Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

??neli Mesajlar

En Güzel ??neli Mesajlar K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni dosta sevgiliye i?neli mesajlar haz?rlamaya çal??t?k.
Geri gelme Bana Can?n Sa?olsun Sevme Beni Belki yenisini Bulursun ben Ba?ka Kalplerdeyim Buda Sana imza Olsun
inzivaya Çekilen ?u Deli Yüre?imin Hüzün Dolu Teti?ini Çoktan Çektim
ezebere sevgi mesajlari söyleme bana orjinal duygular?mla geldim sana. duygusal i?neli mesajlar
Bilekler Kan içinde, Di?ler Kenetli, Ayaklar Ç?plak. ipek Hal?ya Benzeyen Bu Toprak Bu Cehennem Bu Cennet Bizim
Git Gidebildi?in kadar uzaklara Ad?m Kulaklar?nda Ç?nl?cak Beni Hiç Bir ?ekilde KaLbin Unutam?cak!
Yatalakl?k Kadar Kötü Olan Bi?e Varsa O da Sensin
Sevgiyi Çekinerek Ya?ayaca??ma Sevgiyi Dert Olarak çekerim öyle Ya?ar?m!
Gül Nedir Ki.? Solar Gider, Ate? Nedir Ki.? Söner Gider, Ama Sana Sevgim Sonsuzdur Ancak Mezarda Biter
Ben insan?n güzelli?ine de?il hayat?na öNem veririm
Sen Benim Hayat?mda Piyon'sun Kaybedersem 2 Paun'?m Gider, Ben Senin Hayat?nda ?ah'?m Beni Kaybedersen Oyun Biter
Sen Ba?kas? Olma Kendin Olki Seni Sana Sorsunlar.
Bu Vatan'?n Ekme?ini Yedi?imiz Gibi, U?runa Kur?un Yemesinide Biliriz
hastay? ALLAH iyi eder paray? doktor al?r
Yirmi Ya??nda istek, Otuz Ya??nda Zeka, K?rk Ya??nda Ak?l Önemlidir
paray? aydan uzak tutun gitmedi?i bitek oras? kald?
Silahla Ya?ayan Silahla Ölür
Kopya Çekmek Asl?nda Bir Sanatt?r Ama Nedense ö?retmenle Bu Sanattan Anlam?yor
Bir Sevda Eyleyece?im Asla Beni Terketmeyen Bir Gün S?rt?mdan Vurarak B?rak?p Beni Gitmeyen
ben Seni Seven Budala Sen iSe Sevgime Lay?k Olmayan Bir ukalas?n!
2 ?ey Ak?l Hafifli?ini Gösterir. Söylenecek Yerde Susmak, Susacak Yerde Söylemek!
Tüm Güzel Umutlar?m Suya Dü?tü Ama Bo?ulmad?lar Sahil Güvenlikte 3 Sene E?itim Ald?lar
Bunu Yazan Sinus, Okuyana Kosinus
Not Verecek Hocadan Yalakal?k Esirgenmez
Dereceye Girmek için Çok Çal??t?, Ama Hasta Oldu Derece Ona Girdi
A?k Hissederek ya?a Sonunda A?lama
D?? Görünü?e Önem Vermem, Röntgen Filmi Çektirip Gelin
A?k Ac?s? Çekeceime Hayat?n Çilesini Çekerim Daha iyi.
K?zda Bir Fizik Var Abi! Onea'L Yan?nda Halt Etmi?
Herzaman Fizik Dersinde Fizi?ini hayal Ediyorum fizik Dersini çok Seviyorum
insanlar?n Seni Ezmesine izin Verme; Ehliyet Al, Sen Onlar? Ez
Sen hayallerimin Alt?nda Ezilcek kadar Ufaks?n benim için.
Ruhunuzu Satmay?n! Kiralay?n Daha Ekonomik
Saçma Saçma Konu?ma hepsini Topla Birden Konu?
ölüm Korkusu Sürekli De?il Mezarda Biten Geçici Bir Duygu
K?l Oldum Sana A?dac?ya Gitmem Laz?m Bu Aralar.
Benim için Hayatta 8 önemli insan Vard?r. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
ben Seni Sevmedimki Seni Bana Getiren hayat? Sevdim Bu hayatta Senden çok var çOk
Her Türlü iyi Niyet itina ile Suistimal Edilir
Fazla Kasma kendini Kramp girecek bir yerlerine.
Dünya Yuvarlak, Ozon Delik.Abi Ne Sap?k Bir Gezegende Ya??yoruz
Senin yan?nda Okadar Mutluyumki her eve Senden 1 Tane Laz?m
Yaz?l?dan S?f?r Ald?m Ama Önemli Olan Kat?lmakt?
Yüzmeyi Bilmiyorsan Bal?k taklidi yapm?yacaks?n, Aynal? Sazan
üniversite Ö?rencisinden Profosyonel Okey, Bilardo Dersleri Verilir
Kiraz Dudakl?m Elma yanakl?m Manavc?m? Baban Senin A?k?m
Senin Gibi Olmak Vard? Ama ALLAH ?m Beni insan oLarak yaratt?!
Yaln?zl?k benim Saltanat?md?r, Ac?lar?n içinde Tek Kral?m!
Asalet Boyda De?il Soydad?r, incelik Belde De?il Dildedir, Do?ruluk Sözde De?il Özdedir, Namus 2 Bacak Aras?nda De?il Yürektedir
Ne Sevdim Nede Sevildim Bu Dünyaya Tek Geldim tek Giderim
insanlar?n Birbirini Tan?mas? için En iyi Zaman, Ayr?lmalar?na En Yak?n Zamand?r
Kimseye Ait olmam herkeze Sahip Olurum!
istanbullu De?iliz Alt?m?zda Ferrari Olsun, Antalyal? De?iliz Kolumuzda Yabanc? Manitam?z Olsun, B?rakta Bizim Kafam?z Güzel Olsun
benim Gözümde Adam Gibi Adma OLanlar Yazs?n Di?erlerini Vaktimi Çalmas?n.
Her Geçen Gün Biraz Daha Ac?yor Can?m, Her Geçen Gün Biraz Daha Kan Kaybediyor Hayellerim
Beni unutmay? kabulleneni ben hayat?mdan silerim
Oruçluyken ölen insan, K?yamete Kadar Oruç Tutmu? Gibi Sevap Yaz?l?r

#2525

 
© 2015
AŞK