Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz Ebubekir Sözleri

?ayet ben Allah'a ve Resulüne kar?? gelirsem, bana itaat etmeyiniz.

Dört ?eyi dört yere b?rak?n;*Uyumay? kabre. *Rahat? s?rat köprüsüne. *Övünmeyi mizana. *Arzu ve istekleri CENNETE.

Kitaplar ak?ll? ki?ilerin bahçeleri, faziletli ki?ilerin güzel kokulu çiçekli?idir.

Övünmeyiniz! Hem topraktan yarat?lm?? hem de topra?a dönünce kendisini kurtlar?n yiyece?i insan?n övünmesi neye yarar!

Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.

Ne söyledi?ini, kime söyledi?ini ve ne zaman söyledi?ini unutma.

Akrabalar aras?ndaki dü?manl?k ormana dü?en ate?ten farks?zd?r.

Güzel konu?man?n s?rr?, lüzumsuz sözleri terk etmektir...

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zay?flarda olursa düzen bozuktur.

Kendine kabir de?il, kendini kabre haz?rla.

Haram? terketmek, helali talep etmekten hay?rl?d?r.

Kabre az?ks?z giren, vapursuz denize ç?km?? gibidir.

Kom?unla münaka?a etme; zira misafirler gider, o kal?r.

Nefsini ?slah et ki, halk da sana ba?lanm?? olsun.

Sabredin, her ?eyin ba?? sab?rd?r.

Kalp kat?l???, çok yalan ve hasetten meydana gelir.

Do?ruluk emanet, yalanc?l?k h?yanettir.

Veciz konu?man?n s?rr?, fuzuli sözleri terketmektir.

Seni anlamaktan aciz oldu?unu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.

Hz. Muhammed 'e tapan bilsin ki O öldü. Allah 'a tapan bilsin ki Allah ölmez. Hz. Muhammed 'in ölümünden sonra Müslümanlar? teskin eden sözü.

?u dört özelli?i ta??yan Allah '?n iyi kullar?ndand?r: Tövbe edene sevinen, günahkar?n ba???lanmas?n? dileyen, kötüye(?slah? için) dua eden, iyiye yard?mda bulunan.

#325

 
© 2015
AŞK