Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayat Üzerine Bir Yaz?

Hayat çetele tutmak de?ildir...

Hayat;

Seni kaç ki?inin arad???, kiminle ç?kt???n, ç?k?yor oldu?un veya ç?kaca??n demek de de?ildir.

Kimi öptü?ün, hangi sporu yapt???n,

kimlerin seni sevdi?i de de?ildir.

Hayat, ayakkab?lar?n, saç?n, derinin rengi de de?ildir.

Nerede ya?ad???n veya hangi okula gitti?in de de?ildir.

Asl?nda hayat; notlar, para, giysiler,

girmeyi ba?ard???n ya da ba?aramad???n okullar da de?ildir.

Hayat;

Kimi sevdi?in ve kimi incitti?indir.

Kendin için neler hissetti?indir.

Güven , mutluluk, ?efkattir.

Arkada?lar?na destek olmak ve nefretin yerine sevgiyi koymakt?r.

Hayat;

K?skançl??? yenmek, önemsemeyi ö?renmek ve güven geli?tirmektir.

Ne dedi?in ve ne demek istedi?indir.

?nsanlar?n sahip olduklar?n? de?il, kendilerini oldu?u gibi görmektir.

Her ?eyden önemlisi hayat?, ba?kalar?n?n hayat?n? olumlu yönde etkilemek için kullanmay? seçmektir.

??te hayat bu seçimden ibarettir.

?nsanlar?n en acizi dost edinemeyen,

ondan daha acizi ise dost kaybedendir.

Al?nt?d?r : http://www. yazilar. net/y/536871147/hayat_uzerine

#1852

 
© 2015
AŞK