Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hasta Mesajlar?

En Güzel Sevgiliye Hasta Mesajlar? K?sa Sayfas? - Hastane hem varl??? ile hem yoklu?u ile bir dert arkada?lar. Allah hastaneye kimseyi dü?ürmesin kimseleri de hastanesiz b?rakmas?n. Burada hasta mesajlar? facebook twitter sayfalar?n?zda kullanman?z için yay?nlad?k.
Bol bol taze meyve yemezsen, bol bol vitamin almazsan olup olaca?? budur i?te. Geçmi? olsun. B?rak ta vücuduna vitamin girsin. hasta mesajlar? komik
» Duydum ki ?ifay? kapm??s?n. Yard?m edebilece?im bir ?ey olursa hiç çekinme; ister mesaj at, istersen de hemen ara... hastal?k mesajlar?
» Rahats?zland???n?z? duydum, geçmi? olsun diyeyim dedim sana, neyse uzatmayay?m, bir an önce sa?l???n?za kavu?man?z dile?iyle; sayg?lar sevgiler. hasta sözleri facebook
En Kisa Zamanda Sagligina Kavusman Dilegiyle...
Kendine Cok Dikkat Et, Sen Bizim Icin Onemlisin...
Bir An Once Sagligina Kavusman Dilegiyle...
Cabuk Iyilesip, Bir An Once Aramiza Donmen Dilegiyle...
Gecmis Olsun Dileklerimizle...
Allah ba?ka rahats?zl?klar vermesin. Kendine bundan sonra dikkat etmeni istiyorum. Geçmi? olsun.
Bir an önce sa?l???na kavu?man dile?iyle.
Bir an önce sa?l???na kavu?man dile?iyle..
BIR AN ONCE SAGLIGINA KAVUSMAN DILEGIYLE...
Bol bol taze meyve yemezsen, bol bol vitamin almazsan olup olaca?? budur i?te. Geçmi? olsun. B?rak ta vücuduna vitamin girsin.
çabuk iyile?ip, bir an önce aram?za dönmen dile?iyle..
Da?lar senin kadar cesur ve senin kadar dayan?kl? olamaz. inan?yoruzki en k?sa zamanda rahats?zl???n? yenece?ine, ve o eski güçlü ve sevecen halini görmeye. Acil ?ifalar diliyoruz..
Duydum ki ?ifay? kapm??s?n. Yard?m edebilece?im bir ?ey olursa hiç çekinme; ister mesaj
at, istersen de hemen ara...
En k?sa zamanda sa?l???na kavu?man dile?iyle.
En k?sa zamanda sa?l???na kavu?man dile?iyle..
Geçmi? olsun, en k?sa zamanda aram?zda olman dile?iyle...
Hastalanman bizleri çok üzdü, acil ?ifalar diliyoruz.
Hastal?k nedir ki yürekte sevgi olunca hersey atlat?l?r yürek sevgiyle doluysa bende kainata s??mayan sevgi dolu yüre?imi sana gönderiyorum... Gecmi? olsun
Kalbimiz seninle , bir an önce gozlerindeki ???lt?n?n tekrar güne?i k?skand?racak parlakl?kta olaca??na inan?yoruz. geçmi? olsun ...
Kendine çok dikkat et, sen bizim için önemlisin..
Rahats?zland???n?z? duydum, geçmi? olsun diyeyim dedim sana, neyse uzatmayay?m, bir an önce sa?l???n?za kavu?man?z dile?iyle; sayg?lar sevgiler.
Seni Hastaneye yat?rd?g?m?zda bi umudumuz vard? sen iyilestin umudumuz bitti hadi gecmi? olsun
Acil ?ifalar dilerim.
Geçmi? Olsun Dileklerimi En samimi ve içten dileklerimle Huzuruna Sunuyorum geçmi? Olsun Can?m.

#2497

 
© 2015
AŞK