Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hasret Mesajlar?

En Güzel Sevgiliye Hasret Mesajlar? K?sa Sayfas? -
Neden bu kadar zor seni sevmek ve bulamamak dokunmak istedikçe uzakla?mak dü?ündükçe unutmak neden bu kadar zor seni sevdi?im halde söyleyememek hep bir?eyler gizlemek sana sahip olaca??m yerde seni kaybetmek
Sen hasretimsin, kaderimsin, yasayamad???m günlerim sevgisine doyamad???m aksam gözlü yarimsin seni çok seviyorum askerim!!!
Seni her özledi?imde kalbime bir ?yld?z çiziyorum, art?k benimde bir gökyüzüm var
Seninle dolu rüyalardan uyand?m gecenin ilk tatl? uykusundan rüzgarlar?n alçaktan esti?i, ?yld?zlar?n parlad??? saatlerde
Sensiz gece sensiz gündüz olmuyor sensiz zaman geçmek bilmiyor sen olki yan?mda dünyam? karartma a?k?m ben sana vurulmu?sum bu diyarda anlam?yorsan beni elveda
Sesine mevsimlerin e?ildi?i, gözlerine bahar?n a?lad???, a?lar gibi gülmeni, dokunu?lar gülecek gibi duran yüzünü özledim
Simdi saat sensizligin ertesi, Yildiz dogmus Gökyüzü ayaydin, avutulmus cocuklar coktan uyuduBir ben kaldim tenhasinda gecenin, bir avutulmamis BEN
Usand?m ye?ermemi? umutsuz bahçeyi beklemekten, usand?m, tarla ku?unun sesinden usand?m bu yürekten kendimden usand?m durup durup seni özlemekten:-((
Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, Hayal çaresizlerin, Ya?mur sokaklar?n, Tebessüm dudaklar?n, Sen ise yaln?z benimsin birtanem
Yaln?zl?k ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede s?cak çöllerde olmakt?r, yanl?zl?k bu ?ehirde seni ara?ypta bulamamakt?r
Yorgunum özlemekten hayalini a?lar?m gözlerimde yaslar seli bir seni unutmad?m ?yllard?r birde ben a?larken gitti?ini dayanamam inan dayanamam buna unutamam bir an dokunamam sana harcan?r?m u?runa ald?rmadan zamana diyemem dilim varmaz diyemem elveda
Yüre?im umulmayan yaralarla bahsedemezken bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel cünki gülü?ünü "çok özledim"
özlemek bir damla gözya?? ise, özlemek her yerde seni hissetmekse, özlemek yüre?indeki buruklu?u sokup atamamaksa "özledim" seni o zaman!!
unutulanlar unutanlari asla ama asla unutmaz !
merhaba özlenmesi en güzel insan.özümde özledi?im, gözümde tüten, gülünce beni güldüren yüz, duydu?umda en mutlu oldu?um ses. SEN? ÇOK ÖZLED?M ÇA?LARIM
ya de?erimi bileydin ya da de?erin kaybolmadan geleydin
Sen, Solgun baharlardaki mavi ya?murum, Ak?am k?z?ll???nda yorgun gölgem, K?? ayaz?nda yaz güne?imsin. Bulutlardaki sakl? dü?lerim, Her günün sonunda özledi?imsin. Yüzün kadar temizdir kalbin, Hangi sevgi alabilir yerini? Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, Sensizlik ölüm kadar ac?...
Sabahlar? seviyorum, insanlar? seviyorum, filmleri , ?ark?lar? , kitaplar?, s?cak ekme?i, kalabal?k sofralar?, çikolatay?, minicik bebekleri, rüzgarda yaprak olmay?, geceleri y?ld?z olmay?, yaz gecesinde ya?mur olmay? sevdim... Ve en çokta seni sevdim, Hep yoklu?unda...
Çar??da kaybolan çocu?un elinde so?uyan anne s?cakl??? h?z?yla ayr?ld?n benden, Oysa ben çay barda??nda b?rak?lan dudak pay? kadar bile ayr? kalamam senden... :((
S?k?nt? çekecek kadar gücüm ac? çekecek kadar sabr?m kalmasa da Seni sevecek kadar kalbim her zaman vard?r. Hani da?larda dört mevsim erimeyen kar olur ya; yoklu?unda yüre?imden eksilmeyensin sevgi...
Ya?ad???m her an Seni özlemeye itiyor beni A??r geliyor yoklu?un Bekledi?imsin, özledi?imsin, özlemimsin..
Yoklu?un s?rt?ma sapland? bir b?çak gibi Ak?t?r ta?a, topra?a kan?m? Dünya seninle ayd?nl?k ve güzeldi ?imdi bin güne? do?sa götüremez karanl???m?...
Sevdimse; verdi?in yürekle sevdim Sen açt?n bu ufku kar??mda sonsuz Yürüdüm bir yolun sonuna geldim Y?k?k, üzgün ve paramparça SENSIZ...
Bir gün anlars?n hayal kurmay?; Beklemeyi, ümit etmeyi. Lanet edersin ya?ad???na... Maziden ne kalm??sa y?rtar atars?n.. Seni sevdi?imi i?te o gün anlars?n.
Bütün kadehlerimi hep sana ad?yorum Hep senin için bu bir bir bo?alan ?i?eler Umutsuzlu?um, sarho?lu?um senin eserin Senin yüzünden bu delicesine içmeler...
Seni görmedi?im günler Karanl?ktay?m, katran gecelerdeyim Cehennem misali bir yerdeyim Bir demir nas?l paslan?r, bir elma nas?l çürürse ??te öyleyim...
HEY SEN! sen, seni özleyenin haberinden, habersizce özlemle özlenmektesin.sen varya sen özlediklerimin içinde en güzel, en büyük özlemimsin
Ak?am?n matem rengine büründü?ü saatte gökyüzündeki kandiller tek, tek yanmaya ba?lad???nda içimde sessiz bir ç??l?k özlemeyi özledim özlemeye de?er ne kald?ysa
Ans?z?n bir duygu körüklenirse yüre?inde, akl?na tak?l?rsa uzaklar ve bir de kulaklar?n ç?nlarsa amans?z, bil ki! bir yerlerde özlenmi?sindir
Benden çok uzakta olsanda sana sar?l?p dokunamamamda sana sesimi duyuramamamda kalbimizin bir oldu?unu ve seninde beni ben kadar özledi?ini biliyorum
Bir KaranLIK geLiyor yokLu?unun ard?ndan Ne zaman güne$ batsa bu son gecem diyorum Vazgeç yaLan dünyan?n köhne saLtanat?ndan Yeti$ir bunca keder bunca eLem diyorum Bu ne bitmez ayr?L?k, bu ne bitmez özLem diyorum
Bir an?ms?n okuyupta bitiremedi?im, bir özlemsin yalvar?pta hükmedemedi?im, bir sen sensin merhaba deyipte elveda diyemedi?im, bir tek bildi?im var sensiz ben h?ç?mmm
Bu aksam yine sensizlik dü?tü içime, bu aksam gözlerin do?du yüre?ime, çekilmez oldu hasretin bedenime, a?lad?m an?lara sessizce bu aksam ölmek istedim yine habersizce
Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im! burgun bu ayr?l?k ?arkisini kursuna dizece?im, ve seni benden su anda uzak tutan kaderimi mahkemeye verece?im!
Denizlerde yakomoz senin gülen gözlerinmehtap, deniz, dalgalar birde ?irin gözlerinf?rt?nalar kopsada benim deli gönlümde inan ki ne yapsam yine seni özlerim
Elimde denizden çald???m bir midye var denize o kadar uzak ki senle ben gibi ama aram?zda bir fark var o denize sen bana aitsin
Elimden çekip ald?lar seni çekilmez ac?lara sald?lar beni, dü?ündükçe seni içim a?lad? dönersin diye gözlerim yollara dald?, hamd olsun Azrail dostum canimi ald?
E?er can?n s?k?l?yorsa gece her zamankinden karanl?k gözüküyorsa gökyüzüne bak ve sabah? dü?ün inan sabah? bekleyen tek sen olmayacaks?n
Hani insan a?lamak ister, g özlerinden ya? gelmez ! Hani gülmek ister, yürekten gülemez. Hani birini beklersin ama o hiç gelmez! ?ste o zaman ölmek istersinde ecel gelmez
Gözlerin sular kadar berrak gülü?ün bir çocu?unki kadar s?cak bana benden ayr? geçirdi?in her an? anlat... Seni çok özledim.
Zaten tabiat? bile ayr?l?k üzerine kurmam??m? yaradan, yaprak dü?er dal?ndan damla ayr?l?r bulutlardan seviyorum derken bile ayr?l?r sözler dudaklardan..
Biri var uzaklarda hayk?r?yor, biri var uzaklarda seni özlüyor, biri var uzaklarda seni sensiz ya?amaktan korkuyor, biri var uzaklarda seni çok ama çok seviyor...
Ellerini tutmaktan de?il, birgün b?rakmaktan korkar?m. Ac? çekmekten a?lamaktan de?il, seni incitmekten korkar?m. Seni sevmekten de?il ben sensizlikten korkar?m.
Beklemek güzeldir dönecekse e?er beklenen.... Özlemek güzeldir özlüyorsa e?er özlenen..
Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n, sen ise yaln?z benimsin birtanem...
Ben her gece sen uyurken deniz olup vuruyorum sahillere, rüzgar olup esiyorum sessizce, sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye, bensizken ü?ümeyesin diye
Telefondaki sessiz nefesine, s?cac?k gülümsemene, kar??mda otururken beni süzmelerine hasret kald?m. ?nanki varl???na, arkada?l???na, dostlu?una muhtac?m. Seni ?nan?lmaz Özledim.
Unutamam ki, beni hiç tan?mam??s?n, severken unutmak olmaz anlamam??s?n, bunca y?l yalanm?? a?k? bulamam??s?n, yan? ba??mdayd?n oysa çok uzakm??s?n.
K?? bahar? özler bende seni, toprak suya hasret bende sana, ac?mas?z bir dünya her?eyi yalan, sevgisiz bir hayat mecburuz buna.
Özlem bence ne bir ?eye duyulan hasret nede ulu bir arzulay??. O bence içten içe a?lay?? yada senden ayr? yasay??...
?imdi sensizli?in uçurumlar?nday?m. Girdaplar?nday?m yaln?zl???m?n. Yoklu?un kayg?... özlemlerindeyim. Yüre?imin seninle oldu?u heryerdeyim.
Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin zaman zaman tak?l?rsa uzaklara kulaklar?n ans?z?n ç?nlarsa bilki bir yerlerde delice özleniyorsun.
Bal?klar?n sevgisini bilirmisin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende ?imdi sana dokunam?yorum çünkü sen hep yüre?imdesin.
Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için, uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazsin
Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin sen var ya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin.
Yanl?zl?k ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede s?cak çöllerde olmakt?r, yanl?zl?k bu ?ehirde seni aray?pta bulamamakt?r...
E?er can?n s?k?l?yorsa gece her zamankinden karanl?k gözüküyorsa gökyüzüne bak ve sabah? dü?ün inan sabah? bekleyen tek sen olmayacaks?n.
Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgide sensiz olmaz... Unutma sevmek daima beraber olmak de?ildir. Sen yokken bile seni o yürekte ya?atabilmektir..
Giderim ben umutsuzca yelkensiz gemi misali hasretin vurur beni vefas?z bir hançer gibi sanmaki korkar?m ben ölümden ac? ayr?l?ktan korkar?m sensizlik ne demektir bilemezsinki ayr?l?ktan ac? ölümden gerçek
Hasretim rengine siyahimi desem a?armak bilmiyor sonsuz geceler ya gülerdim ya olurdum görsem ömrümden uzansa sensiz geceler
Hasretin öldürdü beni ! ?imdi geceler çaresiz, geceler sensiz, Bir öpü?ten daha s?cak ?imdi ya?mur damlas?, Gelip konar dudaklar?ma sessiz Söylemi?miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz
Havan?n serinli?i tenini ürpertmesin, bedenim yan?nda olmasa bile, ruhum hep senin yan?nda
Kaybetme korkusu taa içimdeyken, bekle diyorsun, dönece?im bir gün Beden beklemesine bekliyor ama yürek kan a?l?yor sensiz geçen hergün
Merhaba hüzün adas?ben duygu gemisigecenin karanl???nda yana?t?m liman?nayüküm mutlulukkulak ver bak ne diyor gemide ki ses:özledim senibirici?im

#2797

 
© 2015
AŞK