Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?hanet ?le ?lgili Sözler

Ba?kalar?n?n eme?iyle kazand?klar?n? kendine mal etmekle, ihanet aras?nda pek büyük fark yoktur. Alfred Taylor

Bilmeden yap?lan hata yanl??l?kt?r, bilerek yap?lan hata ise ihanettir. B. Brecht

Bir krala ihanet için bir tek b?çak yeter de artar bile. Fuller

Dikkat et, sözlerin kendine ihanet edebilir. Baraccio

E?er birine ihanet edersen bu seni ölünceye kadar dü?ündürür. August Wolf

Hile ve ihanet güçsüz insanlar?n i?idir. La Rochefaucaul

?hanete u?raman?n ac?s?n? yaln?z hainler bilir. Shakespeare

?hanet, iyi ba?lar; ama sonunda kendine ihanet eder. Liuy

?hanet kadar h?zl? bir ?ey yoktur. Cicero

?hanetin küçü?ü, büyü?ü olmaz. Hz. ?sa (a. s)

Sezar, ihaneti sever, hainlerden nefret ederdi. Plutarkhos

#1395

 
© 2015
AŞK