Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Heredotus Sözleri

Ac?nmaktansa k?skan?lmak daha iyidir.

Gerçek bilgelik kayg? ile dü?ünmektir, her talihsizli?i hesap etmek; ama bir kere eyleme geçtikten sonra da cesur olmakt?r.

Dua herhalde iyidir. Fakat Allah'tan yard?m istenirken insanlar da ellerinden geleni yapmal?d?r.

Hukuk her?eyin kral?d?r.

Yaln?z sizin ?u büyük ba?ar?lar?n?zdan ho?lanm?yorum, tanr?lar?n ne kadar k?skanç oldu?unu bildi?imden.

Kendini be?enmi?lik u?ursuz bir ?eydir, eldeki güç onu besler ve haset insano?luna daha do?du?u andan itibaren pençesini geçirir. Bu iki kusur insan? canavar haline getirir; cinayetlerin yar?s? kendini be?enmi?likten, öbür yar?s? hasetten gelir.

#518

 
© 2015
AŞK