Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ftira Sözleri

Bir iftira ba?ka iftiralar do?urur ve yerle?ti?i yerde ebediyen kal?r. Shakespeare

?ftira e?ek ar?s?na benzer, onu ilk vuru?ta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir. Bernard Shaw

?ftira, k?l?çtan daha zalim silaht?r, çünkü iftiran?n açt??? yaralar hiç kapanmaz. Henry Fielding

?ftira kötü köpek gibidir, kaçan?n ard?ndan ürür, pervas?zl?kla yüzüne bakt?n m? sesini keser. G. Csiky

?kiyüzlülü?ü, dalkavuklu?u beceren, iftiray? da becerir. Napolyon

?nsan genellikle ba?kas?na sürmek istedi?i çamura bulan?r. Cenap ?ehabeddin

?nsanlara ok atmak, dil ile ta?lamaktan daha hafiftir. Zira dil ta?lamas? hedefini ?a??rmaz. Süfyan Es-Sevri

#1396

 
© 2015
AŞK