Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Horace Mann Sözleri

Okullar demokrasinin kalesidir.

K?zg?nl?k geçici bir deliliktir. Bu yüzden duygular?n?za sahip olun. Yoksa onlar size sahip olurlar.

Talebelerine ö?renme arzusu a??layamayan bir ö?retmen so?uk demiri döven bir demirci gibidir.

En iyi z?rh, hedeften uzak durmakt?r.

Hep ayn? telden çalan müzisyen gülünç olur.

Öfke, anl?k ç?lg?nl?kt?r.

#516

 
© 2015
AŞK