Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Horatius Sözleri

Dün geçti, yar?n gelmedi, öfkelenme, sakin ol.

Günü yakala, yar?na olabildi?ince az güven.

Güne sar?l?n ve yar?na mümkün oldu?u kadar az güvenin.

Miden iyi, ci?erlerin ayaklar?n sa?lamsa; krallar?n hazineleri, seni daha fazla mutlu edemez.

Ders çal??may? yar?na b?rakan ö?renci; yolunda bir ?rma?a rastlay?p da ak?p geçmesini bekleyen insana benzer,

?rmak hiç durmadan ak?p gider, o hala bekler.

E?er miden, gö?sün ve bacaklar?n sa?lam ise ?ahane servetler bu hale bir ?ey daha ilave demez.

Gerçe?i gülerek söylemekten beni ne al?koyabilir.

?nsan sürüsünden nefret ediyorum ve uzak duruyorum...

Hata yapma korkusuyla suç i?liyoruz.

Ba?lamak, yar?s?n? bitirmektir.

?nsan her ?eyi bilemez.

Dünya yerle bir olsa, yi?itçe katlan?r y?k?lmas?na.

Fildi?i, mermer, Etrüsk heykelcikleri, resimleri, gümü? e?yalar ve urbalar... Ço?u mahrumdur bunlardan ve kimileri hiç aramaz bunlar?.

Öfke, k?sa süreli deliliktir.

#1598

 
© 2015
AŞK