Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?lahi Sözleri

ARAYU ARAYU

Arayu arayu bulsam izini

?zinin tozuna sürsem yüzüm

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed can?m arzular seni

Bir mübarek sefer olsada gitsem

Kabe yollar?nda kumlara bassam

Hak nasip eylese yüzünü görsem

Can Muhammed can?m arzular seni

MEVLANA G?B?

Mesneviden ders ald?m

Oldum Mevlana gibi

Uçsuz ummana dald?m

Yüzdüm Mevlana gibi

Sa? elimi kald?rd?m

Sol elimi dald?rd?m

Dilim kalbe indirdim

Döndüm Mevlana gibi

Yüceldim döne döne

Umudum hep o güne

Giderken o dü?üne

Gülsem Mevlan gibi

Sa? elimi kald?rd?m

Sol elimi dald?rd?m

Dilim kalbe indirdim

Döndüm Mevlana gibi

Hayran? der a?k versin

?ems gibi yolda? versin

Canlar kemale ersin

Ersem Mevlana gibi

Sa? elimi kald?rd?m

Sol elimi dald?rd?m

Dilim kalbe indirdim

Döndüm Mevlana gibi

RABB?M ALLAH D?YECE??M

?nse ba??ma bin yumruk

Rabbim Allah diyece?im.

Aksa kan?m oluk oluk

Rabbim Allah diyece?im.

Yusuf gibi dü?sem suya

Atsalar beni kuyuya

Nice ?eref duya duya

Rabbim Allah diyece?im.

Sürseler yaban eline

Atsalar zindan evine

Hayk?r?p zindan evine

Rabbim Allah diyece?im.

Elekten süzseler beni

Ta? ile ezseler beni

Hayk?r?p gönülden yine

Rabbim Allah diyece?im.

Ecelden gelip ölece?im

Ben kabre girece?im

Melekler sual sorunca

Rabbim Allah diyece?im.

Ba? koymu?um ben bu yola

Ölüm bana dü?ün ola

Hem ba??nda hem sonunda

Rabbim Allah diyece?im.

YAN YÜRE??M YAN

Yan yüre?im yan

Gör ki neler var

Bu halk içinde

Bize gülen var

Koy gülen gülsün

Hak bizi bilsin

Gafiller bilsin

Hakk? seven var

Bu yol uzundur

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var

Her kim merdane

Gelsin meydane

K?yamaz cane

Kimde hüner var

Yunus sen burda

Meydan isteme

Meydanlar içinde can?m

Merdaneler var.

LA ?LAHE ?LLALLAH

Bir avuçtuk biz,

göklere s??mayan

Bir avuçtuk biz,

cennete susayan.

Dü?mez dilimizden

Sökülmez kalbimizden

En kutlu sözdür bu:

La ilahe illallah.

Yâr oldun gönlüme,

sevgi ektin içime

Tevhid binas?nda

gönlüm gönlün üstüne.

Dü?mez dilimizden

Sökülmez kalbimizden

En kutlu sözdür bu

La ilahe illallah.

Aln?m?z?n akl???,

kafire kabus olur

Mazlumun can? yansa,

ah? bize dokunur.

Dü?mez dilimizden

Sökülmez kalbimizden

En kutlu sözdür bu

La ilahe illallah.

GÖÇTÜ KERVAN

Nice bir uyursun, uyanmaz m?s?n?

Göçtü kervan, kald?k da?lar ba??nda.

Ça?r???r tellâllar, inanmaz m?s?n?

Göçtü kervan, kald?k da?lar ba??nda.

Yunus sen bu dünyaya niye geldin

Gece gündüz Hakk'? zikretsin dilin

Evliyâya u?ramaz ise yolun

Göçtü kervan, kald?k da?lar ba??nda.

B?ZLER? DE MAHRUM EYLEME ALLAH

Durmaz yanar vücudum Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

Sensin benim maksudum Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

Gül bülbülün orman? Allah

Ver derdime derman? Allah

?ükür erdik bugüne Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

Halas eyle nar?ndan Allah

Ay?rma didar?ndan Allah

Cennette cemalinden Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

Kandiller yana yana Allah

Dervi?ler döne döne Allah

Son nefeste iman?ndan Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah.

HAK YARAB

Can? gönülden seversen

Yalvar kul Allah'a yalvar

Maksuda ermek istersen

Yalvar kul Allah'a yalvar

Hak Yarab yalvar

Kul Allah'a yalvar

Geceler uykudan uyan

Gizli s?rlar olsun ayan

Mahrum olmaz Allah diyen

Yalvar kul Allah'a yalvar

Hak Yarab yalvar

Kul Allah'a yalvar

Tan? gafil kendini tan?

Niçin yaratt? Hak seni

Azrail'e tatl? can?

Verdi?in gün inan?rs?n

Hak Yarab yalvar

Kul Allah'a yalvar.

B?R GÜNE? DO?UYOR

Zalimler zulmüne, kafirler küfrüne

?nat edip devâm etse

Allah nurun tamamlar, çünkü bir vaadi var

Kafirler istemese bile.

Bir güne? do?uyor, bir güne? Cezayir'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? Filistin'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? Türkiye'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? ülkemde.

Mekkede ba?lad? bu dirili? mu?tusu

Bugün de devam eder

Allah erleri canlar?n? seve seve

Rahman'a teslim eder

Bir güne? do?uyor, bir güne? Cezayir'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? Filistin'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? Türkiye'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? ülkemde.

Onun için ya?amak güç veriyor bize

Ve yolunda ?ehit vermek

Meleklerle konu?up semaya yükselmek

Ne güzel Resul'ü görmek.

Bir güne? do?uyor, bir güne? Cezayir'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? Filistin'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? Türkiye'de

Bir güne? do?uyor, bir güne? ülkemde.

EBEDA

Yarab haberin nereden alal?m

Bir kamil mür?ide varal?m

Hakk?n yoluna kurban olal?m

Bir anda sabah olmaz ebeda

Gözüme uyku girmez ebeda

Gönlüm teselli bulmaz ebeda

Gönül ku?unu eyleyemedim

Dünyaya mesken ba?layamad?m

Yand? yüre?im a?layamad?m

Bir anda sabah olmaz ebeda

Gözüme uyku girmez ebeda

Gönlüm teselli bulmaz ebeda

Tazedir solmaz Hakk?n gülleri

Mestane gezer saadet kullar?

Gayet incedir Hakk?n yollar?

Bir anda sabah olmaz ebeda

Gözüme uyku girmez ebeda

Gönlüm teselli bulmaz ebeda

Yarabberrahim Ey lütfü Kerim

Yoluna kurban can?m var benim

Yarab sen varken kime gideyim

Bir anda sabah olmaz ebeda

Gözüme uyku girmez ebeda

Gönlüm teselli bulmaz ebeda

A?KIN ?LE A?IKLAR

A?k?n ile a??klar

Yans?n yâ Resullallah.

?çip a?k?n ?arâb?n

Kans?n yâ Resullallah.

?ol seni seven ki?i

Verir yoluna ba??

?ki cihan güne?i

Sensin yâ Resullallah.

A??k Yunus'un can?

Hilm-ü ?efaat kan?

Alemlerin sultan?

Sensin yâ Resullallah.

SEHER VAKT? BÜLBÜLLER

Seher vakti bülbüller

Nede güzel öterler

Aç?nca tüm çiçekler

Birlikte zikrederler

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle ?ifa veren

Lailahe illallah

Ak?am olur giderler

Boyun büker çiçekler

Kim bilir ne söylerler

Feryad eder bülbüller

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle ?ifa veren

Lailahe illallah

Onlarda bütün dertler

Yine de ?ükrederler

Salat selam söylerler

Beytullaha giderler

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle ?ifa veren

Lailahe illallah

KABE YOLLARINDA

Ba??m aç?k yal?n ayak

Dü?tüm Kabe yollar?na.

Günah?ma a?layarak

Dü?tüm Kabe yollar?na.

Dost ahbapla vedala??p

Nice sarp da?lar? a??p

Halilullaha ula??p

Dü?tüm Kabe yollar?na.

Musul, Ba?dat ve Kerbela

Nurlar ya?ar her gün hâlâ

Ho?tur deyip kaza bela

Dü?tüm Kabe yollar?na.

Bazen aç?k bazen susuz

Bazen yorgun, hem susuz

Sab?r isteyerek sonsuz

Dü?tüm Kabe yollar?na.

Beytullah? görem diye

Ta??na yüz sürem diye

Yoluna can verem diye

Dü?tüm Kabe yollar?na.

HAK YOL ?SLAM

Kör dünyan?n göz bebe?ine

Hak yol islam yazaca??z

Ku?lar?n göz bebe?ine

Hak yol islam yazaca??z

Yola, a?aca, p?nara

Esen yele, ya?an kara

Ya?mur yüklü bulutlara

Hak yol islam yazaca??z

Koç burcuna, yay burcuna

Bebeklerin avucuna

Minarelerin ucuna

Hak yol islam yazaca??z

Her kap?n?n e?i?ine

Her sofran?n ka????na

Y?ld?za, aya, güne?e

Hak yol islam yazaca??z

Her kap?n?n e?i?ine

Her sofran?n ka????na

Ma?ralar?n e?i?ine

Hak yol islam yazaca??z

Herkes duyacak bilecek

Saklanmaz art?k bu gerçek

Yaprak yaprak, çiçek çiçek

Hak yol islam yazaca??z

?EH?T TAHTINDA

?ehit taht?nda Rabbe gülümser

Ah binler ce can?m olsayd? der

?ehit taht?nda Rabbe gülümser

Can?m bedeli bir sofradan yer

Ümitsiz olmaz ümitsiz olmaz

Sevdas?z olmaz sevdas?z olmaz

Da?lar? oyup zindan etseler

Allah nurunu söndüremezler

Da?lar? oyup zindan etseler

Davam?n önüne geçemezler

Yaras?z olmaz Çilesiz olmaz

?ehitsiz olmaz Kurbans?z olmaz

?ehit taht?nda Rabbe gülümser

Ah binler ce can?m olsayd? der

?ehit taht?nda Rabbe gülümser

Can?m bedeli bir sofradan yer

Karanl?k ölür zülümat ölür

Gözler önünde ve Ölüm ölür

Anlad?m art?k Uhud ve Bedir

Ve Ümit sevda ?ehadet nedir

Soludum Kanri Mah?er an?n?

Ümidi ?ehidi ve Sevday?

?ehit taht?nda Rabbe gülümser

Ah binler ce can?m olsayd? der

?ehit taht?nda Rabbe gülümser

Can?m bedeli bir sofradan ye

Bilmem nideyim, Allah Allah

A?k?n elinden, hay hay

Kande gideyim, a?k?n elinden.

Sallallahu alâ Muhammed

Sallallahu aleyke Ahmed

Meskenim da?lar, Allah Allah

Gözya?? ça?lar, hay hay

Durmaz kan a?lar, a?k?n-elinden.

Sallallahu alâ Muhammed

Sallallahu aleyke Ahmed

Var?m vereyim, Allah Allah

Kadre ereyim, hay hay

Üryan olay?m, a?k?n elinden.

Sallallahu alâ Muhammed

Sallallahu aleyke Ahmed.

Yunus'un sözü, Allah Allah

Kül olmu? özü, hay hay

Kan a?lar gözü, a?k?n elinden.

Sallallahu alâ Muhammed

Sallallahu aleyke Ahmed.

......AMAN ÇE?ME......

Aman çe?me can?m çe?me

Sen Ahmedi görmedin mi?

Biraz önce abdest ald?

?u kar?iki camiye sor

Aman cami can?m cami

Can Ahmadi görmedin mi?

Biraz namaz k?ld?

?u kar?iki çar??ya sor

Aman çar?? can?m çar??

Nur Ahmedi görmedin mi?

Biraz önce kefen ald?

?u kar?iki kabire sor

Aman kabir can?m kabir

Muhammedi görmedin mi?

?imdiye dek sizin idi,

?imdi ise bizim oldu

Allah-u Allah (Hicaz)

Ömrün bitirmi? viranemiyem

Akl?n yitirmi? divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

Kanat vururum, döner dururum

Yanar kurururm, pervanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

Ya?l? gözlerim, tutmaz dizlerim

Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

A?kî can feda, olsa ne fayda

A?k oku yayda, kemanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

Biz Bu Gülistan?n Bülbülleriyiz (Hüseyni)

Biz Bu Gülistan?n Bülbülleriyiz

Bahçe-i Rindan?n sünbülleriyiz

Biz secde ederiz Cemal-i yare

Vuslata olamaz ba?ka bir çare

Biz gayret ile maksuda ereriz

F?rsat bulup gülistana gireriz

Biz münkiri müminlerden seçeriz

Mal-u can? terkeyleyip geçeriz

Biz el elel verip Hakka gidelim

Gelin gönülleri tavaf edelim

CÜRMÜM ?LE GELD?M SANA

Ey rahmeti bol padi?ah

Cürmüm ile geldim sana

Ben eyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana

Süphanallah sultanallah

Tüm dertlere derman allah

Beneyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana

Kalpten tecavüz eyledin

Derya yüzem mi boylad?n

Malum sana benneyledim

Cürmüm ile geldim sana

Hiç sana kulluk etmedim

?az?z?ra la gitmedim

Hem buyru?unu tutmad?m

cürmüm ile geldim sana

Süphanallah sultanallah

Tüm dertlere derman allah

Beneyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana

Zemmim ile doldu cihan

Sana ayar zahir nihan

Ey lutfum ol kahr? güzel

Cürmüm ile geldim sana

Ça??ray?m Mevlam Seni (Hicaz)

Da?lar ile ta?lar ile

Ça??ray?m Mevlam seni

Seherlerde Ku?lar ile

Ça??ray?m Mevlam seni

Gökyüzünde ?sa ile

Tur da??nda Musa ile

Elindeki asa ile

Ça??ray?m Mevlam seni

Derdi a?k?n Eyyub ile

Gözü ya?l? Yakub ile

Ol Muhammed Mahbub ile

Ça??ray?m Mevlam seni

Yunus okur diller ile

Hakk? seven kullar ile

Ol Fahri bilenler ile

Ça??ray?m Mevlam seni

Güllere Vurgunum

Güllere vurgunum güllere sevdal?,

Bana güller derin k?rm?z? güller verin

Kan rengi hüzünlü ?ehit edal?,

Bana güller derin k?rm?z? güller verin

Güller a?lar bana bu derdi güller anlar

Bana güllerimi güllerimi verin

Gül yüzlü ?ehadet gülleri derin,

Gül kokulu yâre, yâre gönderin

Ölsem ölsem yine dirilsem derim,

Bana güller derin k?rm?z? güller verin

Güller a?lar bana bu derdi güller anlar

Bana güllerimi güllerimi verin

Gün olur yapra?? dü?er güllerin,

Bu can ten evinden ç?kar giderim

Sevdam güle döner ben de gülerim,

Bana güller derin k?rm?z? güller verin

Güller a?lar bana bu derdi güller anlar

Bana güllerimi güllerimi verin

Seher Vakti Bülbüller

Seher vakti bülbüller

Nede güzel öterler

Aç?nca tüm çiçekler

Birlikte zikrederler

AmanAllah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle ?ifa veren

Lailahe illallah

Ak?am olur giderler

Boyun büker çiçekler

Kimbilir ne söylerler

Feryat eder bülbüller

Onlar da bütün dertler

Yine de ?ükrederler

Selat selam söylerler

Beytullaha giderler

Sen Allah'? seversen

Allah seni sevmez mi

Emrince hizmet etsen

Hakk ecrini vermez mi?

Sen r?za kap?s?nda

Aman Allah'?m dersen

O alemler sultan?

Lebbeyk kulum demez mi?

A??k Dervi? ne söyler

Söyler de kimler dinler

Bu yollar Hakk'a gider

Gidenler rahat eder.

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle ?ifa veren

Lailahe illallah.

Sevdim Seni

Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim

Bir ben de?il alem sana hayran diye sevdim

Evlad-? iyalden geçerek ben ravzana geldim

ahlak?n? meth etmede Kur'an diye sevdim

Kurban?n olam ?a-? Rusül kovma kap?ndan

Didar?na mü?tak olan yezdan diye sevdim.

Mah?erde nebiler bile senden medet ister

Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.

?ol Cennetin Irmaklar? (Segah)

?ol cennetin ?rmaklar?

Akar Allah deyu deyu

Ç?km?? ?slam bülbülleri

Öter Allah deyu deyu

Sal?n?r tuba dallar?

Kur'an okur hem dilleri

Cennet ba??n?n gülleri

Kokar Allah deyu deyu

Ol Allah'?n melekleri

Daim tesbihte dilleri

Cennet ba?? çiçekleri

Kokar Allah deyu deyu

Aydan ayd?nd?r yüzleri

?ekerden tatl? sözleri

Cennette huri k?zlar?

Gezer Allah deyu deyu

Kimler yeyip kimler içer

Hep melekler rahmet saçar

?dris nebi hulle biçer

Subhan Allah deyu deyu

Yunus Emre var yar?na

Koma bu günü yar?na

Yar?n Allah divan?na

Varam Allah deyu deyu

Veysel Karani (U??ak)

Hakk?n Habibinin sevgili dostu

Yemen illerinde Veysel Karani

Söylemez yalan?, yemez haram?

Yemen ilerinde Veysel Karani

Seherde kalkuben yola giderdi

Hakk?n binbir ismin zikir ederdi

Allah Allah deyu deve güderdi

Yemen ilerinde Veysel Karani

Elinde asas? hurma dal?ndan

E?ninde h?rkas? deve yününden

Asla hata gelmez onun dilinden

Yemen ilerinde Veysel Karani

A??k Yunus ey dür ben de varayd?m

Ol mübarek hub cemalin göreydim

Aya??n tozuna yüzler süreydim

Yemen ilerinde Veysel Karani

Abdest Ald???n Zaman

Dökülür bedede cümle günahlar

Namaz i?in abdest ald???n zaman

?ki melek iki yan?nda durur

Sabah namaz?m k?ld???n zaman

Dahi namaz?m terketme sak?n

?sterisen ola iman?n bütün

Hak kulum der sana Rasül ümetim

Ö?le namaz?m kald???n zaman

Gökten yere iner bütün melekler

Meleklere mü?tak olur felekler

Kabul olur anda bütün dilekler

?kindi namaz?n k?ld???n zaman

Cennet bahçesin! Hak kendi bezer

?ad olur müminler içinde gezer

Kiramen Katibin sevab?n yazar

Ak?am namaz?m k?ld???n zaman

Bu namazd?r müminlerin bura??

Hak teala yak?n eder ?ra??

Cenneti ala olur an?n dura??

Yats? namaz?m k?ld???n zaman

Ecel yast???na koyunca ba??n

Dökülür gözünden kan ile ya??n

?man Kur'an olur senin yolda??n

Azraile can?n verdi?in zaman

Aman Afveyle Allahim

G?zl? GÜnahlarim Çoktur, huzurunda YÜzÜm Yoktur

?lah? Rahmet?n Çoktur Aman Afveyle Allahim

Rahmet?ne Üm?t Varim Aman Afveyle Allahim

Rahmet?ne Üm?d?m Var Aman Afveyle Allahim

GÜnahim Çok YÜzÜm Kara Aman Afveyle Allahim

Onun ?Ç?n YÜre??m Yare Aman Afveyle Allahim

GÜnahimi B?len Sens?n Feryadimi Duyan Sens?n

Üm?d?m Var Afv Eders?n Aman Afveyle Allahim

SEN YOKTUN

Sen yoktun...

Hz Adem'deydi nurun

Önce cenneti,

Sonra yeryüzünü ?ereflendirdin.

Adem nuruna affedildi

Arafat bu affa ?âhitti

Sen yoktun

Nuh'un gemisindeydi Nurun...

Dalgalar yeryüzünü bo?arken

Tapra??n ba?r?ndaki su

Gökyüzüyle bulu?urken

Ve bu bir ilahi azap derken,

Allah nurunu ta??d? binbir sebeple

Tûfan, nurunu selamlad? edeple...

Sen yoktun...

Hz. ?smail'in aln?ndayd? Nurun

?brahimî bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden

"Rabbimiz" dedi,

"Onlara kendi içlerinden

Senin ayetlerini okuyacak

Kitap ve hikmeti ö?retecek onlara,

Onlar? temizleyecek bir elçi gönder,

Amin dedi on sekiz bin âlem

Nurunla ayd?nlanan minicik ellerini semaya kald?rarak

Amin dedi ?smail.

Hira Nur da?? amin diyerek aya?a kalkt?

Medine'den ad? Uhud olan bir amin yank?land? sevr da??nda.

Sen yoktun...

Hz. ?sa "Ahmed" diye mu?tulad? seni

Alemlerin efendisi diye sana seslendi.

Art?k ben sizinle çok söyle?mem, dedi havarilerine..

Çünkü bu âlemin reisi geliyor...

Bekleyin Ahmed geliyor.

Kainata rahmet geliyor.

Havarilerin yüzünü ok?ayan,

Ölüleri dirilten bir nefes oldun

Ama sen yoktun...

Sen yoktun Sultân?m,

Hz. Abdullah'?n aln?ndayd? Nurun

Ba?? e?ik gezerdi mazlum

Kuteyle göklerden seni sorard?

Varaka seni arard? semada

Anneler k?z çocuklar?n? hep a?layarak sevdiler.

A?layarak süslediler ölüme...

A?layarak hadi day?na gidiyorsun dediler.

Sen yokken,

Canl? canl? topra?a gömülmenin ad?yd? day?ya gitmek.

Anne yüre?inin ç?ld?rtan ç****izli?iydi.

Ve yavrusunun ölüme gidi?ini seyretmesiydi...

En son çocuk at?l?rken çukura

Annesinin suretinde bir melek tuttu onu

Ve tebessüm ederek hira nur da??n? gösterdi.

Melekler süslüyordu hirây?.

Efendisine haz?rlan?yordu cebel-i nur,

Efendisine haz?rlan?yordu mekke.

Alem Efendisine haz?rlan?yordu

Kainat?n gözü Hz. Aminedeydi.

Toprak yalvar?yordu rabbine,

Allah?m gönder art?k diyordu.

Gel diye a?l?yordu mazlumlar, gözleri semada

Ve bir geli?in vard? ya rasulallah,

Bir ini?in vard? yer yüzüne...

Önünde cebrail!

Ard?nda yal?n k?l?ç melekler!

Bir ini?in vard? yer yüzüne...

Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de

Öksüzler annelerine sar?ld? doya doya.

Sonra bir sessizlik kaplad? seher vaktini.

Her?ey sus pus olmu?tu.

Hadi diyordu y?ld?zlar, Hadi diyordu ay!

Kainat bir isim duymak istiyordu.

Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden;

Muhammed!

Karanl?klar ayd?nl??a b?rakt? yerini.

Muhammed!

Melekler öptü o nurdan ellerini.

Muhammed!

Seni yaratan Allah'a kurbân?z ey dürri yekta!

Sana o ad? veren rahmana kurban?z

Art?k sen vard?n

Susuz topraklara rahmet indi seninle

Annenden sonra anne halime sevindi seninle

Ya?mura m? ihtiyaç var?

Kald?r ?ehadet parma??n?,

Ya?murlar? sals?n Allah.

Sonra tut a?ac?n yapra??n?,

Köklerini ç?kartt?r?p yan?nda yürütsün Allah.

Yeterki sen iste,

Sen iste yarasulallah

Deki ben kimim?

Da?lar, ta?lar dile gelsin,

Dilsiz çocuklar ellerinden tutup,

Ente Rasulullah desin.

Sen vard?n

Bedir kârd?,

Uhut dard?

Hendek yârd?.

Yi?itlerin vard?.

Ölmek için yar??an yi?itler...

Hele bir enesin vard? senin.

Enes bin malik...

Uhut'ta öldü?ünü duyunca arkada?lar?na,

Niye burada oturuyorsunuz diye sormu?tu.

Onlar da

"Allah'?n Rasulü öldürülmü? deyince

Enes kükremi?:

" Peki o öldükten sonra ya?ay?p da ne yapacaks?n?z?

Kalk?n ve O'nun gibi ölün! Demi?ti.

Ve sava??n en yo?un oldu?u yerde ?ehit dü?mü?tü.

Hem de ne ?ehit ey nebi!

Vücudu yaralardan tan?nmaz haldeydi.

K?zkarde?i ancak parmaklar?ndan tan?d? onu...

Musab Bin Umeyr'in vard? senin.

Uhut'ta sanca??n? ta??yan.

Öyle bir a?kla sana ba?l?yd? ki

Allah o gün melekleri Musab'?n suretinde indirdi.

Ebu hureyren vard?...

Ac?k?nca mescidin önünde durur sana bakard?.

Sen anlard?n,

Ya Ebâhir gel! Derdin.

Ve sen gittin...

Bir gidi?le gittin

Ard?nda hüznün kald?.

Hasretin kald? göklerde.

Bilal ezan okuyamaz oldu

Ne zaman te?ebbüs etse

Muhammed rasulullah demeye

Dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi.

Sonra günler ay,

Aylar y?l oldu.

Ve as?rlar oldu

Sensizli?e açt?k gözlerimizi.

Ama sen b?rakmazs?n bizi.

Sen vars?n ey ?ehitlerin sultan?

Sen vars?n!

Bir ?ehit bile ölmezken

Sana nas?l yok deriz.

Ebutalip ?ama giderken devesinin önüne geçip

Beni burda kime b?rak?p gidiyorsun demi?tin.

Ne anam var ne babam...

Ebutalip b?rakmam??t? bu yüzden .

Sensizli?in ?zd?rab?yla inleyen ümmetini kime b?rak?p gidiyorsun Ya Rasûlallah!

B?rakma bizi ki; Allah;

Sen onlar?n içindeyken onlara azab edecek de?iliz buyuruyor.

B?rakma bizi!

Hayat? seninle ö?retti Rahman.

Kullu?u seninle tan?d?k.

Duay? senden ö?rendik sevgili!

Hz Ömer umre için senden izin isteyince,

"Karde?cik" dedin ona,

Karde?cik, duanda bana da yer ay?r?r m?s?n?

Bizler Ömer de?iliz ama

Bütün dualar?m?z senin için

Ey Rabbimiz!

Rasulünü an???m?zdan haberdar et!

O'na binler salat, binler selam!

Habibine Makam-? Mahmut'u ver

O'na vesileyi lutfet.

O'nu refik-i Alâya yükselt

Bizi de affet

O'nun hatr?na affet

Zat?n?n hatr?na Affet.

M?RAÇ

Kapat?n gözlerinizi

Ve karanl??? seyredin.

??te böyle bir gece.

Mekke'de bir gece

Yorgunluk havada

Gariplik suda

Simsiyah bir sessizlik

Uyku bile uykuda.

Kâbe'nin hatîm k?sm?nda

Yan? üzre yatan biri var

Y?l hüzün y?l?

Ebu Talib yok

Y?l hüzün y?l?

Vefakâr e?

Haticetül kübrâ yok.

Kâbe'nin hatîm k?sm?nda

Yan? üzre yatan biri var

Teselli arayan kalp

Hüzünle çarpan kalp

O'nun kalbi.

Ve ayak sesleri

Y?ld?zlar ???ld?yor.

Bu ayak sesleri göklerden

Yol veriyor y?ld?zlar.

Semâdan inenler var.

?zin verseydi Allah

Kâinat inerdi yere

Çünkü kâbe'nin hatîm k?sm?nda yatan

Sultân-? levlâk't?r.

Habîb-i zî?ând?r o

Nur-u hüda'd?r.

Merhamet ufkunun nazl? güne?i

Kainat?n biricik çiçe?idir o.

?zin verseydi allah

Alemler inerdi yere

Oysa emir yaln?z cebrail'e

Ve yaln?z cebrail iner yere

Kalk ya rasulallah

Semada melekler seni bekler

Taif'te ta?lanan yüzüne hasret

Alaya al?nan sözüne hasret

Seni bekler melekler.

Yer yüzünde vefa yok mu?

Seni teselli edecek birini mi ar?yor kalbin.

Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinden?

Davetini hafife m? ald?lar?

Üzülme ve aç gözlerini

Öteler bekliyor seni

Bu gece kainat ad?n? anacak,

Aç gözlerini ki alemler nazar?na kanacak.

Burak, senin için uçacak.

Aç gözlerini ya habiballah

Bu gecenin ad?na isra diyecek allah.

Ey yedi kat sema aç kap?lar?n?,

Ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere

Deki hazreti Adem'e;

Cennetin kap?s?na ad? yaz?lan

?sminin hatr?na af istedi?in

Salih o?ul geliyor.

Söyle ?sa'ya:

Kuytu kö?elerde

Havarilerinle Allah'a s???n?rken,

Bir ad?m ötedeymi? gibi kokusunu ald???n

Ve insanl??a geli?ini müjdeledi?in

Ahmet geliyor.

Yusuf'a, ?dris'e, Harun'a söyle

Musa'ya deki:

Vas?flar?na hayran olup da

Ümmetinden olmak istedi?in

Salih karde? geliyor.

Müjde ver ?brahim Peygamber'e:

Dua dua yalvar?p

Gelmesini istedi?in o?ul geliyor

Aç kap?lar?n? ey yedi kat sema

Bu gelen Muhammed Mustafa

Cebrail yol gösterir

Ve yürür sultanlar sultan?

Bu nas?l bir yürüyü?tür.

Bu nas?l bir eda?

?nci inci ter mübarek al?nlar?nda

Ba?tan aya?a edep var

Att??? her ad?mda.

Sultan?m,

Cennetler gösterilirken o gece

Ümmetini hayal ettin mi cennette?

Cehennemin alevleri selamlarken seni,

Gözya?lar?n? gördü mü Cebrail?

Ümmetim dedin mi?

Sen unutmazs?n bizi bunda ku?ku yok

Tahiyyat duas? haber verdi bize

Sen bizi hiçbir yerde

Hiçbir zaman unutmad?n

?n?allah biz de seni unutanlardan olmay?z.

Allah seni unutturmas?n bize.

Bir söz sultan?n?n dedi?i gibi

E?er günahlar?m?zdan dolay? girersek cehenneme

Ve Allah biran olsun açarsa ufkumuzu

Talaal bedru aleyna diyece?iz.

Miraç gecesi

Yürüdü rasulullah

Cebrail önde

Bir gece yürüyü?üyle

Yürüdüler... Yükseldiler.

Yükseldikçe yükseldiler.

Cebrail durdu birden,

Ya rasulallah, benimle buraya kadar.

Efendimiz niçin diye sordu

Buras? sidre-i münteha'd?r

Bir ad?m daha atarsam, yanar?m, kavrulurum.

Allah rasulu, sordular:

Nas?l gidilir sidre-i münteha'da?

Cibril-i emin cevap verdi:

A?kla!

A?kla gidilir ya rasulallah

A?kla gidilir ya habiballah

A?kla gidilir ya nebiyyallah

Yürü sultan?m yol senindir!

A?k vadisinde mühür senin.

Söz senindir hal senindir.

Muhabbetin ad? sensin.

Varl?klar?n tad? sensin

Yürü ve selam?n? ilet

Gözü ya?l? ümmetinin

Sensiz bunca yetimin

?let selam?n?

Ahir zaman?n ah?n?

Yüceler yücesine ilet

Sultan?m

Sen dönerken miraçtan

?lahi hediyelerle

Bizim için miraç olan

Be? vakit namazla,

Bakara suresinin son iki ayetiyle

Ve ?irke dü?meyenin affedilebilece?i müjdesiyle

Dönerken sen miraçtan

Biz ahir zamandan

Ebu Bekir edas?yla bak?yoruz sana

"O söylediyse do?rudur"

Rasulullah söylediyse do?rudur.

Ve bir ayetin s?cakl?? sar?yor

Kainatin kalbini:

Her türlü noksanl?ktan münezzeh olan allah

Kulunu geceleyin mescid-i haram'dan al?p,

Kendisine bir tak?m ayetler gösterelim diye

Etraf?n? mübarek k?ld???m?z

Mescid-i aksa'ya götürdü.

Çünkü, i?iten ve bilen odur.

?imdi aç?n gözlerinizi

Ve mîrâc'a haz?rlan?n

:: Uhud::..

Günlerden cuma...

Uhut'a gelenler var.

Medine yolu toz duman...

Uhut'a gelenler var.

Bir da??lsa da ?u hava,

Görsek Medine-i Münevvere'den Uhut'a gelenleri.

Bir görsek Allah Rasulü'nü

Ve ero?lu erleri...

Bak?n göründüler i?te;

At?n?n üzerinde evrenin efendisi!

Cihan?n gözbebe?i!

Uhut'un sevgilisi!

Sa??nda ve solunda ashab-? güzin

Önündeyse iki üveyk yürüyor;

Biri Sad bin Muaz,

Di?eri Sad bin Übade.

Allah'?m bu ne edep

Atlar?n?n bile ba?? yerde...

Bak?n ?u iki gence!

?kisi de onbe?inde...

?u k?sa boylu olan? Rafi' bin Hadic!

Parmaklar?n?n ucuna bas?yor ki

Boyu uzun görünsün!

?yi ok att??? söylenince

?zin veriyor efendimiz.

Di?er gençse Semüre bin Cündüp...

A?layarak peygamberinin yan?na gidiyor.

Ya rasulallah! diyor,

Rafi'ye izin verdiniz. Bana niye izin yok?

Ben rafi'yi güre?te yeniyorum.

Efendimiz tebessüm buyuruyorlar.

Ve bu iki ana kuzusuna güre? tutturuyorlar.

Semüre Rafi'yi yenince güre?te,

Fahr-i kainat ona da izin veriyor.

Günlerden cumartesi...

Uhud'a gelenler var.

??te Ayneyn Tepesi-Okçular Tepesi-

Ba?lar?nda Abdullah bin Cübeyr

Sultan? dinliyorlar.

Dü?man? yendi?imzi görsenizde

Size haber vermedikçe, adam göndermedikçe

Yerlerinizden ASLA ayr?lmay?n!

Ku?lar?n cesetlerimizi kap??t?klar?n? görseniz dahi

Ben size adam göndermedikçe

Yerlerinizden asla ayr?lmay?n!

?ki ordu da haz?r...

?ki ordu da harp nizam?nda...

Ve Uhud'un kalp at??lar? d???nda yeryüzü nefes bile alm?yor!

Sessizli?i bozan Kurey?'in Sancaktar?'d?r.

Söyledi?i her söz küfür kokulu...

Benimle çarp??maya er meydan?na kim ç?kar!

Bu bir meydan okumad?r.

Cevapsa bir çift ayak sesi...

Gözler Uhud topra??nda yürüyen bu ayaklarda...

Kime ait bu ad?mlar ki bast??? toprak 'ALLAH' diyor!

Ve Esedullah nam?yla Hz. Ali(R. A. ) yürüyor.

Birkaç saniye, bir tek hamle...

ALLAH'?n(C. C. ) Arslan? dimdik ayakta

Kurey?'in sanca?? ise yerde...

Ard?ndan bir ba?kas? yükseltiyor sanca??

Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydan?nda

Gökyüzünde y?ld?r?mlar

Yeryüzünde Hamza var.

As?l ?imdi ba?lad? Uhud'un türküsü.

Tam üç kat? dü?manla Peygamber(A. S. M) ordusu

Göz göze ve di? di?e.

Uhud'da yi?itler var.

??te: Ebu Lücane...

K?l?c?n üzerinde bir yaz?

Korkakl?kta ar

?lerlemekte ?eref var!

??te: Musab bin Umeyr...

Z?rh?n? giyinince

Nas?lda Peygamber'e(A. S. M. ) benziyor.

Ve döne döne sava?an Hz. Hamza...

Ben Allah'?n(C. C. ) Arslan?'y?m diyor!

Ebu Katade'ye bak?n.

Bak?n bir ok f?rl?yor mü?rik yay?ndan

Bir havay? yara yara geliyor.

Hedefte Rasulullah(A. S. M. ) var.

??te: Ebu Katade...

Okun Fahr-i Kainat'a(A. S. M) do?ru gitti?ini görünce

ALLAH'?(C. C. ) and? önce

Ve uzatt? ba??n?!

Ok Katade'nin gözüne sapland?.

Uhud'da yi?itler var...

?irk ordusunu bozguna u?ratan...

Ömer bin Hattab'a bak?n

Gözleri çakmak çakmak...

Ama tela? var yüzünde Hz. Ömer'in(R. A. )

Bu ne hal ey Ömer...

Dü?man hüsran ya?arken

Zafer kazn?lm??ken

Bu ne hal ey koca Ömer!

Niçin okçular tepesine bak?yorsun?

Neler oluyor orda?

Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden?

Allah Rasulü(A. S. M) haber vermeden niye iniyorlar?

Ey Abdullah bin Cübeyr!

Durdursana okçular?!

Durun, Allah(C. C. ) a?k?na durun!

Arkan?zdan dü?man geliyor, inmeyin yerinizden.

Sahabe sendeliyor inmeyin yerinizden.

Kainat yalvar?yor inmeyin!

Sultanlar Sultan?'n?(A. S. M) incitecekler, inmeyin!

Peygamber(A. S. M) ordusu iki ate? aras?nda...

Efendimizin(A. S. M) etraf?nda on be? sahabe...

Bak?n, mübarek elleri Rasulullah'?n(A. S. M. )

Yüzüne kapan?yor!

Kainat?n aff? için semaya kalkan eller

?imdi kan içinde!

Yeti? Ey Ebu Ubeyde!

Nur saçan yüz kan içinde!

Zaman donuyor sanki,

Ve dudaklar?n?n aras?ndan bir?ey dü?üyor.

K?pk?rm?z? bir yakut gibi

Peygamberin(A. S. M. ) mübarek di?i!

Uhud Da??'n? bir titreme al?yor.

Zaman donuyor sanki,

Ve gökler y?rt?l?yor!

Uhud Da??'n? bir titreme al?yor!

Kimse Uhud'a ili?mesin.

Çünkü bir ses geliyor alt? yerden!

Muhammed'in(A. S. M. ) di?i yere dü?mesin!

Ve Cibril-i Emin yarat?ld??? günden beri,

En h?zl? ini?iyle iniyor!

Çünkü alt? yönden bir ses geliyor!

Yere dü?mesin Muhammed'in(A. S. M. ) di?i!

Kara bulutlar çöktü Uhud'a!

Bir ses ortal??? velveleye verdi:

Muhammed(A. S. M. ) öldürüldü!

Muhammed(A. S. M. ) öldürüldü!

'E?er O(A. S. M. ) öldürüldüyse ben niye ya??yorum! '

Diyen Enes bin Nad at?d? küfrün alevleri aras?na!

Art?k ya?l? gözler Sevgili'yi(A. S. M. ) ar?yor.

Kab bin Malik Hz. sesi duyuldu:

'Rasuluh(A. S. M) ya??yor,

Allah(C. C. ) '?n Rasulü(A. S. M. ) ya??yor,

Onu(A. S. M. ) mi?ferinin aras?ndan ???l ???l parlayan gözlerinden tan?d?m.

Habibullah(A. S. M. ) ya??yor.

Onu(A. S. M. ) ?efkat dolu gözlerinden tan?d?m. '

Ashab-? Güzin'in sevincine bir bak?n!

Uhud'un sevincine bir bak?n!

Hz. Hamza duydu ya bu yeter!

Rasulullah(A. S. M. ) ya??yor ya bu yeter!

Yine dald? Hamza Kurey?'in dalgalar?na!

Ama sava??rken bir ara sendeledi Hamza.

Ve bo?lukta bir m?zrak belirdi.

Ey Hamza! Uhud'u her an???m?zda kaç mü'min girmek ister m?zrakla senin arana?

Kaç mü'min ke?ke ben öleydim, ke?ke m?zrak benim sineme saplansayd? der?

Ama ?ehidlerin Seyyidi sensin!

?ehidlerin Efendisi sensin!

Uhud'da ?ehidler var...

?ehidlerin Seyyidi Hamza var Uhud'da!

Rasul-i Zi?an'?n(A. S. M. ) gözlerinden bo?alan ya?,

Hamza'y? y?kar gibiydi!

Fahr-i Kainat(A. S. M. ) hiç bu kadar elem duymam??t?!

Hiç bu kadar üzülmemi?ti!

Ve amcas?na hiç böyle seslenmemi?ti:

'Ey Rasulullah'?n(A. S. M) amcas? Hamza;

Ey Allah(C. C. ) '?n ve Rasulü'nün(A. S. M) Arslan? Hamza;

Ey hay?rlar i?leyen Hamza;

Ey Rasulullah'a(A. S. M) koruyucu olan Hamza;

Allah(C. C. ) sana rahmet etsin!

E?er senden sonra yas tutmak gerekseydi;

Sevinmeyi b?rak?p sana yas tutard?m! '

Ve bir ayet yank?lan?yor Ahzab da??nda:

(Bismillahirrahmanirrahim-Rahman ve Rahim olan Allah'?n ad?yla!)

'Mü'minlerden öyle yi?itler vard?r ki,

Onlar Allah(C. C. ) 'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler.

Onlardan baz?lar? ?ehid oluncaya kadar

çarp??aca??na dair yapt??? ada??n? yerine getirdi.

Kimisi de ?ehid olmay? bekliyor.

Onlar verdikleri sözü asla de?i?tirmediler. '

#29

 
© 2015
AŞK