Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Mevlana'n?n Birlik Ve Beraberlik ?le ?lgili Sözleri

"Sen bakmas?n? bil de dikende gül gör dikensiz gülü herkes görür. "

"Zaten iyilik arad? m? insanda kötülük kalmaz ki"

"Ay?ps?z dost arayan dostsuz kal?r. "

"Gel gel ne olursan ol yine gel ?ster kafir ister mecusi ister puta tapan ol yine gel Bizim dergah?m?z ümitsizlik dergah? de?ildir Yüz kere tövbeni bozmu? olsan da yine gel"

"Sevgide güne? gibi ol

dostluk ve karde?likte akarsu gibi ol

hatalar? örtmede gece gibi ol

tevazuda toprak gibi ol

öfkede ölü gibi ol

her ne olursan ol

ya oldu?un gibi görün

ya göründü?ün gibi ol"

"Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan donmadan akmak ne ho?

Dünle beraber gitti canca??z?m

ne kadar söz varsa düne ait

?imdi yeni ?eyler söylemek laz?m"

#840

 
© 2015
AŞK