Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hedefle ?lgili Özlü Sözler

Görü? keskinli?inin en büyük kusuru, hedefe kadar varamamak de?il, ötesini a?makt?r. La Rochefoucauld

Hayat mücadelesi, bizi hedefe yakla?t?r?r ve toplumda bir yerimiz oldu?unu gösterir. Ernest Hemingway

Hayat?n ne oldu?unu, onun güzelli?inde aramak ve bunu güzel hedeflere do?ru yönlendirmek gerekir. Maksim Gorki

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yard?m edemez. Montaigne

Hedefinize gerekenden daha k?sa sürede ula?t?ysan?z, ?üphesiz eme?iniz daha fazla olur. John Watson

Hedefinizi, gerçekleri göz önünde bulundurarak belli etmelisiniz. Ralph Emerson

Hedefsiz hayat, kaza ve kadere boyun e?mektir. Ignazio Silone

?stedi?ini elde etmek ve ondan gere?i gibi faydalanmak ak?ll? insan?n hedeflerinin ba??nda gelir. Frank O'Malley

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ula?t?ramayan okçudan daha ba?ar?l? say?lmaz. Montaigne

Sadece görev ve amaç ile hedefinize ula?man?z mümkün olur. Anna Stael

Yolumuzu devaml? de?i?tirmekle hedefe zor ula??r?z. Jeremy Bentham

#1402

 
© 2015
AŞK