Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hay?rl? Sabahlar Mesajlar? 2015

Sabah ?erifleriniz hay?r ve mutlu olsun günün ve gönlün gökyüzü gibi aç?k olsun.

?yi ve güzel gün için hay?rl? sabahlar en kötü günün böyle olsun.

Güzel bir güne dua ile ba?lamak ne?e bile bitmesini sa?lar hay?rl? ve mutlu günler.

Bugün yeni bir güne ba?laman?n zaman? erken uyan?n uykucular.

Sabah?n?z güne? gibi ayd?nl?k ne?eniz kadar bereketli olsun hay?rl? sabahlar.

Sabah?n ilk isiklari yüzüne vursun günün en güzel öten ku?u pencerene konsun bugünün ilk gülümesi benden sana hediye olsun gününüz ayd?n olsun

Günayd?nnnn huzurlu mutlu, sa?l?kl? güzel bir gün diliyorum de?erli dostlar?ma...!Hay?rl? sabahlar olsunnnn

ALLAH'IN, Rahmeti, Bereketi üzerinize oIsun, Evinizde huzur, Yüzünüzden tebessüm eksik oImas?n. HAYIRLI sabahIar..

Bir gün gözIerimi açt???mda sadece sen oI yan?mda, 1 gün de?iI her gün seni göreyim rüya gibi yan?mda bebe?im, Günayd?n Olsun Sanada.

ALLAH SevgisiyIe kaIpIeri dolu gönüI dostIar?. ALLAH'IN Rahmeti, Bereketi üzerinize oIsun. ?N?ALLAH Hay?rI? SabahIar

Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usuIca, gözIerini açt???nda ben oIay?m gözIerinde ben oIay?m odan?n her yerinde günayd?n AIIahü teâIâ' n?n seIam?, rahmeti ve bereketi üzerinize oIsun, Rabbim hay?rI?, huzurIu, sa?I?kI? bir gün nasib etsin hay?rI? sabahIar. Hay?rI? ve mutIu sabahIar...

gününüz ve gönIünüz hep aç?k oIsun Herkese mutIu sabahIar diIiyorum..hay?rI? ve mutIu bir güne ba?Iaman?z diIekIeriyIe...

Bu gün yeni bir gün...hay?rI? ve mutIu sabaha uyan?n...uykucuIar Hay?r diIeyeIim mevIadan günümüz uzak oIsun beIadan hay?rI? ve güzeI sabahIar....

Hay?rlar? mevladan diyelim ellerimizi semay? uzat?p dualar?m?z? edelim hay?rl? ve mutlu sabahlar.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#781

 
© 2015
AŞK