Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Haz?r Sms Mesajlar?

Haz?r Sms Mesajlar? Sayfas? -
"Eger bir yerde küçük insanlarin büyük gölgeleri olusuyorsa orada günes batiyor demektir"
"Geçmise dönük keskelerle yasamaktansa, gelecege dönük belkilerle yasamayi tercih ederim."
"Nefsini sabretmeye alistirabildiysen ona zaferlerini müjdele..."
"Gerçek ilerleme ilerici olmaktan degil, ilerliyor olmaktan meydana gelir? "
"Insanlar sizden elestiri isterler; ama duymak istedikleri övgüdür."
"Ak?l susunca düsünce durur, düsünce durunca, hareket durur, hareketsizlik, çürümenin esigidir."
"Hayati seviyorsaniz, zamaninizi bosa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatin ta kendisidir."
"Her zaman dogruyu söyle; ne dedigini hatirlamak zorunda kalmazsin."
"Bugün halledemedigimiz bir sorunun nedeni, dün onu dogru yapmak için zaman ayirmamis
olmamizdir."
"Yasam geriye bakarak anlasilir, ileriye bakarak yasanir."
"Yetenek denen armagan, ihtiras, yani basari arzusu ile birlestiginde öyle bir yogunluk kazanir ki, dünyada hiçbir güç onu durduramaz."
"Dostu da severim düsmani da. Çünki dost gücümü, düsman ise ödevimi gösterir."
Birisine seni seviyorum deme firsat?n? asla kaç?rma
- Y?lda en az bir kez güne?in dogu?unu seyret
- S?k? tokala?
- ?nsanlarin gözlerinin içine bak
- ?lk önce sen merhaba de
- Bir kavgada ilk sen vur ve sert olsun
- Sana nas?l davran?lmas?n? istiyorsan sen de öyle davran
- Yeni arkadaslar edin ama eskilerin de k?ymetini bil
- Sevinçleri erteleme
- Sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap
- Sana uzat?lm?? bir eli daima kabul et
- Hatalar?n? kabul et
- Cesur ol. Degilsen bile öyle davran. Hiç kimse aradaki fark? anlayamaz
- Dinlemeyi ögren. Bazi firsatlar kap?y? hafif t?klat?r
- Asla birilerinin umudunu k?rma. Belki de sahip olduklar? tek ?ey odur
- Herkesin önünde öv, elestirilerini bir kenara çekerek söyle
- Biri sana sar?ld?g?nda, önce onun kollar?n? gev?etmesini bekle
- S?rt üstü uzan ve y?ld?zlara bak
- Köprüleri atma. Ayn? nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacag?na ?a??racaks?n
- Sevginin gücünü asla küçümseme
- Yeterli zaman?m yok deme, Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Albert Einstein'in da günleri 24 saatti
- Ke?ke sözcügü yerine, bir dahaki sefere demeyi dene
- Hal ve hareketlerine kendin karar ver. Ba?kalar?n?n seni yönetmesine izin verme
- Sevgiline önce çiçegi yolla nedenini sonra bul
- Ayn? hatay? iki kez yapma
- Olabildiginden fazla sevecen ol
- ?nsanlara üçüncü bir sans verme ikide kal
- Tan?d?g?n en olumlu ve co?kulu insan sen ol
- Tart??may? bilmeyenler kavga ederler.
- Tecrübe, bir insan?n ba??ndan geçenler de?il, ba??ndan geçenlerin b?rakt??? izlerdir.
- Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.
- Tecrübeler en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z masraflar? biraz çoktur.
- Umudunu yitirmi? olan?n, ba?ka kaybedecek bir?eyi yoktur.
- Büyük mutluluklar, büyük ac?lar?n yan?ba??ndad?r.
- Senden iyilere yerini vermesini bil.
- Bar??? koruman?n en iyi yolu sava?a haz?r olmakt?r.
- Küçük insanlar?n büyük gururlar? olur.
- Dü?manlar?n en büyü?ü dü?manl???n? gizleyendir.
- Dü?ünmeden ö?renmek vakit kaybetmektir.
- Yükselmenin en alçakças?, zay?flar?n s?rt?na basarak yükselmektir.
- Kazanacaklar?na inananlar kazan?rlar.
- ?nsan olmayan, insan?n de?erini bilmez.
- ?yili?i yaln?z iyiler anlar, kötülü?ü herkes.
- Madem daha ecelin gelmemi?, bo?una can çeki?ip durma.
- Parmak ay'? gösterdi?i zaman, parma?a de?il ay'a bakmak gerek.
- Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, yanl???n?z çok demektir.
- Öfkenin ate?i önce sahibini yakar, sonra k?v?lc?m? dü?mana ya var?r ya varmaz.
- Kötü haberlerin kanatlar? vard?r. ?yi haberlerin ise ayaklar? dahi bulunmaz.
- Yeryüzü ta?la doludur. Ama pek az? boyunlara kolye olur.
- En önemli vazifemiz; kulaklar?m?z?, söylediklerimizi duymaya al??t?rmam?zd?r.
- Testinin içinde ne varsa d???na da o s?zar.
- Pencereden bakan d??ar?s?n? görür. Pencereye bakan ise cam?n kirini.
- Meyvas? çamura dü?üyor diye a?aca m? lanet edilir?
- Devler gibi eser vermek için kar?ncalar gibi çal??mak gerekir.
- Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.
- Ba?kalar?n? avutmakla kendi ac?lar?n? unutursun.
- ?nsan? hayvandan ay?ran ak?ld?r. ?nsan, ak?ldan uzakla?t??? zaman hayvan ortaya ç?kar.
- Bir kad?n?n yüzünde ta??d??? ifade, s?rt?na giydi?i elbiseden daha önemlidir.
- Kendilerine yard?m etmeyen insanlara yard?m etme?e çal??mak faydas?zd?r.
- Herkesin istedi?ini yapabilece?i bir yerde hiç kimse istedi?ini yapamaz.
- Ac? çekmeyenler, ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini ak?llar?na bile getiremezler.
- ?nsan?n yapabilece?i en büyük fenal?k, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
- Tekme yiyen köpe?in di?leri daha sivridir.
- Gerçe?i insanlar?n ölçüleri ile de?il, insanlar? gerçe?in ölçüsü ile tan?.
- Sessizlik de bir çe?it konu?ma sanat?d?r.
- Sevgililer, güzelli?e zamanla al???p onu gözleriyle de?il duygular?yla görmeye ba?larlar.
- Kalbin, mant??a s??mayan ayr? bir mant??? vard?r.
- Alay, ço?u zaman ak?l yoksullu?undan ileri gelir.
- Bir dü?man? ba???lamak, bir dostu ba???lamaktan daha kolayd?r.
- Ayr?l?k, sevdan?n merhemi oldu?u gibi öfkeyi de kini de azalt?r.
- ?yi olmak istiyorsan kötü oldu?una inan.
- Unutma ki a?z?nda bal olan ar?n?n kuyru?unda da i?nesi vard?r.
- En çabuk kuruyan ?ey göz ya??d?r.
- Olgun bir insan? dost edinmek istiyorsan?z tenkit edin, basit bir insan? dost edinmek istiyorsan?z methedin.
- ?nsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir.
- Baz? y?k?l??lar daha parlak kalk?n??lar?n te?vikçisidir.
- ?nsan gençli?inde ö?renir, ya?land???nda anlar.
- Hiç kimse duymak istemeyenler kadar sa??r olamaz.
- Beklemeyi bilen insan her?eyi elde edebilir.
- Cesaret ölmek de?il ya?amakla ölçülür.
- Mutluluk payla??lmak için yarat?lm??t?r.
- ?urada burada güçlü ad?mlarla dola?maktansa do?ru yolda sekerek yürümek daha iyidir.
- ?nsanlar yanl?? yapabilirler, yaln?z büyük insanlar yanl??lar?n? anlarlar.
- Güne?e bakarsan gölgeleri göremezsin.
"Caresiz kaldiginizda bilin ki tek care yine kendinizsiniz...!"
"?lerlediginiz yolda hic bir zorlukla karsilasmiyorsaniz, bilinki o yol asla sizi dogruya ulastirmaz...!"
"Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur vericidir...!"
"Akilli olanlar sebepler konusunda tartisirlar. Ama nihai karari sonucta surekli aptallar verir...!"
"Kelimelerin gucunu bilmiyorsan insanlarin kuvvetini asla tahmin bile edemezsin...!"
"Hayatta en aci sey ;Insanoglunun yasam surecindeki kacirmis oldugu firsatlardir...!"
"Kucuk seylere gereginden cok onem verenler , elinden buyuk is gelmeyenlerdir"
"Hepimiz hayatin kisaligindan söz ederiz de, bos geçen zamanimizi nasil kullanacagimizi bilmeyiz"
"Böcek olmayi kabullenenler, ezilince sikayet etmemelidirler."
"Askin ilk solugu mantigin son solugudur."
"Düsünceniz ne ise yasaminizda odur, yasaminizin gidisini degistirmek istiyorsaniz düsüncelerinizi degistiriniz."
"Yasamimizda isledigimiz hatalarin cogu dusunmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde dusunmekten ileri gelmektedir."
"Eger çok kisa bir süre sonra öleceginizi biliyorsaniz ve tek bir telefon konusmasi yapmaya zamaniniz varsa, kimi arar ve ona neler söylerdiniz? Öyleyse neyi bekliyorsunuz ?"
"Konusmak ihtiyac olabilir, ama susmak bir sanattir..."
"Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz..."
"Karanliklara sitem edecegimize hepimiz bir mum yaksak, karanliklar aydinliga donerdi.."
"Gomlegin ilk dugmesi yanlis iliklenince digerleri de yanlis gider. "
"Yarin bambaska bir insan olacagim diyorsun. Niye bugunden baslamiyorsun? "
"Felaketin bir iyiligi varsa oda hakiki dostlarimizi tanitmasidir..!"

#2599

 
© 2015
AŞK