Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Haval? Sözler

En güzel haval? sözler k?sa 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda k?zlara yada erkeklere hava atman?za yarayacak, sizlere hava bast?racak haval? sözler 2015 haz?rlad?k. Ayr?ca kendinizi haval? konuma getirecek yeni haval? sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.

Aman ALLAHIM çok H?zl? Seviyorum Çokda H?zl? tekme At?yorum Sevgilere, Çok Zengin kalbim, Durmuyorki yerinde

Sana ucuz Sevdalar?n yalan gelece?ini Arma?an Ediyorum Yolun Aç?k Olsun Sanal Sevda..

okadar uzaks?nki Bana Elimden gelse yok edicem Ad?m Geçmesin hayat?nda.!

Haval?y?z yalan?m?z Yok, içeriz Derdimiz Çok, Severim hatam?z yok, Biz Alemciyiz gecelerimiz Çok..

Seni ben Gelece?imde Bir ekmek Al?p beslemek için Sevdim! Ama Sen gelece?inde yatkar katlar istedin, benden hay?r gelmez Sana Git At Kendini yalan Sevdalara!!!

Çok Haval? Olsanda Gülüm Havan Birgün Sönücek hayat?ndaki yalan Sevgiler gibi Balon Misali..

Havay? Bana De?il Etraf?ndakilere yap Ç?rak..

Benim kadar haval? Olan insan Ancak Benim Kapasiteme ula?m?? insand?r.

Gerçek Sevday? Gökyüzüne Ç?kard?m yalanlar? yer Yüzünde B?rakt?m...

Havaya Göre De?il Kalitene Göre S?n?fland?r?yoruz Sizleri Aslan?m.

Gözlerine A??k Olsaydin, Kalbini Kalbime Yazmazd?m ben Seni gerçekten! Seni Sözlerle Sevmek laz?mm?? Bunu Anlad?m.

Senin Havan kime Güzelim Seni Rüzgar?mla Da??t?r?m ne Havan kal?r Ne civan

Ben hayat? Haval? ya?am?y Severim alçaktan uçanlar? kontrol Ederim

bendeki havay? Sana Versem Türkiye Hava yollar? iLe Kap???rs?n Koçumm

Fazla hava yapma Bana Yan?mda Olursun Madara

Gecelerin Adam?y?m Yava? Yava? Akar?m Aleme, Gündüzleri ise havadan bakar?m Cümle Elaleme.

Ben Karl? havada Güne? Gözlükleriyle gezerim fark?m? herkeze belli ederim.

Sendeki A?k benim hayvanlara Duydu?um Hayvan A?k?ndan Daha küçük Güzelim Yürüde Senide Görelim.

Ben H?zl? Müzikle Harekete geçerim Arabesk Muzikle içini De?erim

Çok gaza gelmi?sin belli kesin Sonradan bu Lpg Li :p

Biz Bu Alemde Ne Kural tan?r?z ne Kural koyan tan?r?z Bizim Alemde Kurallar havaya Göre Girer ?ekillere.

Kum Gibi hayat?na Su Olurum, Çamur gibi ya?ars?n hayat?n?!

Ç?kar güne? Gözlüklerini Etrafa Bak Tosun hayat Toz pembe De?il, Ama Sen Bu Gidi?le Pembe Olucaks?n hayat?n içinde.

Havan? yerim yedi?im havay? Sana Rüzgar olarak iLave Ederim.

Fazla Orjinal Tak?lmaya Çal??ma Yan?mda Kolpa Olursun A?lars?n Yolumda.

beni örnek Al Sözlerimi Asla, Hareketlerimi örnek Al fakat yapma sonra kramp girer orana burana

Biz tak?m Elbiseyi Davetlerde De?il Günlük hayat?m?zda Giyeriz, Biz Sevdikmi Süslü Sevgilerle De?il Delikanl?ca Severiz!

Yenisin belli acele etme di?er dünyaya hemen gidersin arkamdan gel belki hayat? ö?renirsin.

Sen Cac?k olmu?sun hayatta Salata Laz?m Senin gibi Çakma Aslana

Sana Sevgim 350 km h?zla Gidiyor Ç?kan herkezi Eziyor Hayat beni izliyor...

Seni belediye Çöplü?ündeki Pislenmi? At?k Sevgilerle B?rak?yorum üstüne yeni yalan sevgileri döküyorum.

benim kadar H?zl? Olsayd?n bu Alemde herkez Benden De?il, Senden Bahsederdi hergele.

Gözlerine A??k Olsaydin, Kalbini Kalbime Yazmazd?m ben Seni gerçekten! Seni Sözlerle Sevmek laz?mm?? Bunu Anlad?m

Senin Havan kime Güzelim Seni Rüzgar?mla Da??t?r?m ne Havan kal?r Ne civan

Ben hayat? Haval? ya?am?y Severim alçaktan uçanlar? kontrol Ederim

bendeki havay? Sana Versem Türkiye Hava yollar? iLe Kap???rs?n Koçumm

Fazla hava yapma Bana Yan?mda Olursun Madara

b?z?m SöZüMÜz dOsTa tAtL? Dü?MaNa KuR?uNdUR NaMeRtE hAnCeR MerTe CaNdIr CaN?mIz DoSta fEDa dÜ?mAnA BeLaD?R!!

kAnUN KOrSanI GöZ yUMsUn BeN koNu?UrKeN hERkEZ sUsSun

kEnDi CaN?mA KIyAcAK kAdaR saLaK gERçEkLerDEn KaçAcAK kADaR kOrKaK dE?il?M!!

Bêni ÖyLe Bir HâLê Gêtirdin Ki DöstLâr?m BiLê GüLdü Amâ Sêni ÖyLê Bir HâLê Gêtirêcê?im Ki Dü?mânlâr?n BiLê A?Lâyâcâk!

biLmem neden diyaLoqLar?m?z bukadar Lacka? Hic öLmeyecekmis qibi qünü qün etmeniz saCma!

qüRüLtüLü ya$aD?m SesSizCe öLüYoRuMm

Ben RaptiM c0k maNt?k tePtiM HiC deiL hepTim koyu kaRamsaR reNktim veLhas?L ciFtesiNde peKtim biNLerCesiNe kar$? yektiM!

EsRaRLI Tohumun toPraGa karIstIgInda haSrEtN Göz yasLarImLa BuLustuGuNda Bu Cigara'dan h£r Duman aLdIgImda ?nan ki; AKLIMDASIN

yakLa$ yamaC?ma uLa$ amaC?Na!!

sat?R sat?R keNdimi yaRaL?y0oRm!

ü?üDüm ü?üDüm yaN?yoRmMm

Çok uZaqa qiTme oqLuM BeNde her?eY BoL

aRt?k qitme demiCem zateN iice haz?Rs?N Bu seFeR

beN hüzüNdüm beNi seN seCtiN!!!

s0quk ?ehiR bedeNimi hapseT!!

beNi bo?weRr keNdine söz veRr!!!!

|kap?L?p qiTTik a?K seLiNde|

seNinLe ayR? oLsakta hayaLiN iLk qüNki qiBi yaN?mda x(

iLqi b0oL yeteRki beNim oLL!!

baNa beNLe ndN koNusmuyosuN muhaBbeti yaPma!seNin beNim msN'mde buLuNmaN bi ayR?CaL?k sadeN uNutma!!!!

miLLet d???N? süsLeR - iCiNi takmaz oLmu$

esKiDeN aLt?N? cizDikLeRimiN ?imDi üstüNü ciZiy0oRum!

beNim y0oL veRdikLeRim miLLetiN iLqi odaq? oLmu$

sefmi0oRm keNdimi!!!! sevmem öLe heRkesiN sefdiqi ?eyLeRi xD

iStisNa BenSem Kaide b0zuLuR !

yakLa? baNa yaNmaSs?N

(saq0o0o0o0o) mikRafoNu aC ya iCimi ok?a yada y0L ba? saCcC!!!

pFf a?k?N?z maRkaLaRa iNdexLi! 2008 modeL yüRek kaC $?? xDP

ciRkeF kaF keF deme noLuR tek ba$?NaL?q?N yoLcusu tek oLurR

S?RaDaN?m eN öN s?RaDaN

Ki?iseLLe?tiRemeDikLeRiNizdeNim xDDD

HeRkes Rap diNLemesiN!!!

saNa a?K?m dieN su kaLbe bak Ne kaDaR faRkL? (:

siqaRam?N dumaN?N? k?SkaN!

o Cilgin o sERseri kiz gitti
hasretiNle büYüdü gönLüm inaDim teRk eTti beni

b?rak?n bu uLash?Lmaz ayakLaRn? oLunuzu d?R?n?z? HeR qun 1"²n?z? 1 qun hep?n?z?

GiT demiy0Rum ki! | | qeLme saDeCe!

küCük iNsanLaR koNu$uR - büYük iNsanLaR koNu$uLuR

vaRsa bi duRum yapaL?m aC?k 0tuRumM

?sтєdiκLєяi?¼ ?§an??¼da ?sтє?¼Ñ”diκLєяi?¼ ?§oLunda!

Ben kimseyi kayBetmedim heRkes KeNdiNi kayBett?

saNa oLan a$K???M KenDimDen çooqK !

heR LaFa veriCeq bi CeVab?M vaR !

" Umut "neRdesiN YiNe bittin NeReLeRe qittin bheN seNi qöRemedeN

kaYboL benLe !!

akL?m?n iPLerin? saLd?m ?

sen? çanTama rozeT diE biLe TaqmAm !!
qerÇek Bana bi aD?m daHa yakLa$ !

y?Ld?zLar kaYarKen biZe bi diLeK TuTsaNa

K?rm?$ kaLbin? *

isTanbuL bnDen BüyüK ?

! bi bakm$?n bN yoKmu$um !

bU a$k haVuz ProbLem? )

aLt taRaf? 1 bak?$ deiL miydi ? Ama En ye?iLindeN !
Kaderime yazmaL?m? seniAciL vazqeçmeLi m hevesinden !

Tamda kurTuLmu? haz?R vazqeçmi?ken eskiLerimden
Sana yoL qörnüoR a$k?m kaLbime do?ru qeL eRken eRken

Doknsam aqLar m?sn dü?ünp o y?LLar?
AqLasam duYarmsn ferYad?m? yüzüme bakaRm?sn son kez
?çmde yorgnLu?u mutsZluqn sebebi 1 tek sensn umutsuzLuqn

Bu a$k havuZ probLemi yeni farKedioRum
Yazm??tm denkLemini qiRdim yüzemioRum !

KeNd?mE YeNi BiR SAyFa AçT?M iÇ?nDE Sen YokSun....KaLb?m HaYvANaT BAhÇeSi de?ilKi ?çiNde kÖpEkLeR olSuN....

GeCeMiDiR sEn? bAnA Dü?ÜnDüRen? yOKsA BeNm?y?m sEn? dÜ?ÜNMeK iÇ?n geCeYi bEkLeyEn?GöZlEr?Nm?d?r uYuDu?UNDA RüYa gÖrEN?yOKsA bEnM?y?m GöZlERiNi GöRmEk ?çiN rÜyA gÖrEN?

gÖnLüNü GüN eDEn? SeWMeZ sEWdAiStER hEp Onu ÜzENi HeR oNa kUcAK AçAnDaN olMaz fAyDAbEkLer hEp OnU s?lENi...

k?rPi GiB?y?z Be kAnkA hEM sEWiLMeK iSt?YoRUz Hem DE SEwEnE bAtIyoRuz...

sOrU SoRmAk YoK cVb ArMaK yOK g?deNin aRdINdAn A?LamAk YOK A?K dEDi??n NeDiRki KaNdIrMa KeNd?ni uNuTuR iNsAN ?lk GÖrÜ?tE a?k G?B?......

k?m? gÜzEl?m Der kiM? ÖzELiM dER sEWg? nE gÜzeLLik iSteR nEde ÖzElliK sEWg? sAdeCe yÜrEK We EmEk ?sTEr...

SewGi YüREk ?sTEr SöYlEmEk YeTmEZ sEwGi GöZlErd?r SöZlEr YeTmEz sEWg? her ?eyd?r kalBE HapSEd?lEMez seWEcEKseN bn?M gibi SEw aMa yÜrE??n YeTMez...

YüZyIllArD?R h?kAyElEr AnLaT?RlAr A?IklAr hAKkINdA wARmIsIN DüNyAyA HePs?n? UNuTTuRmAyA?

BeN sEn? gÖzLer?m? kApAttI?IMdA de??l AçT???mDa GörMeK iStERdiM!!

hAd? BAnA hAwlA hAdi baNa DiKLeN eLb?sTanL? DErkEn BesMeLe Çek LeYnnn...

Ben Karl? havada Güne? Gözlükleriyle gezerim fark?m? herkeze belli ederim.

Sendeki A?k benim hayvanlara Duydu?um Hayvan A?k?ndan Daha küçük Güzelim Yürüde Senide Görelim.

Ben H?zl? Müzikle Harekete geçerim Arabesk Muzikle içini De?erim

Çok gaza gelmi?sin belli kesin Sonradan bu Lpg Li :p

Biz Bu Alemde Ne Kural tan?r?z ne Kural koyan tan?r?z Bizim Alemde Kurallar havaya Göre Girer ?ekillere.

Kum Gibi hayat?na Su Olurum, Çamur gibi ya?ars?n hayat?n?!

Ç?kar güne? Gözlüklerini Etrafa Bak Tosun hayat Toz pembe De?il, Ama Sen Bu Gidi?le Pembe Olucaks?n hayat?n içinde.

Havan? yerim yedi?im havay? Sana Rüzgar olarak iLave Ederim.

Fazla Orjinal Tak?lmaya Çal??ma Yan?mda Kolpa Olursun A?lars?n Yolumda.

beni örnek Al Sözlerimi Asla, Hareketlerimi örnek Al fakat yapma sonra kramp girer orana burana

Biz tak?m Elbiseyi Davetlerde De?il Günlük hayat?m?zda Giyeriz, Biz Sevdikmi Süslü Sevgilerle De?il Delikanl?ca Severiz!

Yenisin belli acele etme di?er dünyaya hemen gidersin arkamdan gel belki hayat? ö?renirsin.

Sen Cac?k olmu?sun hayatta Salata Laz?m Senin gibi Çakma Aslana

Sana Sevgim 350 km h?zla Gidiyor Ç?kan herkezi Eziyor Hayat beni izliyor...

Seni belediye Çöplü?ündeki Pislenmi? At?k Sevgilerle B?rak?yorum üstüne yeni yalan sevgileri döküyorum.

benim kadar H?zl? Olsayd?n bu Alemde herkez Benden De?il, Senden Bahsederdi hergele.

Aman ALLAHIM çok H?zl? Seviyorum Çokda H?zl? tekme At?yorum Sevgilere, Çok Zengin kalbim, Durmuyorki yerinde

Sana ucuz Sevdalar?n yalan gelece?ini Arma?an Ediyorum Yolun Aç?k Olsun Sanal Sevda..

okadar uzaks?nki Bana Elimden gelse yok edicem Ad?m Geçmesin hayat?nda.!

Haval?y?z yalan?m?z Yok, içeriz Derdimiz Çok, Severim hatam?z yok, Biz Alemciyiz gecelerimiz Çok..

Seni ben Gelece?imde Bir ekmek Al?p beslemek için Sevdim! Ama Sen gelece?inde yatkar katlar istedin, benden hay?r gelmez Sana Git At Kendini yalan Sevdalara!!!

Çok Haval? Olsanda Gülüm Havan Birgün Sönücek hayat?ndaki yalan Sevgiler gibi Balon Misali..

Havay? Bana De?il Etraf?ndakilere yap Ç?rak..

Benim kadar haval? Olan insan Ancak Benim Kapasiteme ula?m?? insand?r.

Gerçek Sevday? Gökyüzüne Ç?kard?m yalanlar? yer Yüzünde B?rakt?m...

Havaya Göre De?il Kalitene Göre S?n?fland?r?yoruz Sizleri Aslan?m.

#2330

 
© 2015
AŞK