Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?clal Ayd?n - Seni Seviyordum

Seni seviyordum ve senin haberin yoktu.

Saçlar?n? izliyordum uzaktan, kula??n?n arkas?na
dü?ü?ü ve burnun herkesten ba?kayd? i?te.
Güldü?ün zaman yukar?ya bakard?n. Yukar? kalkan
ba??n ve gülen gözlerin vard?, ne güzeldiler

Sen bilmiyordun, ben seni seviyordum.

Kalbime s??m?yordu akl?mdan geçenler. Duvarlara,
vitrin camlar?na kald?r?mlara çarp?yordu. Geri döüyordu
ço?alarak. Senin sesini duydu?um masalarda erteliyordum
her?eyi, her ?eyi erteleyi?im oluyordun. Kalp a?r?s?
oluyordun, birlikte soludu?umuz sokak isimleri oluyordun.
Mevsimler de?i?iyor ve büyüyorduk. Döemeçler geçiyor,
köprüler göze al?yor ve bazen tekin olmayan sular?n
üzerinden atl?yorduk. Cesurduk Ufuk çizgisi maviydi,
gün bat?m? hep turuncu ve k?rm?z?yd? bütün karanfiller.

Ben seni seviyordum, bilmiyordun.

Sevinçlerim oluyordun aras?ra, sen hiç bilmiyordun.
Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten
sonra ya?murlar ya?d? serin haziran ak?amlar?
Sonra bir gün uzaktan gördüm seni. Saçlar?n
bana inat, ba??n her ?eye meydan okuyarak.
??te yine ayn? Kalbimi ac?tt?n. Her zamanki gibi.
De?i?tik san?yordum.

Ve sen yine bilmiyordun.

?clal AYDIN

#1936

 
© 2015
AŞK