Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Henry David Thoreau Sözleri

Aya?a kalk?p ya?amadan oturup yazmaya çal??mak ne büyük bir sefalettir.

Do?ru konu?mak için iki ki?i ister: Do?ru söyleyen, Do?ru dinleyen!...

?nsano?lu araçlar?n?n arac? haline geldi.

?nsan?n ya?am düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tart??ma götürmez yetene?inden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum.

Me?gul olmak yeterli de?ildir; kar?ncalar da sürekli me?guldür. Önemli olan ne ile me?gul oldu?umuzdur.

Bildi?imiz ?eyleri bildi?imizi bilmek ve bilmediklerimizi bilmedi?imizi bilmek gerçek bilgidir.

#490

 
© 2015
AŞK