Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Heinrich Heine Sözleri

Kitaplar?n yak?ld??? bir yerde, sonunda insanlar da yak?lacakt?r.

Biliyorum, onlar gizlice ?arap içerlerdi, ama herkese suyu mübah k?ld?lar.

Milletlerin gelenekleri ba?ka ba?kad?r, fakat iyilik her yerde birdir.

Maymun insana ne kadar çok benzemek isterse o kadar gülünç olur. Budalalar da ak?ll? gibi hareket ettikleri ölçüde o kadar tuhaf duruma dü?erler.

A?k yepyeni kalabilen eski bir masald?r.

Ölüm so?uk bir geceden ba?ka bir ?ey de?ildir ; ya?am ise s?cak ve bunalt?c? bir gün.

Yalana borçlu oldu?umuz mutluluk gerçek mutluluk de?ildir.

Zevk son derece ho? bir ac?dan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Tabii ki tanr? beni affedecektir, bu onun i?i. Ölüm dö?e?indeyken.

Bir insan için Allah'?n en büyük ihsan? iyi ahlâkt?r. Güzel bir yüz veya nazl? bir davran?? bile, kalp kötüyse, fena kötü ahlâk? gizleyemez.

#513

 
© 2015
AŞK