Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hürriyet ?le ?lgili Özlü Sözler

A?k u?runa hayat?m? verebilirim, hürriyet u?runa ise a?k?m? feda edebilirim. Victor Hugo

Ba?kalar?na da vermeden sahip olmayaca??m?z tek ?ey hürriyettir. Alan White

Ba?kalar?n?n hürriyetlerini tan?mayanlar, hürriyete lay?k de?illerdirler. Abraham Lincoln

Dü?üncesini anlatmak hürriyeti olmad? m? insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire

Hiçbir ?ey insan?n hayal gücü kadar hür de?ildir. David Hume

Hür insan?n vücudu esir edilebilir, ama ruhu esir edilemez. Amyor

Hür olmad??? halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe

Hürriyet, kalbin hür olmas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. ?ibli

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ?st?rap az, bask? alt?nda bir memlekette ise yak?nma az, keder çoktur. Carnot

Hürriyet verilmez, al?n?r. Robespierte

?ki türlü hürriyet vard?r, yalanc? hürriyet: Bir insan istedi?i her ?eyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapmas? icabeden ?eyleri yapar. S. Kinsgley

?nsan?n hürriyeti, kom?usunun hürriyetinin ba?lad??? yerde biter. Fredic William Karrar

#1399

 
© 2015
AŞK