitsende Sözlerim yeter Sana Gülüm..

Sen benim harikalar Dünyas?nda Ya?att???m Prensesimsin..

Senin Kadar Harika insan birdahaki Nesilde biLe gelmeyecektir bu dünyaya...

Harikalar içindeki En Harika Sevgiyi Kalbine SUnuyuyorum A?k?m...

Harikalar Diyar?ndaki tek Gerçe?im En Harika Bebe?imsin..

Yer Yüzündeki En harika insan Sensin Bebe?im Seviyorum Seni..

Çocuklar?n?za ders vermek istiyorsan?z ( bu hiç de gerekli de?il ) kendinizi örnek gösterin. ama sizin gibi olmalar? için de?il, sizin gibi olmamalar? için

bir insan? do?ru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz

a?k, insana vakar, a??rba?l?l?k, hatta güzellik verir

merhamet sevgiye yak?nsa, minnet onun aksine yak?nd?r.

ba?ar? yolunda sürat, iste?in ?iddeti kadard?r

ayakta ölmek, diz üstü ya?amaktan iyidir. ( roosevelt )

en ula??lmaz noktalara, ç?k?lmaz doruklara vard?rd?n benli?imi. terkedilmi? bir limanda kendi halinde bekliyen köhne gemilerimeen gizli denizleri açt?n. ben o mavili?in yolcusuyum ?imdi, en s?k?lmaz yolcusu... ad?n bir dönülmezli?in simgesi art?k. sen sözcükleri ölümsüz k?lans?n. sen umudun, sen a?k?n, sen özlemin, sen hayat?n ad?s?n. ve senin ad?n? anmak bile tarif edilmez bie sevinç yay?yor içime. ?imdi ya?amay? seviyorum i?te. Çünkü içimde sen vars?n...

her buyuk adamdir, ama her adam buyuk degildir..

her bildigini konusma, ama her konusdugunu bil.

Ellerimi Her Uzatisimda Boslukta Kaliyor, Her Gun Kurdugum Dusler Hep Bosa Cikiyor, Ne Oldugunu Bilmiyorum Ama, Birileri Duslerimde Hickirarak Agliyor.

BENI KALBINDE KURSUN YARASI DEGIL, AVUCUNDA MUTLULUK, GOZBEBEGINDE SEVINC OLARAK TASI, CUNKU BIZ UNUTMAK ICIN SEVMEYIZ BIR TANRIYI BIR DE SEVDAMIZI ASLA UNUTMAYIZ!

Seni seviyorum sevilmeye degersin. seni özlüyorum özlemeye degersin, seni hem seviyor hemde özlüyorsam, bilki sen benim BIRTANEMSIN.

SEN UNUTULMASI IMKANSIZ ANLATILMASI GÜC OLANSIN CÜNKÜ SEN BENIM UNUTMAK ISTEDIKCE HATIRLANAN ANLATDIKCA DA BITMEYENIMSIN

kalb?nle sev ben?, d?l?nle deg?l. güzell?g?nle sarhos et ben? ?ck?nle deg?l. sevg?nle mutlu et ben?, derd?nle deg?l. ölümay?rs?n b?z? eller deg?l.....

K?sa harika sözler sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik harika sözler mesajlar haz?rlamaya çal??t?k..Sizdede burada olmayan farkl? harika sözler varsa a?a??dan yorum bölümünden bizlere gönderebilirsiniz..Buyrun harika sözler:

BENI KALBINDE KUR?UN YARASI DEGIL, AVUCUNDA MUTLULUK, GOZBEBEGINDE SEVINC OLARAK TASI, CUNKU BIZ UNUTMAK ICIN SEVMEYIZ BIR TANRIYI BIR DE SEVDAMIZI ASLA UNUTMAYIZ!

Kiymetimi Bilmen Icin Gitmem Mi Gerek!

Sevdigini Anla Artik Buyudun Bebek!

Masal Degil Ki Bu Ask Ogrenmen Gerek!

Gitmesi Kolay Olur Zor Olan Sevmek

Tesadüfen do?dukmecburen ya??yoruz...

Seni seviyorum sevilmeye degersin. seni özlüyorum özlemeye degersinseni hem seviyor hemde özlüyorsambilki sen benim BIRTANEMSIN.

Sen anlatamadigim duygularimyanagimdan süzülen gözyaslarimyarim kalmis umutlarimyüregime saplanmis hancer gibisin.

SEN UNUTULMASI IMKANSIZ ANLATILMASI GÜC OLANSIN CÜNKÜ SEN BENIM UNUTMAK ISTEDIKCE HATIRLANAN ANLATDIKCA DA BITMEYENIMSIN

kalb?nle sev ben?d?l?nle deg?l, güzell?g?nle sarhos et ben? ?ck?nle deg?l. sevg?nle mutlu et ben?derd?nle deg?l. ölümay?rs?n b?z? eller deg?l...

?nsan, ancak kendi hatas?n? büyüten, ba?kalar?n?nkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakk?nda da, hakl? bir fikir yürütmeye muktedir olabilir. GAND?

Ufak bir hatan?n cezas?n? k?yamete kadar çekeceksin. TOLSTOY

Ba?kalar?n?n yapt??? hatalardan dolay? öfkelenirsek, onlar? de?il kendinizi cezaland?rm?? oluruz. IMMANUEL KANT

Bir hatay? iki defa tekrar etmeyen; en mükemmel insand?r. EINSTEIN

Ne kadar yerinde olursa olsun, büyüklere hitap eden her övgü ?arlatanl?kt?r. SCHILLER

Bir adam? övmek onu bo?azlamakt?r. HZ. ÖMER

Bana göre insanlar?n öveni de, kötüleyeni de ayn?. ?MAM-I BUHAR?

Övme, as?l fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yaland?r. EFLATUN

Renksiz insanlar?n tutkular? vatanlar? yoktur. Onlar herkesin kalbinde yer al?r. Ahmet F. Yüksel

Deha sab?rd?r, sab?r ise ac? bir bitkidir, fakat meyvas? tatl?d?r. BUFFON

Dehan?n ilk ve en büyük ?art?, hakikat? sevmektir. GOETHE

En yaman delilik, en yaman ak?l ve hikmetten do?ar. LA ROCHEFOUCAULD

Delilik ço?unlukla ba?ka bir k?l??a bürünmü? ak?ldan ba?ka bir ?ey de?ildir. GOETHE

?nsan, yaln?z sevdi?i zaman kötülük etmez. ANATOLE FRANCE

Erdem k?l???na girmemi?, ondan destek almam?? kötülük var m?? LA BRUYERE

Bir fenal?k ettinse, arkas?ndan bir iyilik icras?na çal?? ki, o fenal?k defterinden silinsin. HZ. MUHAMMED

?yilik insanl?k sanat?d?r. GENCEL? N?ZAM?

Ölmeden önce kimse mutlu de?ildir. AESKHYLOS

Ölmek, ölümü dü?ünmekten daha kolayd?r. PEYAM? SAFA

Ölüm bilginin son bulmas?, iste?in bitmesidir. BUDHA

Ölüm, ebedi bir uyku de?ildir. Ölüm, ölümsüzlü?ün ba?lang?c?d?r. ROBESPIERRE

S?r saklamak, bir irade imtihan?d?r. Bu imtihan? kazanmayan, hayatta hiçbir imtihan? kazanamaz. HZ. AL?

S?r senin esirindir, onu ortaya ç?kard???n vakit sen onun esirin olursun. HZ. AL?

Zaman?n aç??a vurmad??? s?r yoktur. RACINE

Susan, kurtulmu?tur. HZ. MUHAMMED(s. a. v)

Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hay?rl?d?r. HZ. AL?

Sükut, alim için bir zinet, cahil için de bir perdedir. ?BRAHiM EN-NAHA?

Kendine galip gelen, bütün alemi hükmü alt?na al?r. N?ZAM?

?nsan nefsini feda etmekle insan olur. MAUGHAM

?nsanlarda riyan?n kar??m?yaca??, hakiki tek vas?f sab?rd?r. ABDÜLAZ?Z BEKK?NE

As?l hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. ?MAM-I GAZAL?

Oymac?l?ktaki kural ele?tirilerde de geçerlidir: Oyulacak yerler kesilmez. CHARLES BUXTON

E?er kar??ndaki ki?iye bütün kalbin ve yeteneklerinle yard?m etmeyi kabul edebiliyorsan, i?te o zaman onu ele?tirebilirsin. Bu olumlu ele?tiridir. A. L?NCOLN

Gururumuz olmasayd?, ba?kalar?n?n gururundan ?ikayet etmezdik. LA ROCHEFAUCAULD

Ba?kalar?n?n gururuna tahammül edemeyi?imiz, kendi gururumuzu incitti?i içindir. LA ROCHEFAUCAULD

Denetlendi?i vakit sevinen, ele?tirildi?i vakit gülen yarat??a büyük adam denir. CEM?L SENA

Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adam? dost edinmek isterseniz methedin. ?EYH ?AD? ??RAZ?

Hiç kimsenin hatas?n? yüzüne vurmay?n?z. O hatay? i?leyene hatas?n?, ba?ka birini misal göstererek anlat?n?z. HZ. AL?

Bana hatalar?m? gösterenden Allah raz? olsun. HZ. ÖMER

Gerçe?in hakk?n?, sadece hatalar verir. J. RENARD

#163

 
© 2015
AŞK