Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ihlamurlar Çiçek Açt??? Zaman

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü

Kar ya?m?? da?lara, bozulmam?? ütüsü

Rahvan atlar gibi ?rgalanan gökyüzü

Gözlerimi kama?t?rsa da gelece?im sana

?imdilik ba?lay?c? bir takvim sorma bana

-Ihlamurlar çiçek açt??? zaman.

Ay, ?afa?a yak?n bir mum gibi erimeden

Da?lar çivilendikleri yerde çürümeden

Bebekler hayta hayta yürümeden

Gelece?im diyorum, gelece?im sana

Ne olur kesin bir takvim sorma bana

-Ihlamurlar çiçek açt??? zaman.

Beklesen de olur, beklemesen de

Ben bir gök kuru?um s?rmal? kesende

Gecesi uzun süren karlar-buzlar ülkesinde

Hangi ses yürekten ça??r?rsa beni sana

Gelece?im diyorum, takvim sorma bana

-Ihlamur çiçek açt??? zaman.

Bu ?iir böyle do?arken dost elin elimdeydi

Sen bir zümrüd-ü ankayd?n, elim tüylerine deydi

Sevda duvar?n? a?t?m, sendeki bu t?ls?m neydi?

Ba?ka bir gezegende de olsan dönü?üm hep sana

Kesin bir gün belirtemem, n`olur takvim sorma bana

-Ihlamurlar çiçek açt??? zaman.

Eski diki?ler sökülür de kanama ba?larsa yeniden

Yaralar?ma en ac? tütünleri basaca??m ben

Yeter ki bir ça??r beni çiçeklendi?in yerden

Gemileri yaksalar da gelece?im sana

On iki ay?n birisinde, kesin takvim sorma bana

-Ihlamur çiçek açt??? zaman.

Bak i?te, notalar kar??t?, ezgiler muhalif

Hava kur?un gibi a??r, ya?mursa ars?z

Ey benim alfabemdeki kadîm Elif

Ne güzellik, ne de tat var bahars?z

Güzellikleri ya?amak için gelece?im sana

Gelece?im diyorum, biraz mühlet tan? bana

-Ihlamurlar çiçek açt??? zaman.

Ihlamurlar çiçek açt??? zaman

Ben güne? gibi girece?im her dar kap?dan

Kimseye u?ramam ben sana u?ramadan

Kavlime sâd?k?m, sâd?k?m sana

Takvim sorup hudut çizdirme bana

Ben sana çiçeklerle gelece?im

-Ihlamurlar çiçek açt??? zaman.

Bahattin Karakoç

#2029

 
© 2015
AŞK