Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hegel Sözleri

En Güzel Hegel Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Hegel Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Hegel Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Georg Wilhelm Friedrich Hegel Sözleri ;
Dünyada tutkulu olmaks?z?n ba?ar?lm?? hiçbir büyük ?ey yoktur.
Tanr?, insan ve madde diye ay?r?m yapmak anlams?zd?r. Evrensel cevher, saf bilinç olan
ruhtur. Dü?ünce basamaklar?n? kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi oldu?unu ke?feder. Asl?nda insan tanr?; tanr? da insand?r.14 Aral?k 2007
Her aklî olan gerçektir, her gerçek olan aklîdir.
Felsefe objelerin dü?ünce ile görülmesidir.
Dünya tarihi, özgürlük bilinçli?inin geli?mesinden ba?ka bir ?ey de?ildir.
Bir insan?n sana neler verebilece?i de?il, senin için nelerden vazgeçece?i önemlidir
Zekas?n? be?endi?in birinin görüntüsünü merak etme. Zekas?n? kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme !

#2842

 
© 2015
AŞK