Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?lginç Sözler

sen ben? öldürdün, ben üldürmeden gömdüm!!!

sana bi?i söliim ama kapasiten yetmess cicim

sevgilimle gidice?im yer morg her gece içerim k?rm?z? tuborg

adam?n biri varm?? ikinci dönem düzeltmi?...

gülü sevmeyen dikenine katlanmaz ?ans

kat kat pastay?m içindeki çikolaty?m yersen ye yemezsen yüzüne

Hayat? çok güldürdük ;Ama hayat bizi hiç .

Zincir, en zay?f halkas? kadar güçlüdür. (Çin atasözü)

Her bildi?ini söyleme, ama her söyledi?ini mutlaka bil. (A. Claudius)

Her konuda bir ?ey bilin fakat bir konuda her ?eyi bilin. (Sak?p Sabanc?)

"Bir gün", "bir gün" diye ilerleyenler "hiçli?in" evine var?rlar. (Miguel de Cervantes)

Öngörmek yönetmek demektir. (Pascal)

Göz, mideden büyüktür. (Alman atasözü)

Aldat?lman?n en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmakt?r. (François de la Rochefoucauld)

Endi?e, ço?u kez küçük bir ?eye büyük bir gölge verir. (?sveç atasözü)

Her münaka?an?n temelinde birisinin cahilli?i yatar. (Louis D. Brandeis)

?ncelik, dü?man yaratmadan sözünü söyleyebilme sanat?d?r. (Anonim)

Çok yaprak az meyva: Bu do?an?n yasas?d?r. Çok söz ve az i?, bu da insan?n hatas?d?r. (Ligi)

Zay?flar hiçbir zaman affedemez, affedebilmek güçlülere özgürdür. (M. Gandhi)

Size ba?ar?n?n de?il, ama ba?ar?s?zl???n formülünü verebilirim: Herkese ho? görünmeye çal???n. (Bill Cosby)

Önemli olan yere dü?üp dü?memen de?il, tekrar aya?a kalk?p kalkamamand?r. (Vince Lombardini)

Bak?lan manzara üzerinde bulunulan tepeye ba?l?d?r. (Frans?z atasözü)

?nsan, inançlar?n?n eseridir. Nas?l inan?yorsa öyledir. (Bhagavad Gita)

?yi bir vicdan, rahat bir yast?kt?r. (C. Brentano)

Vaktinde istemesini bilene her ?ey vaktinde gelir.

Bilgeli?in zirvesi; bugünde ya?amak, gelece?i planlamak ve geçmi?ten kar sa?lamakt?r. (Anonim)

E?er mufakta lavabonun ba??na geçtiyseniz, bula??klar? y?kay?n; ba?ka bir ?ey dü?ünmeyin. (Julia Roberts)

F?rsatlar?n say?s?, onlar? görecek insan say?s?ndan çok daha fazlad?r. (Thomas Edison)

Tek Rakibim penti?m III .

??i olmayan giremez. -?? ve ??çi Bulma Kurumu-

Biliyorsan konu? örnek als?nlar bilmiyorsan sus adam sans?nlar.

Hissediyorum öyleyse var?m.

Babama de?erimi sordum; dünyalar kadar dedi. dünyan?n de?erini sordum; be? para etmez dedi .

Hakk?m? arad?m me?gul ç?kt?.

Nukelene nukelene nuklemeyi ö?rendik

Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!

#157

 
© 2015
AŞK