Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

??neli Sözler

iSyanim Kalbine De?il Kalbi Olupta Sevemeyenlere!

Senin Gibi Olmak Vard? Ama ALLAH ?m Beni insan oLarak yaratt?!

Yaln?zl?k benim Saltanat?md?r, Ac?lar?n içinde Tek Kral?m!

Asalet Boyda De?il Soydad?r, incelik Belde De?il Dildedir, Do?ruluk Sözde De?il Özdedir, Namus 2 Bacak Aras?nda De?il Yürektedir

Ne Sevdim Nede Sevildim Bu Dünyaya Tek Geldim tek Giderim..

insanlar?n Birbirini Tan?mas? için En iyi Zaman, Ayr?lmalar?na En Yak?n Zamand?r

Kimseye Ait olmam herkeze Sahip Olurum!

istanbullu De?iliz Alt?m?zda Ferrari Olsun, Antalyal? De?iliz Kolumuzda Yabanc? Manitam?z Olsun, B?rakta Bizim Kafam?z Güzel Olsun

benim Gözümde Adam Gibi Adma OLanlar Yazs?n Di?erlerini Vaktimi Çalmas?n.

Her Geçen Gün Biraz Daha Ac?yor Can?m, Her Geçen Gün Biraz Daha Kan Kaybediyor Hayellerim

Beni unutmay? kabulleneni ben hayat?mdan silerim..

Oruçluyken ölen insan, K?yamete Kadar Oruç Tutmu? Gibi Sevap Yaz?l?r

Geri gelme Bana Can?n Sa?olsun Sevme Beni Belki yenisini Bulursun ben Ba?ka Kalplerdeyim Buda Sana imza Olsun..

inzivaya Çekilen ?u Deli Yüre?imin Hüzün Dolu Teti?ini Çoktan Çektim

ezebere sevgi sözleri söyleme bana orjinal duygular?mla geldim sana..

Bilekler Kan içinde, Di?ler Kenetli, Ayaklar Ç?plak. ipek Hal?ya Benzeyen Bu Toprak Bu Cehennem Bu Cennet Bizim

Git Gidebildi?in kadar uzaklara Ad?m Kulaklar?nda Ç?nl?cak Beni Hiç Bir ?ekilde KaLbin Unutam?cak!

Yatalakl?k Kadar Kötü Olan Bi?e Varsa O da Sensin

Sevgiyi Çekinerek Ya?ayaca??ma Sevgiyi Dert Olarak çekerim öyle Ya?ar?m!

Gül Nedir Ki. ? Solar Gider, Ate? Nedir Ki. ? Söner Gider, Ama Sana Sevgim Sonsuzdur Ancak Mezarda Biter

Ben insan?n güzelli?ine de?il hayat?na öNem veririm..

Sen Benim Hayat?mda Piyon'sun Kaybedersem 2 Paun'?m Gider, Ben Senin Hayat?nda ?ah'?m Beni Kaybedersen Oyun Biter

Sen Ba?kas? Olma Kendin Olki Seni Sana Sorsunlar.

Bu Vatan'?n Ekme?ini Yedi?imiz Gibi, U?runa Kur?un Yemesinide Biliriz

hastay? ALLAH iyi eder paray? doktor al?r

Yirmi Ya??nda istek, Otuz Ya??nda Zeka, K?rk Ya??nda Ak?l Önemlidir

paray? aydan uzak tutun gitmedi?i bitek oras? kald?

Silahla Ya?ayan Silahla Ölür ,

Kopya Çekmek Asl?nda Bir Sanatt?r Ama Nedense ö?retmenle Bu Sanattan Anlam?yor

Bir Sevda Eyleyece?im Asla Beni Terketmeyen Bir Gün S?rt?mdan Vurarak B?rak?p Beni Gitmeyen

ben Seni Seven Budala Sen iSe Sevgime Lay?k Olmayan Bir ukalas?n!

2 ?ey Ak?l Hafifli?ini Gösterir. Söylenecek Yerde Susmak, Susacak Yerde Söylemek!

Tüm Güzel Umutlar?m Suya Dü?tü Ama Bo?ulmad?lar Sahil Güvenlikte 3 Sene E?itim Ald?lar

Bunu Yazan Sinus, Okuyana Kosinus

Not Verecek Hocadan Yalakal?k Esirgenmez

Dereceye Girmek için Çok Çal??t?, Ama Hasta Oldu Derece Ona Girdi

A?k Hissederek ya?a Sonunda A?lama..

D?? Görünü?e Önem Vermem, Röntgen Filmi Çektirip Gelin

A?k Ac?s? Çekeceime Hayat?n Çilesini Çekerim Daha iyi.

K?zda Bir Fizik Var Abi! Onea'L Yan?nda Halt Etmi?

Herzaman Fizik Dersinde Fizi?ini hayal Ediyorum fizik Dersini çok Seviyorum :=)

insanlar?n Seni Ezmesine izin Verme; Ehliyet Al, Sen Onlar? Ez

Sen hayallerimin Alt?nda Ezilcek kadar Ufaks?n benim için..

Ruhunuzu Satmay?n! Kiralay?n Daha Ekonomik

Saçma Saçma Konu?ma hepsini Topla Birden Konu?

ölüm Korkusu Sürekli De?il Mezarda Biten Geçici Bir Duygu

K?l Oldum Sana A?dac?ya Gitmem Laz?m Bu Aralar.

Benim için Hayatta 8 önemli insan Vard?r. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

ben Seni Sevmedimki Seni Bana Getiren hayat? Sevdim Bu hayatta Senden çok var çOooOk

Her Türlü iyi Niyet itina ile Suistimal Edilir

Fazla Kasma kendini Kramp girecek bir yerlerine.

Dünya Yuvarlak, Ozon Delik. Abi Ne Sap?k Bir Gezegende Ya??yoruz

Senin yan?nda Okadar Mutluyumki her eve Senden 1 Tane Laz?m

Yaz?l?dan S?f?r Ald?m Ama Önemli Olan Kat?lmakt?

Yüzmeyi Bilmiyorsan Bal?k taklidi yapm?yacaks?n, Aynal? Sazan..

üniversite Ö?rencisinden Profosyonel Okey, Bilardo Dersleri Verilir

Kiraz Dudakl?m Elma yanakl?m Manavc?m? Baban Senin A?k?m

Boks Spor'sa Sava? Olimpiyatt?r

Seni Dü?ünürken Kendimide Dü?ünüyorum Sonumuz Ne olucak Acaba..

Bedavaya Sadece Güne? Do?ar

#26

 
© 2015
AŞK