Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Haval? Mesajlar

En Güzel K?sa Haval? Mesajlar Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni haval? mesajlar haz?rlamaya çal??t?k..

Hayat Bir Santranç Oyununa Benzer. Ben Senin ?çin Bir Piyonum Beni Kaybedersen 2 Puan?n Gider. Sen ?se Benim ?çin ?ah's?n Sen Gidersen Oyun Biter....!!!! duygusal haval? mesajlar

Biz DostLar?m?z? K?rçiçe?i Gibi ELimizde DeiL....Kur?un Yaras? Gibi KaLbimizde Ta??r?z....

DinLe Bizi...SeRSeRi DedikLeri Biziz!!! Arkada??n De?erini ?yi BiLiriz...Biz Sevsekte AsLa SeviLmeyiz....

Sil K?z?m Sil Gözündeki O Karanl?k Eseri , Gezdi?in Züppelerden Kat Kat Üstündür Kar??ndaki Serseri...!

içtiklerimizin deil, içerken dü?ündüklerimizin sarho?uyuz....

Ç?kar?m Gökyüzüne Seyrederim Alemi.... ?nerim Yeryüzüne Seyreder Alem Beni....!!!!

Arkada?L?k A?ka Dönü?ebiLir, Ama A?k Arkada?L??a AsLa....

Sak?n Üzmesin Seni Kar??l?ks?z Sevgiler, Giden Gitsin Ald?rma Ne Yang?nlar Söner, Sak?n Dönüp Bakma Arkana KRALLAR ÖNDE G?DER....!!!!

BeLqi Sana Sevmeyi Ö?retemem.... Ama Sende Bana Unutmay? Ö?retemessin....!!!!

ask?m?z ?c?n kan ak?t dersen dunyan?n atar damar?n? keser?m ?llede snn kan?n dersen bn sen? kara topraktata sever?m....

oyun bitince ?ahta piyon da ayn? yere konulur

Sakarya'l?y?z Can Yakar?z , Asfalta Ceket Atar Üstünde Yatar?z , Rak?y? Susuz A?k? Sonsuz Ya?ar?z....!!!! :

Bizi Eskiler Tan?r, Yeniler Örnek Al?r, Tan?yanlar ?se Anlat?r....!!!!

Biz Biz Olduqumuz Için S£viLdik , Bizi SatanLar? KaLbimizden Bir Bir SiLdik . Geride 3-5 Ki?i kaLd?k ama içimiz rahat MutLuyuz . Çünkü Bu ya??m?za kadar Hiç BiriNi SATMADIK .! KraL OLmayanLara Taç takt?k ??te En Buyuk Hatay? da Burda Yapt?k.!

K?r kaLBimi GonLun oLsun aL HerSeyi Gozun DoySun Simdi BasKa ManiTaLarLay?m Buda Sana Kapak oLsun..

Nic£ d£LikanL?Lar g0rdük kolunda K?z ceBind£ £man£t arkas?nda sürü.. Raconu kaHpeLik, yürüyü?ü sahtelik , kaLBi var yüre?i y0k...

DOGUM GÜNÜNÜ B?LMED?G?M ?Ç?N, HED?YEN? ALAMADIM AMA, ÖLÜM GÜNÜNÜ BEN BEL?RLEYECEG?M ?Ç?N, ÇELENG?N? ??MD?DEN ISMARLADIM....

KiNiMLe BoGaRiM SeNi NeFReTiMLe TiTReTiRiM BeDeNiNi AzZzRaiLin OluR KeSeRiM NeFeSiNi

Soytar?lar Kral Olmu?..ErkeqLer reiS...aMa ?uNu uNuTMaY?NKi, SiZiN MaRKa oLDu?uNuZ YeRDe eTiKeTi BeN KoYaR?M

Herkes Oyuncu Olabilir Ama Yönetmen Benim.?stedi?ime Rol Veririm, ?stedi?ime Yol Veririm

her ?ey BeNDe Ba?LaR BeNDe BiTeR...SeWeN SeWeR SeWMeYen Si.Tir oLuP GiDER

onlar SOsyeteN?N CoCukLAr? Biz WAro?LaR?n P?SkoPaTlaR? onlaR TakaR BEliNe KaLitE keMeR b??z taKAr?Z BeLimiZE 30"²Luk DÖnER...!!!

Beni Görüp Kendini S?nama...Sadece Görebildi?in Kadar?m...Hayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m...

Sevme sevsinler sana önem versinler. A?lama a?latki k?ymetini bilsinler...

Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz...

OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z..!!!...

BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ..!

Alem oyuncu olmus Sokaklar Sahne, Sevdi?imbir K?z vard? Olmu?Bir Kahpe !

Bizde Karde?lik Nedir Bilirmisin? Nefesin Kesildi?inde Al Bu Can Senindir... Yolun Sonu Uçurum Olsa Çekil ?lk Ad?m Benimdir...!!!

Haber Göndermi?sin Bana Unuttum Diye, Al Benden Sana 2 Kelime: ÇOKTA S?.?MDE...

Benim Oyunumda Bir Tek Kural Var...Kural 1: KURAL YOK...!!

Biz tak?m Elbiseyi Davetlerde De?il Günlük hayat?m?zda Giyeriz, Biz Sevdikmi Süslü Sevgilerle De?il Delikanl?ca Severiz!

Yenisin belli acele etme di?er dünyaya hemen gidersin arkamdan gel belki hayat? ö?renirsin.

Sen Cac?k olmu?sun hayatta Salata Laz?m Senin gibi Çakma Aslana

Sana Sevgim 350 km h?zla Gidiyor Ç?kan herkezi Eziyor Hayat beni izliyor...

Seni belediye Çöplü?ündeki Pislenmi? At?k Sevgilerle B?rak?yorum üstüne yeni yalan sevgileri döküyorum.

benim kadar H?zl? Olsayd?n bu Alemde herkez Benden De?il, Senden Bahsederdi hergele.

Aman ALLAHIM çok H?zl? Seviyorum Çokda H?zl? tekme At?yorum Sevgilere, Çok Zengin kalbim, Durmuyorki yerinde

Sana ucuz Sevdalar?n yalan gelece?ini Arma?an Ediyorum Yolun Aç?k Olsun Sanal Sevda..

okadar uzaks?nki Bana Elimden gelse yok edicem Ad?m Geçmesin hayat?nda.!

Haval?y?z yalan?m?z Yok, içeriz Derdimiz Çok, Severim hatam?z yok, Biz Alemciyiz gecelerimiz Çok..

Seni ben Gelece?imde Bir ekmek Al?p beslemek için Sevdim! Ama Sen gelece?inde yatkar katlar istedin, benden hay?r gelmez Sana Git At Kendini yalan Sevdalara!!!

Çok Haval? Olsanda Gülüm Havan Birgün Sönücek hayat?ndaki yalan Sevgiler gibi Balon Misali..

Havay? Bana De?il Etraf?ndakilere yap Ç?rak..

Benim kadar haval? Olan insan Ancak Benim Kapasiteme ula?m?? insand?r.

Gerçek Sevday? Gökyüzüne Ç?kard?m yalanlar? yer Yüzünde B?rakt?m...

Havaya Göre De?il Kalitene Göre S?n?fland?r?yoruz Sizleri Aslan?m.

Gözlerine A??k Olsaydin, Kalbini Kalbime Yazmazd?m ben Seni gerçekten! Seni Sözlerle Sevmek laz?mm?? Bunu Anlad?m.

Senin Havan kime Güzelim Seni Rüzgar?mla Da??t?r?m ne Havan kal?r Ne civan

Ben hayat? Haval? ya?am?y Severim alçaktan uçanlar? kontrol Ederim

bendeki havay? Sana Versem Türkiye Hava yollar? iLe Kap???rs?n Koçumm

Fazla hava yapma Bana Yan?mda Olursun Madara

Gecelerin Adam?y?m Yava? Yava? Akar?m Aleme, Gündüzleri ise havadan bakar?m Cümle Elaleme.

Ben Karl? havada Güne? Gözlükleriyle gezerim fark?m? herkeze belli ederim.

Sendeki A?k benim hayvanlara Duydu?um Hayvan A?k?ndan Daha küçük Güzelim Yürüde Senide Görelim.

Ben H?zl? Müzikle Harekete geçerim Arabesk Muzikle içini De?erim

Çok gaza gelmi?sin belli kesin Sonradan bu Lpg Li

Biz Bu Alemde Ne Kural tan?r?z ne Kural koyan tan?r?z Bizim Alemde Kurallar havaya Göre Girer ?ekillere.

Kum Gibi hayat?na Su Olurum, Çamur gibi ya?ars?n hayat?n?!

Ç?kar güne? Gözlüklerini Etrafa Bak Tosun hayat Toz pembe De?il, Ama Sen Bu Gidi?le Pembe Olucaks?n hayat?n içinde.

Havan? yerim yedi?im havay? Sana Rüzgar olarak iLave Ederim.

Fazla Orjinal Tak?lmaya Çal??ma Yan?mda Kolpa Olursun A?lars?n Yolumda.

beni örnek Al Sözlerimi Asla, Hareketlerimi örnek Al fakat yapma sonra kramp girer orana burana

Bu Alemde Ne Kral Tan?r?z Ne Kural.... Ya Kan Kustururuz Ya Tam Sustururuz....

Seni Ben Deilki Gözlerim Sevdi... Gidersen Banane? GözLerim A?Las?n....

E?er içiyorsam rak?y? , e?er gözlerim eskisi gibi de?ilse, yürüyü?üm de?i?mi?se.K?ME NE !!!

Elli elli yüz biz müslümcüyüz:: Arabesktir tarz?m?z müslüm baba ba? tac?m?z

Ben keder üretir dert yarat?r?m aleme ibrettir herbir satt?r?m k?rk y?l?n ba??nda halim hatr?m sorulsa ne yazar sorulmasa ne !!!

Ald???m nefese küskünüm !!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez sarho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

izi EskiLer Tan?r, YeniLer ?bret AL?r... ?araps?z Durmay?z Esrars?z KaLmay?z Çekeriz Emaneti si.eriz ADALET?....

Madem ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek ; O zaman ölmek için ya?amak gerek !!!

Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ?SYANKARIZ K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz... TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!

Suskunlu?um asaletimdendir....Her lafa verilecek bir cevab?m var lakin LAF'a bakar?m LAF m? diye....Birde söyleyene bakar?m, ADAM m? diye!!!

#2542

 
© 2015
AŞK