Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hüseyin Hilmi I??k Sözleri

Edeb haddini, s?n?r?n? bilmektir.

Hayat, hayaldir.

En büyük keramet istikamet üzere olmakt?r.

Büyüklerin sözü, sözlerin büyü?üdür.

Namaza mani olan i?te hay?r yoktur.

Korkulacak yaln?z Allahü teâlâd?r.

S?hhati korumak Müslümanlar?n üzerine vecibedir, ibadetleri yapmak ancak bununla mümkün olur.

Mevk?'i, etiketi ne olursa olsun, dîne sald?ranlar?n, din câhili olduklar?, islâmiyyetden bir?ey bilmedikleri anla??l?r.

Herkesin hakk?n?, ücretini veriniz! Kanûnlara, hükûmetin emirlerine kar?? gelmeyiniz! Vergilerinizi vaktinde ödeyiniz! Allah?n, do?rular?n yard?mc?s? oldu?unu hiç unutmay?n?z!

#474

 
© 2015
AŞK