Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayatla ?lgili Özlü Sözler

Hayat bir masala benzer. Uzunlu?u de?il, iyi olup olmad??? önemlidir. Seneca

Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir. La Bruyere

Hayat, insana ba???lanm?? de?il, ödünç verilmi?tir. Publilius Syrus

Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerde otururlar. Aristofanes

Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yar?n. Hz. ?sa (a. s. )

Hayat ya?la de?il, ya?amakla anla??l?r. Andre Gide

Hayat?n her an? bir karar zaman?d?r. Barth

Nas?l bir hayat ya??yorsan?z öyle ölürsünüz. Nas?l öldüyseniz öyle de dirilirsiniz. Hadis-i ?erif

Ne kadar ya?ad???m?z de?il, nas?l ya?ad???m?z önemlidir. Balley

Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir. John Christin

?erefle bitirilmesi gereken en a??r vazife, hayatt?r. Toequeville

#1403

 
© 2015
AŞK