Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz. Mevlana'n?n Ho?görü ?le ?lgili Güzel Sözleri

Gel gel ne olursan ol yine gel ?ster kafir ister mecusi ister puta tapan ol yine gel Bizim dergah?m?z ümitsizlik dergah? de?ildir Yüz kere tövbeni bozmu? olsan da yine gel"

"Sevgide güne? gibi ol dostluk ve karde?likte akarsu gibi ol hatalar? örtmede gece gibi ol tevazuda toprak gibi ol öfkede ölü gibi ol her ne olursan ol ya oldu?un gibi görün ya göründü?ün gibi ol"

"Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok Nice elbiseler gördüm içinde insan yok"

"Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan donmadan akmak ne ho? Dünle beraber gitti canca??z?m ne kadar söz varsa düne ait ?imdi yeni ?eyler söylemek laz?m"

"Ölümümüzden sonra mezar?m?z? yerde aramay?n?z! Bizim mezar?m?z âriflerin gönüllerindedir"

#841

 
© 2015
AŞK