Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hz Osman Sözleri

Sen ferahlad???n zaman, k?skanç kimsenin kedere bo?ulmas? ne büyük intikamd?r.

Suç i?leyenin kula??n? iyi çek; zira dünyada ceza görmek, ahiretteki cezadan daha kolayd?r.

Ki?i nefsini ihmal etse de, fakirlik can?na tak dese de, gönül toklu?u onu ba?kalar?na muhtaç olmaktan vareste k?lar kendisini de güzelle?tirir.

?nsanlar?n en hay?rl?s?, günahs?z olan ve Allah'?n kitab? ile amel edendir.

Allah nasip etmeyecegi ?eyin Hayalini kurdurmaz.

Cenab? Hakk'dan ba?ka hakiki s???nak yoktur.

Do?ru al?n, do?ru verin.

En sonra varaca??n?z Hakk'dan korkun ki, fitne ve fesada dü?meyesiniz.

Çok söyleyen hakimdense, çok i? gören amire ihtiyac?m?z vard?r.

Ölüme, kudretinizin yetti?i en hay?rl? amellerle haz?rlan?n.

Gözü haramdan korumak en güzel ?ehvet perdesidir.

?çkiden kaç?n?n, zira her kötülü?ün anahtar? içkidir.

Sabredin, yoksa pi?man olursunuz.

Her nimetin bir musibeti vard?r.

Ecel eri?meden yapabilece?iniz hay?rl? i?ler için acele ediniz.

Geçmi?ten ibret al?n da hayra çal???n.

Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet edersin.

Mükafat?n büyüklü?ü, belan?n büyüklü?ü nispetindedir.

Mezar dünya duraklar?n?n sonu, ahiret duraklar?n?n ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir.

Ben terazi de?ilim ki hata i?lemeyeyim.

#971

 
© 2015
AŞK