Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayalle ?lgili Özlü Sözler

Büyük ?eylerin hayali ile ya?a, hiç olmazsa daha küçük ?eyleri yapmak imkan? bulursun. J. Bernard

Dü?lerinizi kovmay?n, çünkü onlar gidince belki siz kal?rs?n?z ama art?k ya?am?yorsunuz demektir. Mark Twain

En büyük i?ler, büyük hayaller kurma özelli?i olan insanlarca ba?ar?lm??t?r. William Russell

Geçmi? zaman olur ki hayali cihan de?er. Hayali

Gözler az gördü?ü, k?laklar az duydu?u ölçüde hayal gücü artar. Stefan Zweig

Hava için gökgürültüsü neyse, insan?n ruhu için hayal k?r?kl??? da odur. Schiller

Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein

Hayal gücü, ruhun gözüdür. Joubert

Hayal gücü ne ilahi bir arma?and?r. Goethe

Hayali kuvvetli olan ama bilgisi olmayan kimsenin kanatlar? vard?r. Fakat ayaklar? yoktur. Joubert

Hiçbir ?ey ele geçince hayalde oldu?u kadar güzel kalmaz. N. Richard Nash

?nsan alemde hayal etti?i müddetçe ya?ar. Yahya Kemal

?nsanlar, hayal güçleriyle idare edilirler. Napoleon

#1404

 
© 2015
AŞK