Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hatayla ?lgili Sözler

Bana hatalar?m? gösterenden Allah raz? olsun. Hz. Ömer. r. a

Ba?kalar?n?n yapt??? hatalardan dolay? öfkelenirsek, onlar? de?il kendinizi cezaland?rm?? oluruz. Emmanuel Kant

Bir hata i?ledi?in zaman, bir ekmek parças? da olsa sadaka ver. Lokman Hekim

Bir hatay? iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insand?r. Einstein

En usta kimse, bir zamanlar en çok yanl??? yapan kimsedir. E. Langen

En büyük hata, hata diye bir?ey tan?mamakt?r. Thomas Caryle

Gerçe?in hakk?n?, sadece hatalar verir. J. Renard

Hatadan korkan bir insan hiçbir ?ey yapamaz. Lincoln

Hatalar, ekseriya en iyi ö?retmendir. Froude

Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde giderler, insan hemen görebilir. Dryden

Hiç kimsenin hatas?n? yüzüne vurmay?n?z. Hatas?n?, ba?ka birini misal göstererek anlat?n?z. Hz. Ali r. a.

Ufak bir hatan?n cezas?n? k?yamete kadar çekeceksin. Tolstoy

#1406

 
© 2015
AŞK