Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?hanet Mesajlar?

Sevgiliye ?hanet Mesajlar? K?sa Sayfas? - Sayfam?zda uzun yada k?sa ihanet mesajlar? yer almaktad?r. Ayr?ca ihanet mesajlar? facebook twitter sayfalar?n?z içinde payla?man?za yarayacak.
Yalan Güzelliklere Aldan?p ihanet ettin bana Hadi ?imdi Git yalan Güzellikler Aras?nda Hayat?na Bir Yalan Daha Ekle Uzak Dur benden!
ihanetini nas?r tutmu? ellerime a?layarak teselli ediyorum kendimi, her aynaya bakt???mda Aldat?lan Olmaktan B?km???m gibi Bak?yorum Asl?nda Ben Art?k ya?amak istemiyorum!
kalbim Dayansada ihanetin Ayr?l?klar?na Gözya?lar?m Susmaz herzaman A?lar?m ve herzaman Aldat?lmaya yanar?m
Seni Vidan?nla Ba?ba?a B?rak?yorum ihanetlerinle mutlu Ol Sana Bol yalan Dolu Mutluluklar!!!
Bir ihanete Daha katlanmaz Bu Yürek A?lar?m Seninle geçen Zaman?ma A?lar?m Seninle Harcad???m An?lar?ma A?lar?m ihanet etti?in Saf Duygular?ma!
Gezdi?imiz yerleri Bir bir Dola?t?m ve Yine A?lad?m, ihanetin geldikçe Akl?ma Yan?yorum Zamanla Aldat?lmak Beni yoklu?a itti Senide Yalan Sevdalara gönderdi
K?yamet Kopsun istiyorum Art?k ya?amak istemiyorum ihanetlerden b?kt?m Art?k Gözlerim Kurudu Derken Bu A?lamalar Niye!
Sadece Sevmek ve Sevilmek istedim A?lamak ve Aldat?lmak istememi?tim hayat Senden özür dilerim
Uyusam ve hiç uyanmasam belki unuturum kötü günleri belki unuturum seni ve seninle geçen günleri! Ozaman ihanet olmaz Hayat?mda Aldat?lmam tatl? rüyalarda
Beni Aldatt???n?m? San?yorsun Yüzüme Bak ve Cevap ver! Sen beni De?il Asl?nda Kendini Aldat?p kendine Yalan Söylemi?sin Buzamana Kadar!
Bir ihanetin bestesi olmu?uz ve ?ark? bitti?inde dünyalar?m?zda birbirinden ayr?lm?? sadece melodilerde birbirimize gülmü?üz, bir nota kadar geçiciyiz.
gidengitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir
Seni Okadar Çok Sevdimki Damarlar?mda Kand?n Seni Okadar çok benimsedimki ihanetin Tabutumda bir dua Oldu sessizce.
Do?rular?n kaderi ihanetmi? Anlad?m Sevenlerin Derdi ihanetmi? Gördüm Kalle?li?ini Anlad?m A?k?n Yalan gerçeklerini
Seni Seçmi?ken ?imdi Hayat?mdan Eliyorum Seni, ihanetinin bedelini benden uzak biryerde çek bana ve duygular?ma dokunmadan ya?a hayat?m boyunca nefretimsin!
Yar? Yolda B?rakt?n gelece?imi bir ihanetinle Bitirdin kalbimdeki Sevgini Bitirdin bendeki Seni Hadi ?imdi Devam et hayata ihanet et!
Yagan Ya?murlarda ismini yazd?m bu?ulu camlara göz bebeklerimde hayalini izledim sessizce ve akl?mdan gitmedi ihanetinin bedeli sensiz gecelerimde lanetim sana!
Aldatman?n erkeklere has bir davran?? oldu?unu dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Kad?nlar da art?k e?lerini aldat?yorlar ama nedenleri farkl?
bir gülü?ün içime serilirdi bakt???nda dünyalar benim olurdu yan?nda 1 ihanetin bedeli bitirdi bendeki beni!
ömrümden y?llar geçsede a?klar?n en güzelini ?u garip hayat?mda hissetsemde senin ihanetin kalbime kaz?nm?? bir kere sevemez bu yürek kimseyi bile bile..
Eyy Sevgili! ihanetinin bedeLi Kalbimdeki Cehennem OLcak Bunu Unutma!
aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri ?erefsislere aittir
giden gitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir
hep bo?lu?a uykusuz gecelere dayan?r ihanet çemberlerine
aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri (?erefsiz)lere aittir
Aldat?ld?m hayallere Kap?l?p Aldatt?n beni yalanlar?na Yalan kat?p ihanetini Yalanlarda Gördüm Cezan?n En büyü?ünü Yükledin Bana i?reniyorum Senden
Sen Bana De?il Sadece Sana Olan Duygular?ma ihanet ettin Sen Kalbimi De?il Sadece nefretimi Seçtin!
Pembe Bulutlar üstünde Gerçekleri Saklad?n benden Aldat?lmak Buymu? Çok geç Anlad?m Zaman?m? Harcad?n lanet olsun Sana ?erefsiz!
Kar??na Ç?kacam Bir gün ihanetinin Bedelini ödeyeceksin Aldat?lmak zümedi Beni Sadece Kalbimin Duygular?yla Oynad?n Ben Hayatta Asla pi?man OLmad?m!
Süslü Sevgi Sözleiyle Boyad?n kalbimi, Tatl? Bak??larla Kör Ettin hayata Bakan Gözlerimi tam Sevdim Derken ihanetini ö?rendim bitirdin Beni!
Asl?nda üzülmüyorum Sadece Nefret Ediyorum ihanetinden! Asl?nda K?zm?yorum Sadece kalbimi teselli Ediyorum neden Sevdim Diyerek!
Eyy Sevgili! ihanetinin bedeLi Kalbimdeki Cehennem OLcak Bunu Unutma!
aldatan? aldatmak bir zevktir!!!!! ama seveni aldatmak ise gerileri ?erefsislere aittir
giden gitmi?tir gittigi gün bitmi?tir ben gideni deil giden beni kaybetmi?tir
hep bo?lu?a uykusuz gecelere dayan?r ihanet çemberlerine
Aldatman?n erkeklere has bir davran?? oldu?unu dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Kad?nlar da art?k e?lerini aldat?yorlar ama nedenleri farkl?
zarf pulu zampara dulu ALLAH kulu sever
BEN? ALDAT AMA KEND?N? ALDATMA
ihanet bu ad? sakl? a??kLar?n Sözlerinde, Yaln?z Kal?nca Anlars?n ihanetin Saatlerini!
kendi yolumda gidiyorum art?k sevgiliden dosttan uzak yar?nlar?ma kosuyorum kendimle ihanetten aldat?Lmaktan uzak yar?nlar?ma gidiyorum kendimle!
Seni Okadar Çok Sevdimki Damarlar?mda Kand?n Seni Okadar çok benimsedimki ihanetin Tabutumda bir dua Oldu sessizce.
Yagan Ya?murlarda ismini yazd?m bu?ulu camlara göz bebeklerimde hayalini izledim sessizce ve akl?mdan gitmedi ihanetinin bedeli sensiz gecelerimde lanetim sana!
bir gülü?ün içime serilirdi bakt???nda dünyalar benim olurdu yan?nda 1 ihanetin bedeli bitirdi bendeki beni!
ömrümden y?llar geçsede a?klar?n en güzelini ?u garip hayat?mda hissetsemde senin ihanetin kalbime kaz?nm?? bir kere sevemez bu yürek kimseyi bile bile..
A?lasanda Kar??mda Umrumda Olmaz Art?k Gözya?lar?n Güler Geçerim! bana yapt???n ihanetin Bedelini Sadece Gözya?lar?nla De?il hergün Çekeceksin Seni Nas?l Sevdi?imi Biliceksin!
Sana Güven olmazm?? Anlad?m Bunuda, Çok Severken Seni Yalanlarda Doldurdun Dünyam?, Bir ba?kas? varm?? hayat?nda ihaneti Tatt?rd?rd?n Bana Yaz?klar Olsun Sana
her ihanetin Bir Bedeli Vard?r Her Aldat?lan?n Mutlaka Güzel geçecek günleri Oldu?u Gibi üzülmüyorum beni kaybedenler üzülsün umursam?yorum
Bir Masan?n Ba??nda Çürüyüp Gidece?im, Sayende Ya?amaktan Vazgeçtim ihanetini Yaln?zl???mla Ezberledim Sen Bir Alçaks?n Böyle ihanetler Senin eserin!
Aldat?ld?m hayallere Kap?l?p Aldatt?n beni yalanlar?na Yalan kat?p ihanetini Yalanlarda Gördüm Cezan?n En büyü?ünü Yükledin Bana i?reniyorum Senden
Sen Bana De?il Sadece Sana Olan Duygular?ma ihanet ettin Sen Kalbimi De?il Sadece nefretimi Seçtin!
Pembe Bulutlar üstünde Gerçekleri Saklad?n benden Aldat?lmak Buymu? Çok geç Anlad?m Zaman?m? Harcad?n lanet olsun Sana ?erefsiz!
Kar??na Ç?kacam Bir gün ihanetinin Bedelini ödeyeceksin Aldat?lmak zümedi Beni Sadece Kalbimin Duygular?yla Oynad?n Ben Hayatta Asla pi?man OLmad?m!
Süslü Sevgi Sözleiyle Boyad?n kalbimi, Tatl? Bak??larla Kör Ettin hayata Bakan Gözlerimi tam Sevdim Derken ihanetini ö?rendim bitirdin Beni!
Asl?nda üzülmüyorum Sadece Nefret Ediyorum ihanetinden! Asl?nda K?zm?yorum Sadece kalbimi teselli Ediyorum neden Sevdim Diyerek!
Do?rular?n kaderi ihanetmi? Anlad?m Sevenlerin Derdi ihanetmi? Gördüm Kalle?li?ini Anlad?m A?k?n Yalan gerçeklerini
Seni Seçmi?ken ?imdi Hayat?mdan Eliyorum Seni, ihanetinin bedelini benden uzak biryerde çek bana ve duygular?ma dokunmadan ya?a hayat?m boyunca nefretimsin!
Yar? Yolda B?rakt?n gelece?imi bir ihanetinle Bitirdin kalbimdeki Sevgini Bitirdin bendeki Seni Hadi ?imdi Devam et hayata ihanet et!
A?lasanda Kar??mda Umrumda Olmaz Art?k Gözya?lar?n Güler Geçerim! bana yapt???n ihanetin Bedelini Sadece Gözya?lar?nla De?il hergün Çekeceksin Seni Nas?l Sevdi?imi Biliceksin!
Sana Güven olmazm?? Anlad?m Bunuda, Çok Severken Seni Yalanlarda Doldurdun Dünyam?, Bir ba?kas? varm?? hayat?nda ihaneti Tatt?rd?rd?n Bana Yaz?klar Olsun Sana
her ihanetin Bir Bedeli Vard?r Her Aldat?lan?n Mutlaka Güzel geçecek günleri Oldu?u Gibi üzülmüyorum beni kaybedenler üzülsün umursam?yorum
Bir Masan?n Ba??nda Çürüyüp Gidece?im, Sayende Ya?amaktan Vazgeçtim ihanetini Yaln?zl???mla Ezberledim Sen Bir Alçaks?n Böyle ihanetler Senin eserin!
Yalan Güzelliklere Aldan?p ihanet ettin bana Hadi ?imdi Git yalan Güzellikler Aras?nda Hayat?na Bir Yalan Daha Ekle Uzak Dur benden!
ihanetini nas?r tutmu? ellerime a?layarak teselli ediyorum kendimi, her aynaya bakt???mda Aldat?lan Olmaktan B?km???m gibi Bak?yorum Asl?nda Ben Art?k ya?amak istemiyorum!
kalbim Dayansada ihanetin Ayr?l?klar?na Gözya?lar?m Susmaz herzaman A?lar?m ve herzaman Aldat?lmaya yanar?m
Seni Vidan?nla Ba?ba?a B?rak?yorum ihanetlerinle mutlu Ol Sana Bol yalan Dolu Mutluluklar!!!
Bir ihanete Daha katlanmaz Bu Yürek A?lar?m Seninle geçen Zaman?ma A?lar?m Seninle Harcad???m An?lar?ma A?lar?m ihanet etti?in Saf Duygular?ma!
Gezdi?imiz yerleri Bir bir Dola?t?m ve Yine A?lad?m, ihanetin geldikçe Akl?ma Yan?yorum Zamanla Aldat?lmak Beni yoklu?a itti Senide Yalan Sevdalara gönderdi
K?yamet Kopsun istiyorum Art?k ya?amak istemiyorum ihanetlerden b?kt?m Art?k Gözlerim Kurudu Derken Bu A?lamalar Niye!
Sadece Sevmek ve Sevilmek istedim A?lamak ve Aldat?lmak istememi?tim hayat Senden özür dilerim
Uyusam ve hiç uyanmasam belki unuturum kötü günleri belki unuturum seni ve seninle geçen günleri! Ozaman ihanet olmaz Hayat?mda Aldat?lmam tatl? rüyalarda
Beni Aldatt???n?m? San?yorsun Yüzüme Bak ve Cevap ver! Sen beni De?il Asl?nda Kendini Aldat?p kendine Yalan Söylemi?sin Buzamana Kadar!
Bir ihanetin bestesi olmu?uz ve ?ark? bitti?inde dünyalar?m?zda birbirinden ayr?lm?? sadece melodilerde birbirimize gülmü?üz, bir nota kadar geçiciyiz..

#2282

 
© 2015
AŞK