Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hermann Hesse Sözleri

Tanr? insan?n içindedir.

Yumu?ak sertten güçlüdür, su kayadan güçlü, sevgi zorbal?ktan güçlüdür.

Hiç kimse kendi içinde ya?amad?kça ba?kalar?n?n ruhlar?ndaki k?p?rt?y? anlayamaz.

Bir deliyle ba?ederken, yap?lacak en mant?kl? ?ey normal rolü yapmak.

Birisi mutlulu?uyla yada erdemiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir.

Bir baba çocu?una burnunu, gözlerini hatta akl?n? miras b?rakabilir, ama ruhunu veremez; ruh her insanda yenidir.

Kabul ederek ?anss?zl?k ?ansa dönü?türülebilir.

Bir kez kaçar uçurtman, sonra gökyüzüne küser insan.

#479

 
© 2015
AŞK