Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayvan ?iirleri

Hayvan ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Hayvanlarla ilgili ?iirler ve hayvan sevgisini anlatan ?iirler yay?nlanmaktad?r.
Hayvanlar? Koru Sev
K?z?m?n köpe?i Nana.
Sevgiyle bak?y?r bana.
Pazarl?k yapm??t?k ba?tan,
Özenle bakacak ona.
Tavuk, tav?an, hindi, ördek,
Bahçemde hepsini görsek.
Akvaryumda, kafeslerde,
Bal?k, kanarya beslesek.
Da?lara ?öyle uzansam.
Tilki, geyi?e rastlasam.
Durup gizlice izlesem.
Ya?l? boya resim yapsam.
Bir kartal?n aya??nda
Sallanan camdan taht?mda
Görsem Everest'i, Alpler'i.
Ya??z at olsa alt?mda.
Sütlü keçi, koyun, inek.
Fil, kat?r, at, deve binek.
Hep faydal? olmaz elbet.
Rahat vermez sivri sinek.
?eref hayvan besle, üret.
Sev onlar?, koru sabret.
Kafeslerde görür isen,
Aç kap?s?n gitsin hüret.
————
Göçmen Ku?lar
Gittiniz hep dizi dizi,
b?rakt?n?z ülkemizi,
?lkbaharda gene gelin,
unutmay?n sak?n bizi.
Gelmeden k??, ya?madan kar,
gidin, gidin güzel ku?lar,
uzak güney illerinde,
bol yiyecek, bol güne? var.
Türkülerle gidersiniz,
kim gösterir size yol, iz ?
Ürkütmez mi kalbinizi,
yüce da?lar, co?kun deniz ?
Gökte olup s?ra s?ra,
kayboldunuz ufuklarda,
göçmen ku?lar, güzel ku?lar,
yine gelin ilkbaharda!
————
Kim Hayvan, Kim ?nsan?
Ne bileyim i?te, merak ederim.
yavrusunu cami avlusuna b?rakan m? insan?
yavrular? için avlanan aslan m? hayvan?
?nsan m? zevk için avlanan,
ya da öldürüp birbirini soyunu kurutan?
hayvan m? acaba köpek, bir kediyi emziren?
veya insan m? acaba tabiat? kirleten?
durup, dü?ünür, sorar?m.
kim hayvan, kim insan?
ne bileyim i?te, merak ederim.
dü?ünür de bulamaz,
böyle dü?üncelere bo?ulur, giderim.
————
Acemi serçe
Çocukluk sona eriyor
Uçuyor yuvadan art?k
Sevgili küçük serçe
H?çk?ra h?çk?ra a?l?yor
Kucakla??p öpü?erek
Ayr?l?rken annesinden
Atl?yor gök bo?lu?una
Acemi yavru serçe
Konacak bir dal ar?yor
Uça uça döne döne
Yoruluyor kanatlar?
Konuyor bir horozun sesine
Seviyor kondu?u yeri
Mutlu oluyor yorgun serçe
Uykusu gelmi? uyuyor
Ötmesi bitince horozun
Gökten yere dü?üyor
Paramparça oluyor serçe
————
Bülbül
Çalar saz öter bülbül
Bahar yaz öter bülbül
Kime küsmü? dar?lm??
Niçin az öter bülbül
Köle de?il tutsak de?il
Tutsaktan beter bülbül
Özgürlü?ünü yitirmi?
Dili a?r?yor kafeste
Bu yüzden az öter bülbül
————
Deve ku?u
Bacaklar? uzundur
Kanatlar? k?sa
Uçamaz ama ko?ar
Bir tehlike görünce
Ba??n? kuma sokar
Deve boynu gibi boynu
Hem uzundur hem e?ri
Yumurtalar? kocaman
Birbuçuk kilo her biri
Deveku?unun di?isi
Bir çukur açar topra?a
Yumurtas?n? yumurtlar
Civciv ç?karmak için
Erkek kuluçkaya yatar
————
GÜZEL KELEBEK
Uçuyorsun renk renk,
Kanatlar?n rengarenk.
Yapraklar?n içinde,
Uçu?an bir çiçeksin!
Hergün dahada renklisin,
Bütün herkez seni tan?r.
Güzel renklerinle,
Dola??rs?n heryerde!
————
Keklik
Uzak durur köyden kentten
Da?lar? yurt tutar keklik
Kayalar?n tepesinde
Darbuka gibi öter keklik
Sürmeler çekmi? gözüne
Kanmaz avc?n?n sözüne
Tüylerine k?na yakm??
Dü?üne mi gider keklik
Sekerek yürür bozk?rda
Bir yürür bir durur keklik
Toplar kanad? alt?na
Yavrular?n? korur keklik
————
Sizde ?iir göndermek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü yada ?iir kategorisindeki ?iir gönder bölümünü kullanabilirsiniz.

#3006

 
© 2015
AŞK