Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hülya Av?ar Sözleri

Ya tozu dumana katacaks?n benim gibi, yada tozu duman? yutacaks?n di?erleri gibi!

Hayattaki en seksi ?ey ba?ar?d?r.

E?eklik gider ama cahillik baki kal?r.

Tek rakibim aynadaki yans?mam!

Türkiye'nin en güzel kad?n?y?m.

Erkek aldat?r yeter ki çakt?rmas?n!

Birgün benden güzeli ç?karsa ikincili?e dü?ece?imi ilk ben söyleyece?im.

Türkiye'nin en zeki kad?n? benim.

Ya?ad???m ?eyleri dü?ünüp gülümsüyorum. Hayat?m sitcom dizisi gibi.

Sanat dünyas?n?n maestrosuyum.

?ampiyon belli ikinci kim?

Ben bir idolüm.

Bir TV program?nda:"asl?nda ben zannedildi?i kadar kötü bir insan de?ilim"demi?ti.

Ben markay?m.

#469

 
© 2015
AŞK