Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?hanetin Ödetti?i En A??r Bedel

Susmu?tu kad?n

Döktü?ü gözya??yla yere dü?ürdü sevdi?ini göz bebe?inden

Sordu adama...

Neden? dedi

Seni seviyorum dedi adam...

Kad?n tekrar sordu yüzüne hiç bakmadan

Neden aldatt?n?

Sus pus olmu?tu adam

Beni affet dedi

Çok emindi affedece?inden kad?n?n?n

Biliyordu kendisini çok sevdi?ini

Kad?n adama bakt?

Bir ?artla dedi...

yere dü?ürdü?üm gözya??m? elinle al?p tekrar bana ver

Bende seni affedeyim...

Adama bakt?

E?di ba??n? adam

Ve uzakla?t? kad?n hemen

Bir daha hiç dönmemecesine.

Sonra kapand? yere adam

Bir ihanetin ödetti?i en a??r bedelle. .

?eref Semiz

#1807

 
© 2015
AŞK